Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar aldı.

Vali Enver Ünlü Kula’da temaslarda bulundu Vali Enver Ünlü Kula’da temaslarda bulundu

Karara göre, 1 Ekim'den itibaren söz konusu işletmeler, haftanın bir günü kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili adım attı.

Karara göre, 1 Ekim'den itibaren söz konusu işletmelerin, haftanın bir günü kapalı olması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
Bu doğrultuda Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini aldı.

1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verildi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar
Ticaret Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Aynı gün kapanması zorunlu değil

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp, valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmedi.

İşletmeci ve çalışanlara haftanın bir günü dinlenme imkanı

AA'nın aktardığına göre, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek, kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı.

Haksız rekabetin oluşması engellendi

Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından, haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.