İŞÇİLERDEN PROTESTO

banner297

Manisa’da 32 örgütlü iş yeri ve 7000’i aşkın üyesi bulunan Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi, iş yeri önümde 11 sendika üyesi işçinin işten çıkarılmasına 16 üye işçinin ücretsiz izne gönderilmesine yönelik protesto amaçlı işyeri önünde basın açıklaması düzenledi.

MANİSA 14.01.2021, 12:43
İŞÇİLERDEN PROTESTO

Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, "Sendikal örgütlenmeye karşı baskıcı tutum içerisinde bulunan işveren anayasal suç işlemektedir. Üretimde daralma olmamasına karşın sendika üyeliklerinden dolayı 11 üyemizin iş akdi feshedilmiş, 16 üyemiz ücretsiz izne çıkarılmıştır. Üyelerimiz sendikalaşmanın cezası olarak var olan senelik izinleri kullandırılmadan ücretsiz izne gönderilmiştir. İşverenin yasalara aykırı tavırlarından dolayı Çalışma Bakanlığı ve Savcılığa da başvurmuş olduğumuzu söylemek istiyorum. Anayasal hakları olan sendika üyeliği yüzünden mağdur edilen gerek iş akdi feshedilen gerek ücretsiz izne çıkarılan 27 üyemizin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tüm ilgili makamları göreve çağırıyorum’ dedi.

Yorumlar (0)
4
açık