Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle orta gelirli yurttaşlar için yeni bir gayrimenkul satın almak giderek imkansız bir hale geldi.

Geçmiş yıllarda bir ev ya da dükkan satın alabilmiş milyonlarca ebeveyn, yeni bir gayrimenkul almaya ekonomik durumunun yetmemesi üzerine gayrimenkul tapularını çocukları arasında pay etmeyi tercih ediyor.

O ŞART KALDIRILDI

Bir milletin yeniden doğduğu gün: 19 Mayıs 1919 Bir milletin yeniden doğduğu gün: 19 Mayıs 1919

Bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü, genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla çözülmekte. Ancak yıllardır yürürlükte olan uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu.

Yapılan düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Editör: Ali Gözen