CENGİZ ERGÜN’DEN ŞAHSINA AİT ARSALARLA İLGİLİ MECLİSE İKİ ÖNERGE 

banner297

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ailesi ve kendisine ait arsaların da içinde bulunduğu, imarı 15 kata çıkarılan, bölgedeki tüm parseller ile Karakoca köyünde kızına ait arsanın imar düzenlemesinin yeniden meclis gündemine alınmasını önerdi. 

Genel 11.10.2022, 18:53 11.10.2022, 20:19
CENGİZ ERGÜN’DEN ŞAHSINA AİT ARSALARLA İLGİLİ MECLİSE İKİ ÖNERGE 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısında çok önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Cengiz Ergün, meclise tartışma konusu olan iki konuda iki bizzat önerge verdi. Önergelerden biri Ergün’ün Karakoca köyünde kızına ait arsayla ilgili. Diğer önerge ise Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy’de bulunan, diğer şahıslara ait arsalarla birlikte imarı 5 kattan 15 kata çıkarılan parsellerle ilgili.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda siyasi kimliği sebebiyle şahsına yönelik ithamların yer aldığı Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin imar planları ve ekoturizm amaçlı imar plan düzenlemesi yapılan Karakoca Mahallesi’nin imar planlarının yeniden görüşülmesi ve kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık tespit edilmesi durumunda imar planlarının iptal edilmesi için önerge verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şahsına yönelik hukuksuzluk ve rant söylemleriyle siyasi malzeme yapılan planlarla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine önerge sundu. Başkan Ergün’ün Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerle ilgili önergesinde şunlara yer verildi: “Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi 2138 ada, 2319 ada, 2142 ada; Akmescit Mahallesi 1217 ada, 1215 nolu adalardaki parsellerimi de içine alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı belediye meclisimizce onaylanmıştır. Zaten onaylı imar planları bulunan parsellerim, bu yeni planla Mimar Sinan Bulvarı’ndan cephe almalarından dolayı imar planını çizen müellifçe belirlenen şartlarda yeniden planlanmıştır. Bu şartlar şahsıma özel olmayıp, toplam 698 adet parseli kapsamakta; bu parsellerin 135 adedi boş, 563 adedi dolu şekildedir. Boş parsellerde yaklaşık 600 kişi hissedar, dolu parsellerde ise yaklaşık 6420 hissedar bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılan imar planı, şahsıma özel yapılmış bir plan değildir. Ancak onaylardan sonra siyasi kimliğim nedeniyle konu sanki bir hukuksuzluk, peşkeş çekmek, rant varmış gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bugün yine belediye meclis gündemimizde söz konusu planların devamı niteliğinde olan Şehzadeler sınırlarında kalan Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerin etapları yer almaktadır. Bu etaplarda da aynı imar koşulları geçerlidir ve Şehzadeler Belediye Meclisinde planlar yine oybirliğiyle onaylanmıştır. Bu nedenle şahsıma ait yukarıda belirttiğim parselleri kapsayan ve Belediye Meclisimizce oybirliğiyle onaylanan nazım imar planı ve uygulama imar planının yeniden belediye meclisimizce incelenmesi, eğer kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık varsa imar planının iptal edilmesi ve bugün gündeme alınan Mimar Sinan Bulvarı’nın diğer etabının da onaylanmaması hususunu saygılarımla arz ederim.”

Bir Önerge de Karakoca İçin

Başkan Ergün, bir başka siyasi polemik malzemesi haline getirilen Karakoca Mahallesi Ekoturizm Alanı ile ilgili de önergesini meclise sundu. Önergede şu ifadelere yer verildi:

“Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi 101 ada, 291 nolu parsele ilişkin belediye meclisimizce ekoturizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı 13.07.2021 tarih, 402 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise 20.06.2022 tarih, 441 sayılı karar ile onaylanmıştır. Ancak onaylardan sonra siyasi kimliğim nedeniyle konu sanki bir hukuksuzluk, peşkeş çekmek, rant varmış gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle hem nazım imar planı hem de uygulama imar planının yeniden belediye meclisimizce incelenmesi, eğer kanun, yönetmelik, üst ölçekli plan veya kurum görüşlerine aykırılık varsa imar planının iptal edilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.”

Önergelerin okunmasının ardından talep gündeme alınarak, ara komisyonlarda görüşülmek üzere imar komisyonuna sevk edildi.


 

Yorumlar (3)
Özgür 2 ay önce
15 kat az 25 kat yapın...
ozgrtrk 2 ay önce
ver coşkuyuuu 15 yetmez 25-35 olur gider o takmayın kafanıza....
serdar 2 ay önce
cengiz ergun derhal istifa etmeli manisa ya artık bina yapılmaması gerekirken daha bina yapıp rant peşinde bu yuzden manisaya ne şehir içi raylı sistem nede ek yol yapılabiliyor aşırı çarpık betonlaşma var ve devam ediyor hala manisada bunlar adil aygün zamanında başladı şehrin bu hale gelmesinde adil aygülünde kabahati çok