Dolar ve euro güne yükselişle başladı Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sistemdeki birikimin yüzde 50'sine kadar kısmı ödeme alınabilecek. Uygulama 6 ay sonra başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), BES'te kısmen ödeme hakkında yönetmeliğine göre, kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.

Kısmen ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

TAAHHÜT VERME ŞARTI

Kısmi ödeme hakkı, ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmenin sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek.

Emeklilik şirketi, sistemde kalma taahhüdünün yerine getirmeyen katılımcılara ödenen devlet katkısı tutarını, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununda belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte katılımcıya ödenecek tutardan indirerek bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecek. Öğrenim nedeniyle yapılan kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden orana karşılık gelen kısımla sınırlı olarak uygulanacak.

EVLİLİK VE KONUT ALIMI HALİNDE KISMEN ÖDEME

Katılımcılar ayrıca konut alımı veya evlenme durumlarında sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. 

Konut alımı için faydalananlar, kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

Evlilik için faydalanan katılımcılar ise, evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.            

ÖĞRENCİLER 21 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMALI

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. 

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecek. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Katılımcı, 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde başvuruda bulunabilir.

Başvuru sırasında katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz etmeli.

DOĞAL AFET DURUMLARINDA SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yapılan başvurularda, süre ve birikim sınırı şartları aranmayacak.

Kısmen ödeme alan katılımcının, devlet katkısı ödemesi, ilgili sözleşmenin devlet katkısı hesabında bulunan tutarla sınırlı olmak üzere konut alımı veya evlenme nedeniyle yapılan taleplerde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 20'si, öğrenim ve doğal afet nedeniyle yapılan taleplerde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 25'i oranında yapılacak.

Editör: Ali Gözen