İğrenç kelimesi bu sapığı anlatmaya yetmez! Bakanlık devreye girdi  İğrenç kelimesi bu sapığı anlatmaya yetmez! Bakanlık devreye girdi 

MANİSA (İHA) - Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla mevzuatlarda belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak, il düzeyinde programlar hazırlamak ve ön görülen sürelerde uygulanmasını sağlamak amacıyla 3 aylık periyotlar dahilinde toplanan İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.
Mahalli Çevre Kurulu’nun 2023 yılı 4. toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Enver Ünlü, “Çevre konusunda bize düşen görevler var, sanayicilerimizin de bu konuda daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Kalkınmanın temeli tabii ki sanayileşme, güçlü sanayi, ihracata dayalı üretim yapmak, teknoloji ağırlıklı üretim yapmak ama bunları yaparken de çevreyi kirletmemek, karbon ayak izi konusunda hassasiyet göstermek gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından şehrimiz oldukça avantajlı ve verimli bir şehir. RES’ler den, GES’lerden, Jeotermal enerjiden daha fazla istifade etmeliyiz” dedi.

"Katı atık depolama konusunu ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz"
Katı atık depolama konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vali Ünlü, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen, son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündeme gelen Sıfır Atık konusunu Mahalli Çevre Kurulu olarak yakından takip edip, atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp katı atık depolama konusunu ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. İnşallah biz bunu başarabilecek şuura, kapasiteye ve alt yapıya da sahibiz” diye konuştu.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hareket edilmesinin de önemini vurgulayan Vali Ünlü, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Melik Melih Kara’nın Manisa genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gerçekleştirdiği sunum sonrası Manisa’da faaliyet gösteren atık geri kazanım, atık geri dönüşüm, atık bertaraf, atıktan türetilmiş yakıt, atık ara depolama, tehlikeli/tehlikesiz atık toplama taşıma sistemleri ile ilgili alınması gereken tedbirler görüşüldü. Manisa’da çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesis ve işletmeleri belirlemek, yapılan iş ve işlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını içeren gündem maddeleri ise oybirliği ile kabul edildi.