Ramazan Sayfası (1. Gün)

banner297

Bu sayfa Manisa İl Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ramazan 13.04.2021, 04:46
Ramazan Sayfası (1. Gün)
banner388

GÜNÜN SOHBETİ 

HOŞGELDİN RAMAZAN

Kur’an-ı Kerim tüm insanlar için hidayet ve şifanın kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Ramazan ayı, içinde yapılacak ibadetlere bahşedilen sevap yönünden diğer zamanlara göre değerli kılınmış ve üstün tutulmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından ramazanın, insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilmiş ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içine gizlenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Cebrail (a.s.) ile Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak bu ayda okumuştur. 

Ramazan ayı, gittikçe daha da karmaşık hale gelen dünyanın kaygı verici oyalamalarına ve korku verici ayartmalarına karşı bir kalkan olan oruç ibadetiyle Yüce Allah’ın razı olacağı yönde kulluğu ortaya koymak için özel olarak bahşedilen bir fırsattır. 

Ramazan şükür ayıdır; verilen nimetlerden dolayı nimeti verene karşı minnettarlığımızı ifade etmeye, Allah’a itaat edip günah işlemekten uzak durmak suretiyle nimetin gereğini yapmaya teşvik eder. 

Ramazan tefekkür ayıdır; ilk nefesinden son nefesine kadar her anında sınanmakta olan insanı, Allah’ın azameti, ilmi ve kudreti karşısında düşünmeye sevk eder. 

Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bir zaman dilimi olarak ramazan, dayanışma, paylaşma ve iyilik ayıdır; insanları ahlaki bir terbiyeye tabi tutarak merhamete ve barışa davet eder. 

Rahman ve Rahîm olanın insanlara lütfettiği müstesna bir armağan olan ramazan, gönüllere nezaket ve zarafet kazandıran ayrıcalıklı bir mektep olarak daima iyiye yönelmeyi, erdemle donanmayı ve o hal ile yaşamayı öğretir. Bu ve benzeri vasıflarından dolayıdır ki yıl boyunca hasretle beklenen ramazan ayı, bütün mahiyetiyle mümin gönüllerde on bir ayın sultanı olarak bilinmiş ve öylece yer etmiştir.

Ramazan’ı dolu dolu geçirmek, her anını değerlendirmek bizim elimizde. Yüce Allah oruçlarımızı ve bu yıl pandemi ile mücadele tedbirleri sebebiyle evlerimizde eda edecek olduğumuz teravih namazlarımızı kabul eylesin. 

Mustafa SOYKÖK/Manisa İl Müftüsü

  •  GÜNÜN AYETİ 

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 2/183)

  •  GÜNÜN HADİSİ 

 “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1; Müslim, Îmân 19-22)

  •  GÜNÜN DUASI 

Bağışlama Duası

"Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" (İbrahim: 40-41)

  •  ESMAUL-HÜSNA 

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin..." (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

1-ALLAH; c.c. Gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz bütün âlemlerin sâhibi ve mâliki, kâinatın yegâne yaratıcısı, her türlü övgüye ve ibâdete lâyık olan yüceler yücesi Rabbimizin doksan dokuz isminin bütün hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı özel adıdır.

2-Er-Rahmân: Rahmet ve merhamet; acıma, bağışlama, kalp yufkalığı, şefkat ve ihsân anlamlarına gelir. “Rahmân” ve “Rahîm” isimleri, “çok şefkat ve merhamet eden” anlamındadır. Kur’ân’da “Rahmân” ismi elli yedi, “Rahîm” ismi yüz on beş defa Allah’a nisbet edilmektedir. “Rahmân”, Allah’ın zâtî ismi, “Rahîm” ise fiilî isimlerindendir. “Rahmân”, zâtî ismi olduğundan Allah’tan başkasına isim olarak verilemez. Fiilî isimlerinden olan “Rahîm” ise başkasına isim olarak verilebilir. Allah’ın bu ismi bir kulda tecelli ederse, o kul merhamet kanatlarını bütün yaratıklara açar. Allah’ın rahmeti bütün yaratılmışları kapsar. Rahmetiyle, inanan inanmayan bütün insanlara rızıklarını ve nimetlerini bol bol vermektedir. Hz. Peygamber Allah’ın rahmetini şöyle anlatır: “Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyâmet günü içindir.”

  •  BİR SORU BİR CEVAP 

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

  •  RAMAZAN MANİSİ 

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

  •  İFTAR VE SAHUR SAATİ 

Manisa sahur: 05.04

Manisa iftar;19.52

İFTAR DUASI VE ANLAMI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

  •  KISSADAN HİSSE 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTARI

Hz. Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine’de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik -radıyallahu anh- Resûlullah’ın iftarını şöyle anlatmıştır: “Resûlullah akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı.”

İbni Ömer, Hz. Peygamber’in iftar ettikten sonra şöyle dediğini haber vermektedir: “Susuzluk gitti, damarlar serinledi ve inşallah sevap da gerçekleşti.” Yine aynı yerde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin iftar ettiği zaman “Allahım! Sadece senin rızan için oruç tuttum ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” dediği nakledilmektedir. (Bknz. Ebû Dâvud, Savm, 22)

Hz. Peygamber’in ümmeti olarak bizim de iftar sofralarımızda israf ve gösterişten sakınmamız gerekir.

  •  RAMAZAN SÖZLÜĞÜ 

RAMAZANIN BAZI ÖZELLİKLERİ

 Kur’an’da adı geçen tek aydır.

 Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır.

 Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içindedir.

 Bu ayda oruç tutmak farzdır.

 Ramazanda yatsı namazından sonra vitir namazından önce teravih namazı kılınır.

 Fıtır sadakası bu ayda ihtiyaç sahiplerine verilir.

 Ramazanın son on gününde itikâfa girmek Peygamberimizin (s.a.s) sünnetlerindendir.

Not: Ramazan Sayfası Manisa İl Müftülüğü’nün katkılarıyla hazırlanmaktadır. Sayfa Sorumlusu: Dr. Ahmet ERDİNÇLİ/ Manisa İl Vaizi Manisa il müftülüğü telefon; 0236 231 17 77

Yorumlar (1)
İnsan 4 ay önce
Sayın Manisa müftümüz Ramazan değil Ramazanı şerif
40
açık