Ramazan Sayfası (26. Gün)

banner297

Bu sayfa Manisa İl Müftülüğünün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ramazan 08.05.2021, 01:15 07.05.2021, 17:17
Ramazan Sayfası (26. Gün)
  •  GÜNÜN SOHBETİ 

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” (Kadir gecesi) şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. 

İslam âlemi için Kadir gecesi çok değerli ve müstesna bir gecedir. Kadir gecesi kendisinde yüce kitabımız Kur’an inen mübarek bir gecedir. Kadir gecesi kedisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan yani 83 küsür yıldan daha hayırlı bir gecedir. Kadir gecesi rahmet, selamet ve mutluluk dolu bir gecedir. Kadir gecesi değerlendirilmesi ve  araştırılması gereken fırsat gecesidir. Kadir gecesi Allah’ın rahmetiyle dünya semasına tecelli ettiği gecedir. Kadir gecesi af ve mağfiretin bol olduğu bir gecedir. Kadir gecesi  cebrail (as) ile meleklerin yeryüzüne teşrif ettiği bir gecedir.

Kur’an’ı Kerim’de Allah (cc), Kadr suresinde şöyle buyurmuştur; “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Sevgili peygamberimizin kadir gecesi ile ilgili birçok hadisi şerifi vardır. Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir: “Resûlullah (sav), (Ramazan"ın) son on gününde, (ibadet hususunda) başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirdi.” “Resûlullah (sav), Ramazan"ın son on gününde itikâfa girer ve "Kadir gecesini Ramazan"ın son on gününde arayın." derdi.”

Rasulullah (sav) ramazanın son günlerinde kadir gecesinin aranmasını ve teyakkuz halinde geçirilmesini tavsiye etmişlerdir: “Kadir gecesini Ramazan ayının son on gününde arayın!” “Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan umarak Kadir Gecesini ihya edip ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhari, Tirmizî,)

Kadir gecesini muhasebe, namaz, dua, tevbe-istiğfar ve bol bol Ku’ran okuyarak değerlendirmelidir. 

Kadir gecesi hakkındaki rivayetlere baktığımızda onun son on gecede aranması rivayetleri bizlere sadece 27. Gecenin değil son günlerin hepsinin değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Müslüman Rabbinin rızasını sadece bir gün veya gece değil, bir ömür boyu aramalıdır. Kadir gecesine değer veren Kur’an’ı, hayatı boyunca kendine rehber edinmelidir.

Allah’ım! Bizleri Kadir gecesinin kadrini bilen onu idrak eden ve hakkıyla değerlendiren kullarından eylesin. 

Son olarak Hz. Aişe Annemiz’in o geceye ulaşırsam nasıl dua edeyim diye sorduğunda efendimizin kendisine öğrettiği şu duayı bolca okuyalım: “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” Amin Ya Rabbel alemin.

Dualarda buluşmak üzere....

Dr. Ahmet ERDİNÇLİ/Manisa İl Vaizi

  •  GÜNÜN AYETİ 

“Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr Süresi. 1-5)

  •  GÜNÜN HADİSİ 

“Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan umarak Kadir Gecesini ihya edip ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

  •  GÜNÜN DUASI 

Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”

  •  ESMAUL-HÜSNA 

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin..." (A'râf, 7/180)

Gaffâr: Dâimâ affeden; kullarının günahlarını örten, ayıp ve kusurlarını bağışlayan; tekrarlanan günahları bağışlayan; mağfireti, bağışlaması sonsuz olan demektir. Mânevî kirlerden, günahlardan temizlenmek için Allah Teâlâ’ya istiğfar etmeli, mağfiret ve bağışlanma dilemeliyiz.

Vehhâb: Karşılık beklemeden bol bol veren; hibesi ve lütfu çok olan demektir. Allah Teâlâ, bağışı çok olandır, karşılıksız verendir, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyendir. İnanan inanmayan ayırımı yapmaksızın bütün kullarına nimetlerini bol bol verendir. 

  •  BİR SORU BİR CEVAP 

Soru: Fidye verme gücü olmayan kişiler ne yapmalıdırlar?

Cevap: Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fânî) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan’ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (Bakara, 2/184).
Fidye verecek gücü olmayanlar ise, fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak’tan bağışlanma dilemektir.

  •  RAMAZAN MANİSİ 

Tefekkürle bak aleme

Yaradanı gör her nesnede

Nafile ibadet eder gibi

Sevapların yazılsın amel defterine

  •  İFTAR VE SAHUR SAATİ 

Manisa sahur: 04:22        Manisa iftar; 20:15

İFTAR DUASI VE ANLAMI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkuke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

  •  KISSADAN HİSSE 

Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil...

Mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl en kaliteli mısır ödülünü alırmış. Çiftçi, ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşularına dağıtırmış.

Bunu öğrenen bir gazeteci röportaj yapmak için çiftliğe gelmiş. Gazeteci çiftçiye sormuş: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?”  Çiftçi cevap vermiş: “Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar, olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim”.

Yaşamlarımız da böyledir. Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülür. Ve mutluluğu seçenler, başkalarının mutluluğa ulaşmasına yardım etmelidir. Birimizin refaha ulaşması, herkesin refaha ulaşmasına bağlıdır.

           Buna başarının ilkesi diyebilirsin, Buna hayat kanunu diyebilirsin. Gerçek şu ki hiçbirimiz kazanamayız, hepimiz birden kazanmadıkça…

  •  RAMAZAN SÖZLÜĞÜ 

 Bayram: Bayramlar, dinî veya millî özellikleri dolayısıyla ayrı bir önem verilen ve topluca kutlanan günlerdir. İslam dininde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır.

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra burada İranlılardan alınma iki bayramın kutlandığını görmüş ve "Allah, sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle değiştirmiştir ki bunlar Kurban ve Ramazan bayramlarıdır" buyurmuştur. Müslümanlara özgü bayram kutlama gelenekleri de böylece başlamıştır. 

Not: Ramazan Sayfası Manisa İl Müftülüğü’nün katkılarıyla hazırlanmaktadır. Sayfa Sorumlusu: Dr. Ahmet ERDİNÇLİ/ Manisa İl Vaizi, iletişim; 0236 231 17 77

Yorumlar (0)
15
açık