Veli Gürgah
 (İHA) -
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş faydalanıcısı ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında bir otelde düzenlenen çalıştayda, yapılan saha incelemeleri, odak görüşmeleri, çevrimiçi toplantılar ve çevrimiçi görüşmelerde elde edilen veriler paylaşıldı.

Türkiye’de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlayan proje ile sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir ortam oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Sivil Katılım Projesi'nin birinci bileşeni kapsamında Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Trabzon’dan oluşan 7 pilot ilde masa başı incelemeleri, çevrimiçi anket uygulamaları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda da taslak 'Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu' hazırlandı.

Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı belli oldu Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı belli oldu

Mersin'de göç-mülteci sorunu, girişimcilik-yerelde kalkınma ve afet-afet sonrası kalkınma olmak üzere 3 ana tema çalışılacak. 2 yıl sürecek çalışmanın gerçekleştirilen ilk etabında elde edilecek eylem planları, oluşturulacak stratejilerle ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürecek.

Editör: İclal Çiçek