2024 yılını 10 bin üye ile tamamladıklarını söyleyen Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Aydın Akagündüz, “2024 yılı Mayıs ayı itibariyle Kamu görevlilerin Sendika yetki süreci tamamlanmış olup Manisa Türkiye Kamu-Sen olarak yaklaşık 10.000 üye ile yetki süreci sonlandırılmıştır. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarımızı tercih eden tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. 2025 yılı sendika yetki yılı olup önümüzdeki yıl yetkili olmaya en yakın konfederasyon olması nedeniyle milli, manevi ve dik duruşuyla sendikacılığın mihenk taşı olan Türkiye Kamu-Sen’e tüm kamu görevlilerimizi üye olmaya davet ediyoruz” dedi. 

Sıcaklıklar yine artıyor! Termometreler 40 dereceyi aşacak Sıcaklıklar yine artıyor! Termometreler 40 dereceyi aşacak

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayların arttığına dikkat çeken Akagündüz, cezaların mutlaka artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Eğitim camiamızın yıllardır beklediği ÖMK düzenlemesi öncesinde gereksiz tartışmalarla gündem işgal ediliyor. Öğretmenlerimizin mazeret tayinlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesi, sıra tayini uygulamasının yeniden uygulamaya geçirilmesi gibi son derece makul beklentileri karşılamak yerine, amaca hizmet etmeyecek ve sadece meslektaşlarımızın huzurunu kaçırmaktan başka bir işe yaramayacak Rotasyon tartışması, bizzat MEB kaynaklı duyumlarla gündemi işgal ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, mesleğin saygınlığını artıracak ve statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak şekilde düzenlenmesi bir gerekliliktir. Bu kapsamda tüm öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edilmesi, kariyer basamaklarının sınav yerine hizmet yılı esasına göre belirlenmesi, liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sisteminin yasal zeminde yapılması, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşviklerin hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda mutlaka cezaların artırılmasına, şikâyete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasına, özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlik mesleğine yönelik genel kaygılar ortadan kaldırılmalı, buna ek olarak maaş ve özlük hakları günümüz ekonomik koşullarına ve öğretmenlik mesleğinin itibarına uygun şekilde belirlenmelidir. Türkiye’de öğretmen istihdamı ile ilgili ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu konuda MEB ve YÖK koordineli bir şekilde süreci yürütmeli eğitim fakültelerinin sayısı ve kontenjanları buna göre belirlenmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı ve tüm öğretmenlerin kadrolu şekilde istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Son aylarda mağdur edilen üyelerimiz, sendika avukatımız aracılığı ile çok sayıda dava kazandılar ve halen de kazanmaya devam ediyorlar. Tabi ki bu davaların kamuya maddi manevi yük getirdiğini de çok iyi biliyoruz. Hatalı, keyfi ve kasıtlı idari uygulamalar ile sorunları dava konusu etmeye mecbur bırakarak, Yüce Türk adaletine yük, dava sonucunda ise kamuya yük olan idarecilerimizi görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile bir kez daha düşünmeye ve kamu görevlisine yakışır irade ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi. 


Türk Sağlık Sen olarak birçok hizmet kolunda yetkili olduklarını ifade eden Akagündüz, “Türk Sağlık-Sen Manisa Şubemizce sağlık hizmet kolunda Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesinde ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde genel yetkili olarak yaklaşık 2400 üyemiz ile yetki sürecimizi tamamladık. Sağlık hizmet kolunda devletimiz tarafından verilen makamlar bir STK tarafından sendika değiştirme ikna odası haline getirilmiştir. Selendi, Kula, Salihli, Ahmetli, Gölmarmara Turgutlu, Turgutlu Ağız ve Diş Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Akıl Hastanesi, Yunusemre Ağız Sağlığı ve Diş Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi gibi bazı kurumlarda bazı yöneticiler tarafından çalışanların bir STK’ya üye olmaları yönünde baskı ve mobbing yapıldığı yönünde iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Bu yöneticiler aynı zamanda bir STK’nın temsilci konumundadırlar. Gücünü makamından alanlar; makam koltukları altlarından gittiklerinde güçsüz kalacakları da aşikardır. Bırakın herkes görevini yapsın, çalışanları rahat bırakın. Sendikamızca yapılan araştırmalar neticesinde Manisa genelinde 4688 Sayılı Sendika kanuna aykırı olarak temsilci atamalarının yapıldığı ve maalesef ki bu konuda üst yönetimin de bu yanlışa sessiz kaldığı bilinmektedir. Türk Sağlık-Sen Manisa Hizmet kolu olarak; bu yanlış uygulamanın son bulması için gerekli girişimlerde bulunup idari ve hukuki açıdan takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz. Görevini layıkıyla yapan yöneticilerimize herhangi bir sözümüzün olmadığını belirterek her türlü olumlu işlerinde yanlarında olacağımızı belirtiriz. Ama her türlü hukuksuz ve yanlış uygulamalara imza atan yöneticilerin de karşılarında duracağımızın bilinmesini isteriz” dedi. 

