Polislere ‘Çocuklarımı cennete gönderdim’ dedi… Evi arandığında 2 çocuğu evde ölü bulundu! Polislere ‘Çocuklarımı cennete gönderdim’ dedi… Evi arandığında 2 çocuğu evde ölü bulundu!

Şenhisar, “Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (DDB) kayıtlarına göre, 06 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık (Kahramanmaraş) dolayında yerel saat ile 04.17'de aletsel büyüklüğü (Mw) 7,7 derinliği yaklaşık 7 (km) olarak kaydedilen bir deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde can kaybı ve yaralanma olaylarının olduğu haberleri gelmektedir, aletsel büyüklüğü 6,6'yı bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelmiştir.  Bu ve benzeri büyüklükteki (M>7,0) depremleri oluşturma potansiyeli olan kaynak faylar, yer yüzeyinde onlarca kilometre uzunluğunda belirgin bir yırtılma izi oluşturmakta, fay düzlemi boyunca oluşan ötelenme miktarı ise birkaç metreyi bulmaktadır. 06 Şubat 2023 Pazarcık depremi ve sonrasında meydana gelen tüm depremler dikkate alındığında çok sayıda fay segmentinin kırıldığı ve yüzlerce km uzunluğunda yüzey kırığı oluştuğu düşünülmektedir. Görgül eşitliklere göre, Mw 7,4 büyüklüğünde bir deprem için en az 90 km uzunluğunda bir fayın aktive olması beklenmektedir.  Depremlerde meydana gelen can ve mal kayıpları, yaşadığımız büyük acıları ve deprem gerçeğinin kamuoyunun gündeminde olmasını sağlamak, unutmamak ve unutturmamak açısından büyük önem arz etmektedir.  Binayı yıkan depremin dinamik parametreleridir. Bu parametreler Jeofizik Mühendisleri tarafından hesaplanmaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımı için zemin etütlerinde mutlaka Jeofizik Mühendisliği çalışmaları olmalıdır, bu bakımdan depreme dayanıklı binalarda yaşaması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için, imar planına altlık teşkil edecek jeolojik-jeofizik-jeoteknik etütler yapılmadan yeni yerleşim yerleri belirlenmemelidir. Ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya ruhsat verilmemelidir. Riskli alanlar imara açılmamalı, bilimsel normlara dayalı yer seçimi yapılmalı, niteliksiz yapı üretimi engellenmelidir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği olarak; Ülkemizin dünyanın en etkin deprem kuşaklarında yer aldığı, aktif fayların üretebileceği depremlerde can ve mal kaybının olacağı gerçeğini, ülkemiz "DEPREM GERÇEĞİNİ" unutmayacağız, unutturmayacağız.  Bilinmelidir ki doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değil ancak depremlerin bir doğal afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir.  Ülkemizin başı sağolsun” diye konuştu.