Av. Ali Bayram YILDIRIM Takip et

Av. Ali Bayram YILDIRIM

Bütün Yazıları

Av. Ali Bayram YILDIRIM

NİŞANIN BOZULMASI SONRASI TAZMİNAT VE HEDİYELERİN İADESİ

Nişanlanma, ayırt etme gücüne sahip iki kişinin birbirine karşı vermiş oldukları evlenme sözüdür, şekline tanımlanabilir. Taraflar herhangi bir resmi işlem yapmaksızın nişanlanmaktadır. Hukukumuzda nişanın nasıl olacağı, hangi hallerin...
08 Şubat 2022

BOŞANMA SONRASI ORTAK VELAYET

Velayet, ana babanın çocukları üzerindeki bakım, yönetim ve temsil yetkisidir. Vasi tayini yapılmadığı veya çocuk reşit olmadığı sürece mutlaka birinin velayeti altında olmak zorundadır. İşte bu sürekli ve kesintisiz süreç, boşanma...
26 Ocak 2022

TEHDİT SUÇU

Günümüz dünyasında 'kişilerin özgürce hareket edebilmesi ve huzuru” en temel insan haklarından biri olarak görülmekte, bu haklara yönelik kısıtlayıcı tüm eylemler bir şekilde yasaklanmakta, ihlali halinde de yaptırım uygulanmaktadır....
17 Temmuz 2021

BOŞANMA DAVALARININ GENEL ŞARTLARI

Kişilerin yasal şartları gerçekleştirmesi sonrasında, resmi memur önünde hayatlarını birleştirmesi evliliğin en genel açıklamasıdır. Ülkemizde her yıl binlerce kişi evlenmekte, bir o kadar kişi de boşanmaktadır. TÜİK verilerine göre...
11 Mayıs 2021

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (TCK m.51)

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (TCK m.51) Hapis cezasının ertelenmesi, kişinin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının infazının belirli süre geri bırakılması, geri bırakılma süresi içerisinde yükümlülüklere...
29 Nisan 2021

SİLAH NEDİR?

Günlük hayatta  önümüze çıkan ' Yargıtay terliği silah saydı, plastik şişe, bahçe hortumu silah sayıldı” şeklindeki haberler artmaya başladı. Bu husus vatandaşın aklında sorular oluşturmaya ve belirsizliğe yol açmaktadır....
19 Mart 2021

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR 6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ TEDBİRLER

Aile bağlarının çok önemli olduğu, aileye çok ayrı kutsallık atfedilen bir toplumun içerisinde yaşamaktayız. Böyle bir toplumuz evet ama, gündemimizden düşmeyen haberlerden göreceğimiz üzere, lafta kalıyor bu kutsallık. Maalesef birer...
24 Şubat 2021

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184. Maddesinde yer bulan 'İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, aynı Kanunun 344/1 maddesi gereğince 12.10.2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Maddenin genel itibariyle düzenlemek istediği husus, plansız ve...
14 Aralık 2020

BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (1)

Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği, teknolojiden bağımsız hareketin hemen hemen imkansız olduğu, aldığımız nefes kadar teknolojiyle iç iç olduğumuz bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca suç dünyası da teknolojiyle paralel olarak...
27 Eylül 2020

SES KAYITLARI DELİL NİTELİĞİ TAŞIR MI?

DELİL NEDİR? Delil, en geniş anlamıyla, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'insanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare, kanıt” olarak tanımlanmaktadır. Tanım çok geniş anlamıyla belirtilmiş ve bu tanıma göre de herhangi...
19 Ağustos 2020

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

Murisin ölümü ile mirasçılarına geçen malvarlığı ve özel ilişkilerin tümünü ifade eden hukuken sonuçlar doğuran kavrama miras denir. Miras bir diğer anlamıyla tereke olarak ifade edilmektedir. Kişilerin ölümünden sonra bıraktığı...
22 Temmuz 2020

İFTİRA SUÇU

İftira suçu Türk Ceza Kanununda Adliyeye karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Adliyeye, adli makamlara karşı yapılan hukuka aykırılık, kişilere karşı yapılan hukuka aykırılıktan üstün görülmüş ve düzenleme bu bölümde...
14 Temmuz 2020

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Türk hukukunda tarafların boşanma sebebleri düzenlenirken evlilik birliğinin temelinden sarsılması üzerinden hareket edilmiş ve diğer boşanma sebebleri de bunun üzerine inşa edilmiştir. Anlaşmalı boşanmada sebebine göre genel, kararda hakimin...
04 Temmuz 2020

HAKARET SUÇU

Kişilerin şeref ve saygınlığını, toplumca benimsenmiş şöhretini karalamaya, kişiyi küçük düşürmeye yönelik her türlü fil ya da olgu isnadına veya sövmeye hakaret denilmektedir. Hakaret suçunun oluşması için yapılacak fiil veya olgunun...
02 Temmuz 2020