Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sinovac aşısının 3. ay izlem sonuçlarını açıkladı

banner297

MCBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Yürüttüğü “Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları” Paylaşıldı

Sağlık 24.06.2021, 15:36 24.06.2021, 15:41
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sinovac aşısının 3. ay izlem sonuçlarını açıkladı
banner388

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen “Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları” konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı. Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçları şöyle paylaşıldı;

Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları

Bu çalışma “Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) “Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile, Türkiye’de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının etkinliği ve antikor düzeyi takip çalışmasının iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını sunmaktadır.

Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim elemanları tarafından yürütülmüştür.  Araştırmanın yürütücü ve katılımcıları bu raporun dip notunda verilmiştir.

Yöntem:

Bu çalışma, iki aşı dozu sonrası 3. ayda COVID hastalığına yakalanma durumunu ve virüsün Spike (S) proteinine özgü kantitatif antikor düzeylerini ortaya koymaktadır. Çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanı katılmıştır.

İki doz Sinovac aşı uygulaması sonrası 28. gün bulguları daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olan bu izlem çalışmasının aşı sonrası 3. ay bulguları,

-3 aylık süre içinde aşılananlar içinde “hastalanma sıklığı” ve

-Aşının oluşturduğu "antikor düzeyleri” başlıkları altında sunulmuştur.

 

Bulgular:

1-Gerçek Yaşam Bulguları (Hastalanma Sıklığı)

Başlangıçta COVID-19 antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı olmuş 1053 sağlık çalışanının 26’sı (%2.4) ikinci aşıyı izleyen 28. gün - 3 aylık süre içinde COVID-19 hastalığına yakalanmışlardır. Bu dönemde PCR testi yapılmamış olmakla birlikte üçüncü ayda bakılan COVID-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) COVID-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (%2.8) olarak saptanmıştır. Bu kişilerden hastanede yatarak tedavi alan olmamıştır.

İkinci aşıdan sonraki 28. gün-3 aylık süre içinde 151 sağlık çalışanının, yakın temasta olduğu yakın arkadaş ya da aile bireyi COVID-19 tanısı almıştır. Yakınları COVID-19 tanısı almış olan bu 151 sağlık çalışanından 18’i (%12) COVID-19 hastalığını geçirmiştir. 

 

2-Antikor düzeyleri

İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının  %95.2’ sinde antikor düzeyleri düşüş göstermiştir. İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının % 77’ sinde SARS-CoV-2 antikorları (≥1.0) tespit edilmiştir (Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi, 2. aşıdan 28 gün sonra bu oran %97 idi). Yani aşıdan sonraki 3.ayda, çalışma grubunun %23’ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru negatifleşmiştir.

Tüm bu veriler, Ağustos 2021’ de yapacağımız “Aşılama sonrası 6. ay antikor düzeyleri ve etkinliği” izlem sonuçları ile netleşecek olmakla birlikte, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında “3. doz hatırlatma aşısının” gerekebileceğini düşündürmektedir.

 

Araştırma Ekibi üyeleri:

 

Prof. Dr. Sinem AKÇALI, MCBÜ, Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Erhan ESER, MCBÜ, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Öğr Üyesi Şebnem ŞENOL AKAR, MCBÜ, Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Öğr . Gör. Deniz ÖZER, MCBÜ, Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Yunus ÖZKAYA, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Kübra ÇİÇEK, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Öykü ÖZTÜRK ARIKAN, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Ceyda BURAN, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Merve Gezginci, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Uz. Hem. Ferya KARADAĞ YALÇIN, MpH, MCBÜ Tıp Fak. Hastanesi


 

Yorumlar (0)
28
açık