CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, CHP Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de basın açıklamasına katılarak Başkan Bilgin'e destek verdi.

Başkan Bilgin'in açıklaması şöyle:  
"Saygıdeğer Saruhanlı Halkı; 2019 yılı Mahalli İdare Seçimlerinde şahsımı herkese nasip olmayacak bir oy oranıyla belediye başkanı seçtiniz. Teveccühünüze layık olabilmek adına o günden bu yana şahsım, ekibim, belediye personeli arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz. 

 Bizi seçim sandığından bu derece yüksek bir oy oranıyla galip çıkarmanız doğal olarak rakiplerimizde ciddi bir öfkeye ve hazımsızlığa sebep oldu. Bu nedenle neredeyse mazbatamızı aldığımız günden başlamak üzere sürekli şekilde asılsız dedikoduların, iftiraların, karalamaların ve algı operasyonlarının hedefi olduk. 

Bu haksız saldırı ve ithamlar nedeniyle göreve başladığımız günden bu yana belediyemizde müfettişler eksik olmadı. Adeta bir müfettişi uğurlarken diğerini karşılar hale geldik. Hesap verebilirliği, şeffaflığı ve kamu kurumu olmanın sorumluluğunu esas aldığımız için her sorulan soruya samimi şekilde cevap verdik, her haksız suçlamayı sunduğumuz karşı belgelerle çürüttük. Biz samimiyetimizden ve masumiyetimizden eminiz.

Ancak bu arada, idari teamüllere aykırı şekilde, belediye hakkında yürütülen incelemelerin belediye hizmet binasında değil başka kamu kurumlarının binalarında yapıldığını, ifadelerin başka kamu kurumlarında alındığını, ifadeler alınırken birçok Adalet Ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili siyasilerin de o binalarda olduğunu gördük, duyduk, tespit ettik. Her kamu görevlisinin görevini yaparken tarafsız ve objektif olacağına inandığımızdan bu tespitlerimizi not ettik ama kimseyi de suçlamadık. Çünkü kimsenin günahına girmek istemedik, haysiyet cellatlığı yapmadık, itibar suikasti yapmayı kişiliğimize yakıştıramadık. 

Gelinen noktada, göstermiş olduğumuz sorumlu kamu görevlisi tavrına karşı ilk haksız yaklaşım İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü tarafından hazırlanan ve Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 41/6 sayılı tevdii raporu olmuştur. Bu rapora göre, 280 Ton hurda satılmış ve bunun karşılığı olan -280.000,00.-TL. belediye hesaplarına aktarılmamış ve zimmete geçirilmiştir, savcılık tarafından doğrudan soruşturmaya başlanılmalıdır. 

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı, içinde hiçbir somut delil ve veri olmayan, başta siyasi rakiplerimiz olmak üzere bizimle kişisel sorunu olan 3-5 kişinin yorumuna ve iddiasına dayalı bu rapora hukukçu sorumluluğuyla değer vermemiş, olayın doğrudan soruşturma konusu yapılamayacağını tespit ederek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istemiştir. İçişleri Bakanlığı da hakkımda soruşturma izni tesis etmiştir. Elbette bu karar sürpriz değildir. Bu karar doğru ve isabetli de değildir. Hakkımdaki suçlamaları ispat edecek hiçbir somut delil söz konusu değildir. Bu hukuka aykırı karara karşı Danıştay nezdinde itirazımı süresi zarfında yapacağım. Gerçekleri ve asıl amacı, Danıştay Yüksek Mahkemesi nezdinde de ifade edeceğim. 

