Evet armut domates hasadı başladı.

Yer gök domates dikili.

Salça üretim tesislerinin kapıları kapalı.

Çalışmıyorlar.

Ellerinde yeteri kadar üretilmiş salça da yok.

Ama domates alımı yapmıyorlar.

Sadece market ve kurutma sergilerine alım yapanlar var.

Fiyat 2,25 TL/kg.

Kurutmalık güneş kurusu sergi fiyatı 3,80 TL/kg.

Peki salça fabrikaları neden açılmadı.

1-Getirilen standartlar, Avrupa ülkelerinin istediği standardı karşılamadı için önce Avrupa pazarını kaybettik.

2- Ortadoğu ülke standartlarına göre üretim öne çıktı.

Şirketler el değiştirdi.

Orta doğu ülkeleriyle ticaret yapan şirketler, sektörün egemeni oldular.

Sonra kötü ekonomi yönetimi sonucu patlayan enflasyonu dizginlemek, fiyat artışlarını durdurmak için domates ve ürünlerine, başta salça üzere ihracat kısıtı getirilince firmaların elinde salça stokları şişti.

Uzun bir süre bu stoklar ellerinde bekledi.

Sonra kısıt ve ihracat yasağı kalkınca dünya piyasalarında pazar arayan ihracatçı,

Ortadoğu pazarının ellerinden uçup gittiğini gördüler.

Ortadoğu pazarına Hintli salça ve salçacılar ele geçirmişti.

İç piyasa regülasyonu için salçaya getirilen yasak piyasa kaybettirmiş oldu.

Sanayici ve tüccar için olumsuz bir durum yok.

Zarar ziyan, milli ekonomiye ve üreticiye, Nas ve Nas konusunda uzman ekonomistlerimiz var.

Bize ne oluyor ki?

Demiyoruz.

Üreticiler yerel yönetimin şemsiyesi altında, domates kümesi olarak bir kooperatifte örgütlenmeli.

Dünya standartında fabrikasını kurmalı, ürün planlaması yapmalı, endi ürününü kendi tesisinde işlemeli, piyasayı regule etmeli diyoruz.

Büyükşehir belediyelerine düşen görev var.