Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu. Meclis'te kabul edilen İcra ve İflas Kanunu'na göre, kanser hastalığı gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna, "Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi" ile ilgili hüküm eklenecek.

Kadın hükümlünün cezasının ertelenmesi

Buna göre, infazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı Cumhuriyet başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilecek.

Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek.

Çocuğu ağır hastalığa yakalanmış hükümlü anneler, çocuğunun yanında bulunabilecek

Böylece, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkân sağlanacak.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline geliyor

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ayrıca, ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek.

Bakan Akar: “Seçim ahlakımızla ilgili konuşanlara milletimiz en net ve ağır cevabı verdi” Bakan Akar: “Seçim ahlakımızla ilgili konuşanlara milletimiz en net ve ağır cevabı verdi”

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.