banner299

banner298

Ramazan Sayfası (18. Gün)

banner297

Bu sayfa Manisa İl Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ramazan 30.04.2021, 02:30
Ramazan Sayfası (18. Gün)
banner388
  •  GÜNÜN SOHBETİ 

TAKVA BİLİNCİ; İTİKÂF

Değerli okuyucularımız Ramazan Ayı’nın ortasına geldiğimiz şu günlerde Peygamber Efendimizin (s.a.v) beyan buyurduğu mağfiret günlerini yaşıyoruz. Efendimiz Ramazan Ayının başının rahmet, ortasının mağfiret ve sonunun cehennemden kurtuluş olduğunu ifade etmişlerdir. Ne mutlu bu kıymetli zaman dilimlerini en güzel şekilde değerlendirip, ahiret hesabına en güzel bir şekilde değerlendirenlere.

Bu kıymetli zaman dilimlerini ancak Allah’tan (c.c.) hakkıyla korkan takva sahipleri değerlendirebilirler ve bu takva sahiplerinin Ramazan ayında yerine getirebilecekleri güzel ibadetlerden bir tanesi de itikaf ibadetidir. Bugün bu yazımızda Rabbimiz tarafından Mü’min için en hayırlı azık olarak ifade edilen takvayı ve kişinin takva sahibi olduğunun alameti olan ibadetlerden biri olan itikaf ibadetini ele alacağız.

Rabbimiz Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.” (Nahl Suresi -128 . ayet). Rabbimiz kiminle beraberse o kişi dünya ve ahiret mutluluğunu yakalamıştır. Kendisine en yüce olanı dost ve yardımcı edinmiştir. Rabbimiz bu ayette bizlere yalnızca takva sahibi olanlarla beraber olacağını ve onları destekleyeceğini ifade etmiştir.

Müttaki bir müminin ibadet hayatı çok zengindir. Onun ibadet hayatını zenginleştiren ibadetlerden biri de hiç kuşkusuz itikaf ibadetidir. İtikaf kişinin ibadet etmek amacıyla belirli bir süre camide kalarak Rabbine kulluk etmesi ve bu süre içerisinde zorunlu olmadıkça camiden dışarı çıkmaması şeklinde yerine getirilen bir ibadettir.

 İtikaf, Peygamber Efendimizin ifa etmiş olduğu sünnet ibadetlerden bir tanesidir. Hz. Âişe, Peygamber Efendimizin Ramazan Ayının son on gününde ibadetler konusunda daha da büyük bir çaba içerisine girdiğini, bu gayretin neticesi olarak da aile fertlerini ibadet yapmaları için uykudan uyandırdığını belirtmiştir. Hiç kuşkusuz son on gün içerisinde Efendimizin itikafa girerek ibadetlerini arttırmasındaki en önemli etken Kadir Gecesini ihya etme arzusudur. Zira bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim tarafından ifade edilen Kadir Gecesi gerçek anlamda ancak itikaf ibadetiyle ihya edilebilir.

İtikaf ibadeti takva sahibi bir kulun gönlünü Rabbine açmasıdır. Tefekkür, zikir ve ibadetlerle Rabbine tam anlamıyla kendini teslim eden kul takva yolculunda büyük bir mesafe kat etmektedir.

İtikaf ibadeti sünnet bir ibadettir. Bu ibadet her zaman yapılabileceği gibi Ramazan Ayında ve özellikle de Ramazan Ayının son on gününde yapılması daha faziletlidir. Kişi belirli bir süre itikaf yapmayı adamadıysa itikafta süre sınırlaması yoktur. Bu ibadeti yerine getirmek isteyen kişi hayız, nifas ve cünüplük gibi hallerden temizlenmiş olmalı ve bu ibadeti yapmaya niyet etmelidir. İtikaf ibadetinin camide yerine getirilmesi gerekmektedir. Kadınlar ise itikafa girmek için evlerinin münasip bir yerini seçmelidirler. Abdest ve gusül ihtiyacı hariç camiden dışarı çıkmak, itikaftayken cinsel ilişkide bulunmak itikafı bozar.

Rabbim bizlere itikaf ibadetiyle takvaya ulaşan kullarından olmayı nasip eylesin

        Harun KARADAĞ/ Yunusemre İlçe Vaizi 

  •  GÜNÜN AYETİ 

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari savm, 6)

  •  GÜNÜN HADİSİ 

“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.” (Müslim, “Zikir”, 71)

  •  GÜNÜN DUASI 

“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, “Vitr”, 32)

  •  ESMAUL-HÜSNA 

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin..." (A'râf, 7/180)

Hâlık: Her şeyi yaratan, yoktan var eden demektir. Allah Teâlâ, eşyayı, her hangi bir örneği ve benzeri olmadan yaratandır. Yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir. Her şeyin varlığını, varlığı boyunca görüp geçireceği halleri bilir, olayları tayin ve tespit eder, ona göre yaratır. 

Bârî: Bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan; evrenin bütün parçalarını ahenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir. Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından yaratılmışlara asla benzemez. Yarattığı her şeyi hiç bir modele bağlı kalmaksızın yarattığı gibi, tam bir uygunluk ve kusursuzluk halinde yaratmıştır.

  •  BİR SORU BİR CEVAP 

Soru: Oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu?

Cevap: Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).

  •  RAMAZAN MANİSİ 

Cennet kapısı Reyyan

Yalnız geçer oruç tutan

Haydi, sende yakala

Bitmeden bu Ramazan

  •  İFTAR VE SAHUR SAATİ 

Manisa sahur: 04:34

Manisa iftar; 20:08

İFTAR DUASI VE ANLAMI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkuke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

  •  KISSADAN HİSSE 

UBEY b. KA’B’ın TAKVA TARİFİ

Hazreti Ömer ve Übey b. Ka’b arasında geçen şu konuşmada Allah’a kul olma yolculuğu olan bu dünya hayatında, atılan adımlara dikkat etme manasına gelen takvayı daha iyi anlayabiliriz: Hazreti Ömer, bir gün takva kelimesinin ne anlama geldiğini Übey b. Ka’b’a sormuş ve o’da kendisine şöyle bir cevap vermiştir:

 “Ey Ömer! Sen dikenli bir yolda hiç yürüdün mü? Hazreti Ömer evet cevabını verince Übey b. Ka’b kendisine bu yürüyüş esnasında nasıl davrandığını sormuştur. Hazreti Ömer, paçalarını sıvayıp dikenlere basmamaya özen gösterdiğini söyleyince Übey b. Ka’b, takvanın işte tamda bu davranış olduğunu belirtmiştir.

Özetle: Takva, kişinin kendisini Rabbinden uzaklaştıracak günahlardan kaçınması ve Rabbinin emirlerine uyma konusunda titizlik göstermesidir. Takva kişinin Rabbinin emirlerine sıkı sıkıya bağlı olması ve neticesinde de O’nun koruması altına girmesidir. Rabbinin koruması altına giren kişi aynı zamanda kendisini cehennem ateşine karşı da korumaya almış demektir. Kendisini böyle yüce bir koruma altına alan kişiyeyse müttaki denmektedir. 

 RAMAZAN SÖZLÜĞÜ 

 İtikâf: Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

 İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. 

Not: Ramazan Sayfası Manisa İl Müftülüğü’nün katkılarıyla hazırlanmaktadır. Sayfa Sorumlusu: Dr. Ahmet ERDİNÇLİ/ Manisa İl Vaizi, iletişim; 0236 231 17 7

Yorumlar (0)
25
açık