Manisa’da adeta bir kültür haftası yaşanıyor.
Bir yandan kitap fuarı tüm güzelliğiyle devam ederken bir yandan da “Manisa Kültür Sohbetleri” kaldığı yerden devam ediyor.
28 Eylül 2019 tarihinde Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlediğimiz “Manisa Kültür Sohbetlerinde” “Tarih Anlayışımız Çerçevesinde Manisa Tarihi Araştırmaları” konuşuldu.
Moderatörlüğünü yaptığımız programa MCBÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ferhat Berber konuk oldu.
Manisa'nın kadim tarihinden bu güne tarih araştırmaları, yerel ve ulusal tarihte Manisa'nın yeri ve önemi üzerinde durduk.
4. yılına giren “Manisa Kültür Sohbetleri” programı Manisa adına yapılan ve yapılması gereken çalışmaları gündeme getirmeye devam ediyor.
Açılış konuşmasını yaptığım programda Doç. Dr. Ferhat Berber tarihin ne olduğu, tarihçiliğin nasıl olması gerektiğini, ulusal tarih içinde yerel tarihçiliğin önemi üzerinde durdu.

Doç Dr. Ferhat Berber Bey’in “Tarih Anlayışımız Çerçevesinde Manisa Tarihi Araştırmaları” adına yaptığı konuşma ve yapılan değerlendirmelerden çıkarılabilecek sonuçlar şunlardır.
-Manisa tarihinin hala tam anlamıyla yazılamadığı, yerel tarihçiliğin önünde büyük engellerin bulunduğu…
-Manisa gibi köklü geçmişe sahip bir şehrin tarihini araştırmanın zorlukları,  resmi ve özel kurumların yerel tarihçiliği desteklemesi gerektiği…
-Manisa Şer'iye Sicillerinin mutlaka tasnif edilmesi, indekslenmesi gerektiği bu şekilde sistemle bir kişinin araştırma yapmasının çok zor olduğu sivil dernek, belediye ve resmi kurumların ortaklaşa kurulacak komisyonlarla bunun üstesinden gelinebileceğini…
Doç. Dr. Ferhat Berber, “Tarih ve tarihin önemini anlatarak başladığı konuşmasında; tarihe bakış açımıza, Batı’nın tarih anlayışına temas etti. Kent tarihi özelde Manisa tarihi araştırmalarında paydaşların; mahalli idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının, resmi kurumların ve özellikle üniversitelerin, tarih yazan kişilerin bir araya gelmeleri gerektiğini vurguladı.” Berber, Manisa hakkında yapılan dönemsel çalışmalara ait değerlendirmelerde bulundu.

-Tarih araştırmalarında, seyahatname, tapu bilgileri, mahkeme sicilleri ve salname gibi kayıtların şehir hayatı ve kültürüne ait çok önemli ipuçları olduğu…
-Manisa şehir arşivinin bir an önce kurulması gerektiği, Manisa araştırmalarını teşvik edecek yolların bulunması gerektiği konusunda görüş birliğinin mevcut olduğu…
-İlkçağdan itibaren, Saruhan Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Manisa ile ilgili araştırmaların arttırılması konusunda teşvik ve özendiriciliğin arttırılması gerektiği…
Manisa tarihi yazılmadan Osmanlı tarihini yazmak zordur. Manisa Şer’iye Sicilleri, Tapu Tahrir Defterleri… Ortaya çıkarılmadan Osmanlı, bölge ve Manisa tarihi yazmak mümkün değildir. Osmanlı’dan kalan belgeler Manisa’da hala tasnif edilmeyi, indekslenmeyi bekliyor. Bir an önce belgelerin araştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla tasnif, düzenleme ve indeksleme, ciltleme çalışmalarına başlanmalıdır. Bunun için öncelikle niyet ve kamu ve yerel araştırıcıların güçbirliği etmesi gerekir.
Tarih araştırmalarının ilk adımı yerel saha araştırmalarıdır. Manisa ve bölgesini araştırmak amacıyla üniversitenin ve gerekli kurumların özendirici çalışmalar yapması ile işe başlanabilir diye düşünüyoruz.
“Manisa Kültür Sohbetleri” adına Doç Dr. Ferhat Berber Beye, bizleri her zaman destekleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak Bey’e, katılımlarıyla Manisa kültürüne, şehrine katkı sağlayan bütün arkadaşlara teşekkür ederiz.