Ama bu gelişmelerin bize gösterdiği iki hususu da asla gözden kaçırmamalıyız: 
İlk husus şudur ki; İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü tarafından hazırlanan ve Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 41/6 sayılı tevdii raporunda somut hiçbir delil yoktur. Raporu hazırlayan kişi, ilk etapta tanıkları dinlemiştir. Tanıkların neredeyse tamamı doğrudan görgü ve bilgiye sahip olmayan “ben şundan duydum, bundan duydum” şeklinde beyanlar veren kişilerdir. Yani gerçek anlamda gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla duydukları herhangi bir şey yoktur. Devamında, asfalt şantiyesinde ve Dallas’ta incelemeler yapılmış, kamera sistemleri bilirkişiler marifetiyle incelenmiş, hatta İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıtları bile incelenmiştir. İddia edilen tarihlerde şantiyelerden hurda satışını ispat eden en ufak bir delile rastlanılmamıştır. Hatta, yapılan incelemede, asfalt şantiyesinde olan hurda araçların Dallas’a taşındığı bile tespit edilmiş olmasına rağmen yani “hurdalar satıldı” dedikodusunun aslında asfalt şantiyesinde yer açmak adına hurdaların bir şantiyeden diğerine taşınmasının bilinçli şekilde çarpıtılması olabileceği düşünülmeden-düşünülmek istenmeden zimmet suçlaması yapılmıştır. Bu derece sorumsuz ve hoyrat bir yaklaşımın asıl amacının sandığa yansıyan millet iradesinin by-pass edilmesi, örnekleri memleketimizin başka yerlerinde görüldüğü üzere şahsımı görevden almak için bir gerekçe yaratmak olduğu açıktır. Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı tevdii raporunu hukuken yetersiz görerek bu oyunu bozmuştur.       

İkinci husus ise; bana kurulan bu ve benzer tüm kurguların mimarları, ilçede kendilerini en demokratik, sandığa en saygılı diye ifade eden kişilerdir. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur YAVAŞ bir partinin genel başkanı tarafından nasıl tehdit ediliyorsa, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU hakkında yürürken ellerini arkada kavuşturdu diye nasıl soruşturma açılmaya çalışılıyorsa şahsım hakkında girişilen eylemler de aynı şekilde hukuka aykırıdır.

280 ton hurdanın hukuka aykırı şekilde satılmasıyla suçlanmaktayım. Belli ki bu işi organize edenler Saruhanlı Belediyesinde yaklaşık olarak bir yılda ne kadar hurda toplanır, bu hurdaların ne kadarı metal, ne kadarı plastik ve ne kadarı ahşap hurda olur bilmemektedir. 2016 yılında 1. Satışta 75 ton, 2. Satışta 63.020 kg., 2017 yılında 1. Satışta 59.300 kg., 2. Satışta 77.440 kg. (AHŞAP), 2019 yılında ilk satışta 64.520 kg., 2021 yılında 54.780kg., 1870 kg.(PLASTİK) hurda Mevzuata uygun bir şekilde Makine Kimya Enstitüsüne verilmiştir. Geçmişten bu yana her sene satış olduğu için 280 ton hurdanın toplanması ve satılması mümkün değildir. Hesap ortadadır. Ama görmek istemeyenlerin görmesi mümkün değildir.    

Sandığa yansıyan siyasi iradenizin adı bugün Zeki olur yarın Ayşe-Fatma olur, öbür gün Ahmet-Mehmet olur. Önemli olan siyaseti kötü, zayıf ahlaklı şekilde yapan, iktidarı elde etmek adına her türlü gerçeğe aykırı beyanı söylemekten utanmayan, en önemlisi de seçmeni her söylenene kanan birer aklı zayıf olarak gören siyasetçilere, basın mensuplarına, çıkar odaklarına teslim olmamaktır. Bizler Saruhanlı halkının yüzünü yere eğecek hiçbir eylemde bulunmadık. Görevimizin başındayız. Bu iddialardan alnımızın akıyla çıkacağımıza eminim. Aklandığımız zaman, bugün belediye önüne gelip, bizlere İftira atan kişilerle Yargı önünde görüşeceğiz.  Gelişmeleri aynı şeffaflıkla takdirlerinize arz edeceğim."