banner298

CHP’NİN İMAR VURGUNU İDDİASINA BAŞKAN CENGİZ ERGÜN’DEN YANIT GELDİ 

banner297

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yapılan imar düzenlemesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ait arsaların imarının 15 kata yükseldiğini iddia etmişti. Başkan Cengiz Ergün bugün bir açıklama yaparak, “Bölge ve çevresindeki parseller 1989 planında 5 kat olup, Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellere 15 kat düzenlemesi getirilmesi sonucu bu düzenlemeden faydalanmıştır.” dedi. 

Genel 12.08.2022, 20:17 12.08.2022, 20:23
CHP’NİN İMAR VURGUNU İDDİASINA BAŞKAN CENGİZ ERGÜN’DEN YANIT GELDİ 

Basın toplantısında konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu; yapılan imar değişikliğiyle Manisa tarihinin en büyük imar vurgunun yaşandığını öne sürmüştü. Bakırlıoğlu, “Dört adayı birleştirip tek ada haline getirerek üstüne birde kat imar izni vermek demek ‘Ballı kaymaklı rant' anlamına gelmektedir. Çünkü burada en düşük 350 milyon liralık bir rant var. Bu büyük bir vurgundur. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da yükselebilir.” dedi. 

ERGÜN’DEN DETAYLI AÇIKLAMA 

İddialara yanıt veren Başkan Cengiz Ergün’ün açıklaması şöyle: “Tarih öncesi devirlere uzanan bir geçmişe sahip olan Manisa Kent Merkezi, doğa, tarihi ve kültürel pek çok zenginliğinin yanı sıra önemli kentsel ve endüstriyel gelişmeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörünün son derece hızlı gelişme gösterdiği kentte bir önceki bütüncül plan çalışmaları ne yazık ki 1989 tarihine dayanmaktadır. Bu tarihten sonra her ne kadar planlama çalışmaları devam etmiş olsa da kent merkezini kapsayan bütüncül bir plan onayı 2022 yılına kadar yapılamamıştır.
 
Plan Çalışmaları, Kentimiz ve Kentlimiz İçin Önem Taşıyor
Manisa’nın sektörel anlamdaki hızlı gelişimini doğru ve kontrollü yönlenmesini sağlayacak olan bütüncül plan çalışmaları 2018 yılında yeniden başlatılarak 14.03.2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Manisa bütünündeki hızlı gelişme dinamiklerini doğru yönlendirecek ve kentleşmenin uygun stratejilerle gelişmesine yön verecek olan bütünsel plan çalışmaları kentimiz ve kentlimiz için büyük önem taşımaktadır.
 
Kaliteli Bir Çevre Oluşturulmuştur
Uzun yıllardır Manisa halkı tarafından heyecanla beklenen planlama çalışmaları ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş görüşlerine ve üst ölçekli planlara uygun şekilde Manisa’nın gelişimine ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasına imkan tanıyacak şekilde yapılmıştır. Kentte bugün ve gelecekte yaşayacak nüfus doğrultusunda dengeli yaşama ve çalışma alanları planlanmış, sosyal donatı ve açık yeşil alanlar dengeli bir dağılımla oluşturulmuştur. Söz konusu planla Manisa kent merkezinde yaklaşık 1250 hektar alan yeni gelişme alanı olarak imara açılmış, 3520 hektar alanda da kentliyle uzlaşma sağlanarak sorunlu kent parçaları çözüme kavuşturulmuş ve kaliteli bir çevre oluşturulmuştur.
 
Planlama Alanı Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinin Tamamını Kapsıyor
Ulaşım sorunlarını çözen, sosyal donatı ve açık yeşil alanları arttıran, dere güzergahları çevresinin açılarak taşkın problemlerinin önüne geçilmesini sağlayan, mevcut kent dokusunu iyileştiren ve sağlıklı ve kaliteli yeni yerleşim alanları oluşturan bu planın sadece birkaç adaya özel yapılmış gibi gündeme taşınması oldukça üzücüdür. Planlama alanı Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezlerinin tamamını kapsamakta olup 4500 hektar alan imar planı sınırları içinde kalmaktadır. Söz konusu imar sahasına giren aileme ait parseller 1958 yılında alınmış olup, 1989 yılından beri Konut ve konut+ticaret olarak imarlıdır. Aileme ait boş parsellerin tamamı 1989 yılındaki planlarda E=2.00 emsal inşaat hakkına sahiptir. Bölge ve çevresindeki parseller 1989 planında 5 kat olup, Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellere 15 kat düzenlemesi getirilmesi sonucu bu düzenlemeden faydalanmıştır.
 
Kat Artışı İnşaat Alanı Artışı Anlamına Gelmiyor
İddia edildiği gibi kat yüksekliği düzenlemeleri belirli parseller üzerinde değil kentin gelişme potansiyeli ve ihtiyaçları doğrultusunda bütüncül olarak kurgulanmıştır. Kat yükseklikleri ve yapılaşma koşulları eğilimler doğrultusunda dengeli bir merkez kademelenmesi oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca 5 kattan 15 kata çıkan kat adetlerinin yoğunluklar da arttırılmış gibi kamuoyuna sunmak doğru değildir. Kat artışı inşaat alanı artışı anlamına gelmemektedir.
 
Özel Bir Düzenleme Değil
Plan kararları incelendiğinde Alparslan Türkeş Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasında kalan bölgede bütünleşik bir düzenleme yapıldığı bazı parsellere özel bir düzenleme olmadığı açıkça görülecektir.
 
Somut Öneriler Geliştirilmiştir
Plan kararlarında, Kentin en önemli ticaret omurgası olan ve kent için bir simge haline gelmiş olan Mimar Sinan Bulvarı’nın kentin kimliğini güçlendirecek ve aksın canlılığını arttıracak şekilde Prestij Yol Aksı olarak düzenlenmesi kararı alınmıştır. Mimar Sinan Bulvarı’nın Prestij Aks olarak planlanması çalışmaları 1989 planlarında da tariflenmiş olup, yeni onaylanan planlarla bu hedef uygulamayı kolaylaştıracak daha somut önerilerle geliştirilmiştir.
 
Kentsel Tasarım Projeleriyle Geliştirelecek
Plan kararlarına göre Mimar Sinan Bulvarı’nın Otogar Kavşağı ve Alparslan Türkeş Kavşağı arasında kalan bölümü, hazırlanacak kentsel tasarım projeleri doğrultusunda geliştirilecek olup, bu alanda cephe rehabilitasyonları, bahçe düzenlemeleri, yol, yaya yolu, kaldırım, otopark düzenlemeleri ve uygun bitkilendirme/ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.
 
Yükseklik Kararı Neye Göre Verildi
Bu çalışmalar kapsamında da Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerde, kentin geçmişten günümüze gelen eğilimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kat yükseklikleri Yençok:15 kat olacak şekilde düzenlenmiştir. Kat yüksekliklerinin 15 kat olarak belirlenmesindeki en büyük amaç; zeminde daha çok açık ve yeşil alan kazanmak, ticari kullanımlar için gerekli olan otopark ihtiyacını karşılamak, yaya ve bisiklet yolları için mevzuata uygun nitelikte düzenlemeler yapabilmektir. Ayrıca bu aks üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kentsel dönüşüme tabi olarak yapılaşabilmesi için bu inşaat alanı ve yükseklik kararları verilmiştir.
 
Yapılaşma Koşulları 698 Adet Parsel İçin
Mimar Sinan Bulvarı Prestij Aksı olarak düzenlenen toplam alan 1700 dönüm olup bu alanda Ticaret+Konut kullanımı getirilen parsel sayısı 698 adet toplam alan 716.682 m2’dir. Bu alan içinde aileme ait olan ve Mimar Sinan Prestij Aks sınırları içerisinde yer alan parsellerin toplam büyüklüğü yalnızca 16.400 m2’dir. Dolayısıyla planlama kararları sadece aileme ait olan parselleri değil bu parsellerin tamamını içermekte olup verilen kat yükseklikleri ve yapılaşma koşulları 698 adet parsel için de geçerlidir. 
 
Şahsıma Ait Adalar Park Olarak Planlandı
Ayrıca tarafıma ait 2142 ile 2143 adalar, hazırlanan imar planlarında park olarak planlanmıştır. Üstelik önceki imar planlarında bu adalar konut imarlıdır. 1989 yılından bugüne konut imarlı olarak gelen tarafıma ait 2142, 2143 adaların yeni imar planlarında park olması, başka bir deyişle tarafıma ait parsellerin park alanı olarak planlanması haberi spekülasyon yaratmayacağından olacak ki basında yer almamıştır.
 
Yolun Kapatıldığı Konusu Gerçek Dışı
Arsalar arasından geçen yolun kapatıldığı konusu ise gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki eski imar planında bulunan fakat fiilen yerinde olmayan, tamamen babama ait parsellerin arasında olan ve yerinde açılmamış bir yoldur. Sözü edilen 5512 sokağın bir kısmı fiilen yerinde açık durumdadır ancak o kısmı imar planlarımızda zaten yol olarak işlenmiştir.
 
Planlar Kentimizin Yararı Gözetilerek Hazırlandı
Kurum görüşlerine, üst ölçekli planlara uygun kentin eşiklerine ve eğilimlerine duyarlı ve bütünsel yaklaşımla ele alınan plan çalışmaları kent merkezinin tamamını kapsayacak şekilde ve kentlimizin yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Söz konusu planda 1250 hektar alan yeni gelişme alanı olarak imara açılmış, mevcut dokudaki sorunlar çözülmüş, verilen imar hakları, eğilimler ihtiyaçlar ve kapasiteler doğrultusunda dengeli bir kademelenme ve adil bir dağılım oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Manisa kent merkezinin tamamını kapsamakta olup birkaç parsele özgü bir imar değişikliğinden ibaret değildir. Yapılan çalışmalar sonucunda 1/5000 ölçekli planlar Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihinde 1/1000 ölçekli planlar ise Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2022 Tarihinde oy birliğiyle onaylanmıştır. Söz konusu imar planlarına askı sürecinde de herhangi bir itiraz gelmemiştir.
 
CHP NE DEMİŞTİ? 
Basın toplantısında konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu; yapılan imar değişikliğiyle Manisa tarihinin en büyük imar vurgunun yaşandığın ıöne sürmüş ve şunları söylemişti: “Dört adayı birleştirip tek ada haline getirerek üstüne birde kat imar izni vermek demek ‘Ballı kaymaklı rant' anlamına gelmektedir.

Çünkü burada en düşük 350 milyon liralık bir rant var. Bu büyük bir vurgundur. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da yükselebilir.

İmar planları bir şehrin geleceğini şekillendirmek için yapılır. Ama görüyoruz ki Cengiz Ergün şehrin geleceğini bir tarafa bırakmış, ailesinin ve kendi geleceğini düşünme yoluna gitmiş.

Eskiden belediye başkanlarına bu topraklarda Şehr’ül Emin denilmekteydi. Yani şehrin güvenilin insanı anlamına gelir. Görülüyor ki, Cengiz Ergün rant peşinde koşarak emin insan olmaktan çıkıp, rant insanı haline gelmiştir.

Şehrin geleceğine ihanet etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili her hangi bir soruşturma başlatacak mı, yoksa ittifak ortağı MHP’li belediye diye buradaki imar rantını üzerini örtmeye mi çalışılacak?”

CHP Yunus Emre İmar Komisyonu Başkanı Ferdi Zeyrek ise “1/1000'lik imar değişikliği planlarını incelerken Uncubozköy Mahallesi’ndeki bazı alanlar çok dikkatimi çekti.

İmar değişikliği ile birlikte ilk olarak 5512 sokak ortadan kaldırılmış.

Daha sonra sokağın önündeki yeşil alanı başka bir yere taşınmış. Bunlar yapıldıktan sonra 1271, 2139,2143 ve 2138 numaraları adalar birleştirilerek tek ada haline getirilmiş.

4 adanın birleştirilmesiyle oluşan 40 bin metre karelik yeni yere ise 15 kat imar izni verilmiş. Daha önceden 5 kat hakkı olan yer, yeni imar planı değişikliğiyle 15 katlı yer haline gelmiş. 

Ardından bu parselin kime ait olduğunun araştırmasını yaptık. Yaptığımız araştırmada 15 kat imar izni verilen arsanın sahibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ailesi çıktı.

İlginç tarafı 15 kat imar izni verilen adanın çevresindeki binalar beş katlı ve beş kat imar izinli sadece belediye başkanı ve ailesine ait olan alan 15 kat yapılaşma izni var.”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da konuşmasında, “Rant söz konusu oldu mu belediye başkanı kendisi fütursuzca hareket ediyor ve kendisi ile çevresine hemen bir kapı açıyor.

Şu demek oluyor ki Cengiz Ergün artık “Ali Kıran Baş Kesen” kesilmiş ve küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş.

Kendisine ve ailesine ait olan alanlara kat imar izni vermekten ne çekiniyorlar ne de utanıyorlar. Yüzleri bile kızarmıyor. Yapılan bu iş hayasızlıktır. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Artık Cengiz Ergün'e veda etmenin zamanı geldi.

Bu arkadaşlar Manisa'nın gerçek sorunlarıyla uğraşacaklarına kendi ceplerini doldurmakla uğraşıyorlar. Kendini ve yandaşlarını zengin ediyor. Artık buna ‘Dur' demenin zamanı gelmiştir” ifadelerine yer verdi.


 

Yorumlar (8)
Ibrahim 2 ay önce
Şaşırdık mı Hayir. Ama merak etmeyin hesap günü kolay olmayacak. Allahin da bir hesabi olacak
Tarzan 2 ay önce
Rant ittifakının yaptığı düzenleme ile yasalmış! Böylelikle daha fazla yeşil alan kalıyor muş muş muş! Minare ve Kılıf misali.
Vatandaş 2 ay önce
Yıllardır hep kendinize yandaşlara çalıştınız halkın imar durumu verilmedi imar durumu verilsin artık
Vay be Doymak bilmiyor insanlar 2 ay önce
Vay be Doymak bilmiyor insanlar gerçekten doymak bilmiyor. yaw destur de be kardeşim destur de bir de öbür tarafta hesap var. ya da sizin inancınız ile bizim ki farklı elhamdürüllah müslümanız haram ı günahı biliyoruz. hesap olduğuna inanıyoruz. sanırım sizin inançta yok bunlar vay be doymak bilmiyorlar devam geçen dönem mualiftiniz bu dönem ortaksınız maşAllah anlaşıp anlaşıp götürün. ormanlar bulvara bakan arsalar hesap var hesap öbür tarafta inanıyorsanız eger.
Hakkı 2 ay önce
Şaka gibi, Milleti saf sanıyorsun.
Hakkı 2 ay önce
Ergün ailesi yetmedi mi? Doymadınız mı?
Öz Manisalı 2 ay önce
Çok uzun bir yazı. Kimse okumaz. Ata sözü var bal tutan parmağını yalar. Okadar.
Demedi-deme 2 ay önce
Yorumları neden yayınlamıyorsunuz?1 yorum olduğuna inanmıyorum. Adalet herkese lazım, sana da manisahaberleri
22
açık