banner299

banner298

Ramazan Sayfası (5. Gün)

banner297

Bu sayfa Manisa İl Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ramazan 17.04.2021, 03:08
Ramazan Sayfası (5. Gün)
banner388
  •  GÜNÜN SOHBETİ  

NAMAZIN ÖNEMİ

İslam'ın beş şartından biri olan namaz ( Riyazu's Salihin, c. 2.s.394 ), ibadetler arasında önemli bir yere sahiptir. Farz bir ibadettir." Namazı kılın, zekatı verin." (Bakara, 110) 

Allahu Teala, Hz. Adem'den itibaren bütün insanları namaz ile sorumlu tutmuş ve Peygamberlerin tamamı da kendi milletlerine namaz kılmalarını emretmişlerdir (Bakara, 83; Hud, 87).

İnsanın Allah'ın kulu olarak yapması gereken en önemli ve birinci görevi, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmesidir. İmandan sonra ikinci önemli vecibe de namaz kılmasıdır. Namaz, imanın amele dönüşmesidir. Günde beş defa kılınan namaz, imanın tazelenmesidir, parlatılmasıdır. İnsanın yaratılış amacı, Allah'a kulluk yapmaktır. Kulluğun en güzel ifade biçimidir namaz. Allah'a ulaşmanın, yakınlaşmanın vasıtasıdır. Bütün ibadetlerimizin adeta özüdür. Kur-an'ı Kerim'de :" Sana ölüm gelinceye kadar Rabbin ibadet et" buyrulmuştur. (Hicr, 99) Namaz; Allah'ın bizlere verdiği nimetler için Allah'a şükranlarımızı sunmaktır. Namaz, ahlâkî bir eğitimdir. Kişinin, ruhunda müessir bir eğitim rolü oynar. İnananları kötülüklere karşı korur ( Ankebut, 45 ).

Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslüman erkek ve kadına farz olan namaz, "dinin direği" , "imanın alameti", "amelin Allah'a en sevimli olanıdır" ( Buhari). Namaz, Allah'ın rızasını kazanmaya, Hz. Peygamber'in (A. S) şefaatine nail olmaya, cennete girmeye vesiledir. İnsana Allah'ı hatırlatan namaz, vaktin kıymetini öğretir. Hz. Nebi namazın vaktinde kılınmasına büyük önem verirdi. ( Buhari, Mevakıtu's Salat, 55) Mü'minlerin namazları ne kadar düzenli olursa, durumları da o oranda düzenli olur. Günahlardan arınma ve huzur kaynağı olan namazın Yüce Allah' ın emri olduğu unutulmamalı; özenle, huşu ve hudu ile Rabbu Teala Hazretlerine yönelerek namaz ifa edilmeli. Bu ibadet vesilesiyle insan Yaratıcısını da unutmaz. Rabbim bizleri ibadetleri hakkıyla yerine getiren, namazını zayi etmeyen ve Allah'ın memnuniyetini kazanan kullarından eylesin. 

Seyfettin ATAMAN /Cezaevi Vaizi 

  •  GÜNÜN AYETİ 

"Şüphesiz namaz, Mü'minler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. " ( Nisa, 103 )

  •  GÜNÜN HADİSİ 

  "Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç düğüm atar. Her bir düğümü attığı yere, “Gecen uzun olsun, yat, uyu!” diye eliyle vurur. Şayet o kimse uyanarak Allah’ı anarsa, düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa, şeytanın attığı bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabahlar. Allah’ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar.” (Buhârî, Teheccüd 12)

  •  GÜNÜN DUASI 

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir" (Mü'min, 60). 

  •  ESMAUL-HÜSNA 

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin." (A'râf, 7/180)

El- ĞAFUR : Gafûr kelimesi, sözlükte “örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek” mânasındaki gafr (gufrân, mağfiret) kökünden sıfat olup “birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan” anlamına gelir. Râgıb el-İsfahânî, Allah’a nisbet edilen gufran ve mağfireti O’nun, kulunu azap görmekten koruması şeklinde mânalandırmıştır. Bu ise günahı bağışlamanın sonucunu gösteren (lâzımî) bir anlam niteliği taşır. Aynı kökten gelen istiğfâr kelimesi kişinin, kusurunun bağışlanmasını Allah’tan talep etmesi anlamına gelir. Râgıb el-İsfahânî’ye göre bu talebin hem söz hem de fiil ile olması gerekir. Aksi halde istiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür (el-Müfredât, “ġfr” md.). Bu açıdan bakıldığında istiğfarın “Allah’a dönüş” mânasına gelen “tevbe” ile anlam yakınlığı içinde olduğu görülür.

Allah Teâlâ, bağışlaması bol olandır. Kulun günahı ne kadar çok olursa olsun Allah Teâlâ, bunları meydana çıkarıp kulunu rezil ve rüsvay etmez, bunları örter ve gizler. Kulun, işlediği günahları ve suçları bağışlar. Sonsuz mağfiret edici ve bağışlayıcıdır. Bu isimden nasip alan kul, daima istiğfâra yönelir. Şahsına yapılan haksızlıkları bağışlar. Kin tutmaz.

  •  BİR SORU BİR CEVAP 

Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.( D. İ. Y. K) 

  •  RAMAZAN MANİSİ 

Aldanma sağa sola

Gel gidelim hak yola

Güzel oruç tutanın

Âkıbeti hayrola.

  •  İFTAR VE SAHUR SAATİ 

Manisa sahur: 04.57

Manisa iftar; 19.55

İFTAR DUASI VE ANLAMI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

  •  KISSADAN HİSSE 

Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş. Arka koltukta tek başına oturan çocuğa: " Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanıbaşındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler. Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra :" Ben de buraya ilk defa geliyorum. Sağ tarafa gitmelisiniz,demiş. Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş. Çocuk:" Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? Ardından gülümsemiş. Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten. Adam : " İyi, ama bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malum, "demiş. Çocuk: " Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız. Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra cebinden bir kağıt para çıkartıp, teşekkür ettiği sırada fark etmiş onun göremediğini. Çocuk, kendisinin üç yıl önce bir kazada gözlerini kaybettiğini ve görmeyi çok özlediğini adama anlattı. Çocuk adama: " Sizinkiler sağlam, öyle değil mi? dedi. Adam: " Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey benden iyi gördüğündür, demiş. 

  •  RAMAZAN SÖZLÜĞÜ 

TERAVİH: Ramazan ayına has ibadetlerden birisi olan teravih, ramazan gecelerinde evde veya camide cemaatle veya tek başına kılınan sünnet bir namazdır. Teravih namazı 8, 12 veya 20 rekat olarak kılınabilir.

Not: Ramazan Sayfası Manisa İl Müftülüğü’nün katkılarıyla hazırlanmaktadır. Sayfa Sorumlusu: Dr. Ahmet ERDİNÇLİ/ Manisa İl Vaizi Manisa il müftülüğü telefon; 0236 231 17 77

Yorumlar (0)
26
açık