MANİSA (İHA) -
Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer ayı içindeki 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Karaca, "Alzheimer hastalığı, ileri yaşlarda 'Demans' tablosuna en fazla neden olan, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte giderek artan sıklıkta görülen, topluma getirdiği fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkiler nedeniyle de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen yıkıcı bir hastalıktır. Bilindiği gibi ileri yaşlarda hafızayı, düşünmeyi, günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini olumsuz etkileyen ve genellikle ilerleyici karakter sergileyen çöküntü hallerine demans diyoruz. Dünyada 55 milyon demanslı hasta var, yaşlı insanlar arasında engelliliğin ve bağımlılığın en önemli sebeplerinden biridir. Önde gelen ölüm sebeplerinden biridir ve demans vakalarının büyük bir kısmı Alzheimerdır. Halk sağlığı açısından böylesine önemli bir hastalığa karşı daha bilgili olmamız çok önemli. Hafıza kaybı, dil problemleri, zayıf ya da azaltılmış muhakeme, eşyaları kaybetme, kişilik değişiklikleri, zaman ve yer oryantasyon bozukluğu, bilinen görevleri yerine getirememe, bir şeye başlama ya da girişim kaybı gibi belirtileri kendimizde ya da yakınımızda fark ettiğimizde hemen bir hekime müracaat etmeliyiz. Hastalığın tedavisi bugün için mümkün olmasa da tanının mümkün olan en erken evrede konulması ve etkin tedavi yaklaşımları sağ kalım süresi ve yaşam kalitesi bakımından oldukça önemlidir” dedi.

"Zihni aktif tutmanın yollarını denemeliyiz"
Hastalığın tedavisinde doktorun planladığı ilaç tedavisinin yanında kişiye düşen bazı görevler olduğunu belirten Karaca, “Fiziksel olarak aktif kalmak, sağlıklı beslenmek, sigara içmeyi ve alkol almayı bırakmak, keyif alınan şeyleri yapmaya devam etmek, zihni aktif tutmanın yeni yollarını denemek, önemli şeyleri not almak, arkadaşlar ve aile fertleriyle vakit geçirmek Bunlar hastalığın gelişiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. Ayrıca hastanın yakınlarının da hastanın çevresi bakımından gerekli risk değerlendirmesini yapması, gerekli tedbirleri alınması çok kıymetlidir. Bakanlığımız, yayınlamış olduğu 'Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı, 2021-2026' ile vatandaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına, yaşlılık döneminde sık karşılaştıkları sağlık sorunlarının erken teşhisi ve tedavisine, zamanında gerekli tedbirlerin alınarak yaşam kalitelerinin yükseltmesine yönelik çok sektörlü ve çerçeveli faaliyetleri belirlemiştir. Aile sağlığı merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önemli destekçisi olmaya devam etmektedir. Sağlanan imkanlardan faydalanmak, risk faktörleri ile zamanında ve etkili mücadele ederek Alzheimer hastalığından korunmak ellerimizde” diye konuştu.

Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor... 10 gün şartına dikkat! Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor... 10 gün şartına dikkat!

Editör: Ali Gözen