DEM Parti’de işler değişti! Büyükşehir ve iki merkez ilçede CHP'li adaylar desteklenecek DEM Parti’de işler değişti! Büyükşehir ve iki merkez ilçede CHP'li adaylar desteklenecek

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihli ve 2021/38893 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2023 Tarihli ve 2019/2890 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Ali Gözen