Yunusemre’de kütüphaneler yoğun ilgi görüyor Yunusemre’de kütüphaneler yoğun ilgi görüyor

Yapılan duyuru şöyle:
Ülkemizde olduğu gibi Manisa İlimizde de 04 Haziran 2023 Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacaktır.

 Bilindiği üzere, 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol (ÇGK) Yönetmeliği; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Çevresel Gürültü Kontrol (ÇGK) Yönetmeliğinde “Yurt genelinde uygulanan liselere geçiş ve üniversitelere giriş sınavlarının yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, müzik yayını, açık hava faaliyetleri ilgili sınavın yapılacağı tarihlerden 1 gün öncesinden sınav bitiş saatine kadar sürdürülemez….” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Çevresel Gürültü Kontrol (ÇGK) Yönetmeliği'nin amacı da dikkate alındığında,   Liselere Geçiş Sınavının (LGS) önem derecesinin yüksek olması ve öğrencilerin ikametgâhlarında sınav öncesi günün akşam ve gecesinde yapacak oldukları istirahatin önemli olması nedeniyle, tüm öğrencilerin olumsuz olarak etkilenmemeleri adına, sınavlarının yapılacağı merkezlerin yakın çevresinde şantiye faaliyetleri, müzik yayını, açık hava faaliyetleri düğün vb. faaliyetlerin ilgili sınavın yapılacağı tarihlerden 1 gün öncesinden sınav bitiş saatine kadar yapılmaması gerekmektedir. 

Sınava girecek tüm öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilenmemeleri adına kişi, kurum ve işletmelerin Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir.