Belirli aralıklarla Manisa’nın tarihi ve kültürel mekânları dolaşmaya devam ediyorum.
12 Haziran 2019 tarihinde Karaca Ahmet Türbesine yeniden gittim. Ancak türbeye her gittiğimde karşılaştığım yanlışlıklara yenileri eklenmişti.
Öncelikle Karaca Ahmet Türbesi ile ilgili yanlışlıkları ve bilgi kirliliğini düzeltmek gerekmektedir.
Türbe giriş kapısında Karaca Ahmet’in yaşadığı veya öldüğü dönemin XII. yüzyıl olduğu yazılırken türbe içinde ise XIII. yüzyıl bilgileri geçmektedir.
Ayrıca rastgele asıldığı anlaşılan mermer üzerine türbe girişine yapıştırılmış bilgi hiçbir kaynakta yer almayan farklı bir Karaca Ahmet’i karşımıza çıkarmaktadır!
“Horasan Piri Gözcü Karaca Ahmet Sultan Hazretleri” bu bilgilerden dikkat çekici ve uydurulmuş olan ifade ise Karaca Ahmet’e “Gözcü” lakabının takılmasıdır. Tarihi kayıtlarda rastlamadığımız bu lakabın Karaca Ahmet’e neden ve kimler tarafından takılıp türbe girişine asıldığı anlaşılamamıştır.
Karaca Ahmet, tespitlerimize göre XIV. yüzyılda yaşamış bir Horasan Erenidir. Revak Sultan Türbesi tapu kayıtlarında şahit olarak bulunanlardan birisinin de Karaca Ahmet olduğunu ifade eden Çağatay Uluçay’dır.[1]

Karaca Ahmet ile ilgili en kesin bilgileri Çağatay Uluçay vermektedir. Saruhanoğulları’na ait vakfiyede Revak Sultan Türbesinin vakıf şahitleri arasında gösterilmesidir.  Verilen bilgilerden hareketle Karaca Ahmet’in 1371 yılında hayatta olduğu kaydedilmektedir.[2]
Karaca Ahmet hakkında DİA vermiş olduğu bilgiler şöyledir:
“Tarihî kayıtlardan, onun Saruhanoğulları topraklarında bu beyliğin son hükümdarı İshak Bey zamanında yaşadığı anlaşılmaktadır. Akhisar muhtemelen Karaca Ahmed’in son durağı olmuş, bundan sonra başka bir yere gitmeyip kurmuş olduğu tekkesinde hem ruh hekimliği yapmış hem de mürid yetiştirmiştir. Saruhanoğulları’nın vakfiyelerinde 1371 yılında Revak Sultan’a yapılan bir vakıf tahsisinde Karaca Ahmed’in şahit olarak adı geçmekte, 1390’da Hoşkadem Mescidi ve Yengi’deki Karaca Ahmed evkafının Karaca Ahmed Tekkesi’ne vakfedilmesine dair belgede ise artık yaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda onun 1371-1390 yılları arasında vefat ettiği söylenebilir.”[3]
Karaca Ahmet Türbesi için yapılacak ilk iş bilgi kirliliğine son vermek amacıyla hayatı hakkında bilgilendirme yazısının türbe girişinde yer verilmesidir. Bunun yanı sıra türbede bulunan XII. yüzyılda mı, XIII. yüzyılda mı yoksa gerçeği olan XIV yüzyılda mı yaşayıp öldüğüne dair karmaşanın giderilmesidir. Bunların yanı sıra türbenin mezbaha kokusundan kurtarılması, hayvan kesim yeri, kanlar, kediler ve köpek istilasından kurtarılması gerekmektedir.
Karaca Ahmet Saruhan Beyliği döneminde yaşayan Horasan Erenlerindendir. Mezarı ve makamı ile ilgili çeşitli görüşler olsa da Manisa’daki Karaca Ahmet Türbesi ihmal edilmeyecek kadar önemlidir.
 

[1]  Uluçay, Çağatay, Manisa Ünlüleri, Lise Matbaası 1946, s.51,52, Ayrıca bak: M. Çağatay Uluçay, Saruhan Oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar, İstanbul 1940, I, 19, 25, 139-140
[2] Uluçay, Saruhan Oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar, s.19,
[3] Şahin, Haşim, “Karaca Ahmed”, DİA,  cilt: 24; sayfa: 374-375