Yerel seçimlerde aday olan olanların belediye başkan olduktan sonra işçilerle ilgili sözlerini tutmadığını belirten Akagündüz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi’nde Türk Yerel Hizmet-Sen üyelerine mobbing uygulandığını, işten çıkarmalara zorlandığını açıkladı. Akagündüz, bu tur uygulamalara maruz kalanlara destek olmak için haklarını hukuk mecrasında arayacaklarını söyledi. Akagündüz, “Geçtiğimiz günlerde yerel seçimler yapılmış olup Manisa’da aday adayı olan başkanlarımız, seçim çalışmalarında; belediyelerimizde çalışan kamu görevlilerini iş, aş ve görev yerleriyle ilgili olarak herhangi bir değişikliğe ve tasarrufa gitmeyeceklerini beyan etmişlerdi. Ama ne yazık ki seçimden sonra ilk iş olarak özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışan kamu görevlilerinin Manisa’nın uzak ilçelerine sürgün edildiği, kalan memurların ise ağır mobbinge maruz kaldığı, bazı çalışanların ise emekliliğe zorlandığı hakkında duyumlar almaktayız. Salihli Belediyesinde yetkililerin makam ve mevkilerini kullanarak Türk Yerel Hizmet-Sen üyelerimizin kılık kıyafetlerine dahi karışarak mobbinge maruz kaldığını duymaktayız. Türkiye Kamu-Sen konfederasyonuna bağlı olan Türk Yerel Hizmet-Sen sendikası olarak bu tarz uygulamalara maruz kalan tüm belediye çalışanlarına her türlü hukuksal desteği vererek haklarını hukuk mecrasında arayacağımızı bildiririz” dedi. 

Akagündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Haber-Sen Manisa Şubemize bağlı Salihli PTT müdürlüğünde yetkili kişi, makam odasını sendika değiştirme ikna odası yaparak çalışanlara; makam ve mevkisini kullanarak baskı ve mobbing yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Söz konusu süreci Türkiye Kamu-Sen olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini isteriz. Türk Tarım ve Orman-Sen Manisa Şubesi sendikamızın Orman hizmet kolunda üyelerimize sendika değiştirme konusunda, yetkililerce mobbing ve baskı yapıldığına dair duyumlar almaktayız. Bu hususta konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari ve hukuki açıdan ne yapılması gerekiyorsa yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türk İmar-Sen Manisa Şubemizin bağlı AFAD çalışanlarının çalıştığı iş kolu ve yaptıkları görevler zor ve uzmanlık gerektiren konulardır bu neticede çalışanlar dağcılık, kbrn, deprem, sel, köpekli arama, dalgıçlık gibi profesyonel meslekler yapmaktadırlar. Yapılan bu iş ile hayatları sürekli risk altındadır. Bu sebeple AFAD çalışanları risk tazminatı almalıdır.  Tapu ve kadastro çalışanları yaptıkları iş olarak ülkemizde taşınmaz alış ve satışı, yer tespiti işlemlerini yapmaktadırlar. Bu alanda yeteri kadar personel olmadığı için iş yükü çok fazladır. Bu sebepten dolayı satış işlemlerinde e-randevu sistemi kotalı çalışılmadığından iş yükü dayanılamaz hale getirmektedir. alış satış işlemi bu yoğunluktan dolayı detaylı incelenememektedir. Bir alışverişte gözden kaçan hata bugün en az 2 milyon TL civarı zarara sebep olmakta ve iş yoğunluğundan kaynaklı hata memurdan rücu edilmektedir. Bu uygulamaya derhal son verilmeli ve kotalı sisteme geçilerek işlem sayısı sınırlandırılmalıdır. Sendikamız iş koluna bağlı Tapu ve Kadastro,  AFAD, Karayolları gibi kurumlarda personel eksikliği sebebiyle 6 aylık görevlendirmeler ile personel il dışı ve ilçelere görevlendirilmektedir. Bu süre çalışanların aile bütünlüğüne zarar vermekte ve mutsuz çalışan ordusu yetiştirmektedir. 6 Aylık görevlendirmeler yerine yeni personeller alınmalı ve sürekli görevlendirmenin önüne geçilmelidir. Türk Diyanet Vakıf-Sen Manisa Şubesi olarak; Her yıl yapılan Mesleki Bilgiler ve Seviye Tespit Sınavının kaldırılarak atama, nakiller ve yurtdışı görevlendirmelerinde müktesep puanına göre işlem yapılması, Vatandaş tarafından yapılan ancak, Büyükşehir Belediye Kanunu ile mülkiyeti belediyeye ve Milli Emlak’a geçen cami lojmanlarının Diyanet Vakfına devredilerek kira alınmaması, Personele verilen cübbe sarık giyim yardımı ödeneğinin günümüz şartlarına güncellenmesi, Cami, Mescit ve Kur’an Kurslarının ısıtma ve soğutma giderlerinin bütçeden Karşılanması, Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Kadroya geçirilmesi, Kur'an Kursu öğreticilerinin öğretmen statüsüne kavuşturulması gerekmektedir” dedi.

Editör: İclal Çiçek