Haber: Ahmet ÜNSAL/Manisa

 Yunusemre, Kartal'ı ikinci yarıda geçti: 2-0  Yunusemre, Kartal'ı ikinci yarıda geçti: 2-0

Eyleme Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur bizzat katılırken, sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sislenerek;
“Bizim sendikadan değilseniz size rahat ve huzur yok diyerek sağlık çalışanlarına mobing uygulamak ne vicdana nede insanlığa sığar. Sağlık bakanını bu rezaleti dur demeye davet ediyoruz.” 

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Kamu Çalışanları Sendikalarının Manisa İl Temsilcilerinin yanı sıra üyelerinin katılım gösterdiği eylem, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur katıldığı Manisa Şehir Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önündeki eylemde Sağlık bakanı Koca’ya seslenerek;  “Hepimizin bildiği gibi sağlıkta şiddet sağlık çalışanlarının sorunlarının başında gelmektedir. Şiddet çoğu zaman hasta ve hasta yakınlarından kimi zaman da liyakatsiz yöneticilerden gelmektedir. Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşanan olaylar bunun en güzel örneğidir. 
Aynı zamanda Sağlık -Sen Şehzadeler Şube Başkanı olan Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, kendi sendikası dışındaki sağlık çalışanları üzerinde baskı ve mobing uygulamaktadır. Aynı şahıs, tüm ülkede hepimizin gördüğü ve bildiği gibi yeni atanan sağlık çalışanlarına “İstediğiniz yerde ve rahat çalışmak isterseniz Sağlık-Sen’e üye olmanız gerek” diyerek baskı uygulamakta; işe başlama evrakları arasında üyelik formu imzalatmaktadır. 
Sendikamız Genel Sağlık-İş Manisa Şube Yönetiminde görev alan hemşire arkadaşımız asılsız iddialar ile karşı karşıya bırakılmakta ve görev yeri sık sık değiştirilmektedir.En son 14-15-16 Mart tarihlerinde sendikamız kararıyla yapılan iş bırakma eylemine katıldıkları için Genel Sağlık-İş üyesi 3 hemşire arkadaşımıza kınama ve yer değişikliği cezası verilmiştir. Ömürlerini mesleklerine adayarak 25 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan üyelerimizin mesleki onurları hiçe sayılmıştır. Mobing ve baskı uygulayarak yıldırmaya çalışılan arkadaşlarımızın çalışma huzuru kalmamış, tayin isteme durumuna gelmişlerdir.  
Kendi sendikalarına üye sağlık çalışanları en rahat yerlerde nöbetsiz çalışırken, Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanlarında çalışma huzuru bırakılmamaktadır. 
Manisa Şehir Hastanesi’nde görevli 3 sağlık çalışanının hastane idaresinin mobinglerini dile getiren notlar bırakarak intihar ettiği ifade edilmektedir. Eğer iddialar doğruysa yapılanlar “vicdan yoksunluğu” değil de nedir?
Sendikamız üyesi olan ve olmayan sağlık çalışanları arasında çifte standart uygulayan, Sendikamız üyesi olan sağlık çalışanlarına baskı uygulayan idareciler, bulundukları makamlarda görevi kötüye kullanmaktadır. İdarecilerin görevi, sağlık emekçilerinin üye oldukları sendikaları sorgulamak değildir.
Bu zamana kadar üyelerimize karşı kötü muamelede bulunanlar, karşılarında Genel Sağlık-İş’i bulmuşlardır. Bu ve benzeri eylemleri icra edenler, karşılarında daima Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Bundan sonraki süreçte de yine Genel Sağlık-İş; üyelerimize karşı, ayrımcılık ve ötekileştirme düşüncesiyle çifte standart uygulayan idarecilerin karşısında olmaya devam edecek, gerekli hukuki girişimlerde bulunarak bu tür eylemleri cezasız bırakmayacaktır. Bizim sendikadan değilseniz size rahat ve huzur yok diyerek sağlık çalışanlarına mobing uygulamak ne vicdana nede insanlığa sığar.Sağlık bakanını bu rezaleti dur demeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı…