Bizim gibi ülkelerde, 
Siyaset, 
ekonomi,
Eğitim,
Tarım, 
Güvenlik, 
Kısaca, kamu yönetimi ilgili ne varsa, 
Liyakat, yeterlilik, eğitim, yaşanmışlık, 
Gözetilmeden yandaşın eline teslim edildi, ediliyor. 

Bunun adınıda, uzmanlar koymuş. 
Ahbap çavuş yönetimi, ahbap çavuş kapitalizmi demişler. 

2023 yılında %4,5 büyümüşüz,Kağıt üzerinde sanal Zenginliğin ,Yaratılan değerlerin toplum refağına yansıması sanal olduğundan ,emekliden, emekçiden, çiftçiden,esnaftan esirgenen, toplumun %5 lik dilim zenginine akıtıldığı için, bu pro zenğinler daha zenğin, fakirse daha fakir oldu. 

Var olan verimlilik düzeyimiz kendi zenginimizi yaratmada yetersiz. İnşaatta tek başına yeterli gelmemektedir. 

Bu yüzden, İslamcı iktidar
arap zenğinlerine satılacak
Rant alanları yaratarak,
(karadeniz yaylaları, kanal İstanbul, çeşme projeleri vb.) 
Büyümeyi devam ettirmeye çalışmaktadır. 
 

Bu gidişe dur diyecek, 
Demokrasiyi içselleştirmiş, 
Temel insan hak ve özğürlüne bağlı, 
Hukukun üstünlüğünü savunan, 
Kişiler, sivil toplum örğütleri ve siyasi partilerdir. 
Günümüz koşullarında, 
En büyük görev, CHP kadrolarına, düşmektedir.