Türk Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını istiyor

banner297

Manisa’da 3 bin 427 üye olmak üzere Türkiye genelinde 213 bin 600 üyeye sahip olan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını istedi. Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, 26 Kasım 2020’de Türkiye genelinde kanun çıkması için imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı. 

MANİSA 12.11.2020, 16:38
Türk Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını istiyor

Başkan Atalay, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamada “Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak.” diyerek Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağının müjdesini vermişti.  Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde de “Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir." ifadelerine yer verilmiştir.  Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 15 Aralık 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasına yönelik dosyanın Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu açıklamıştı.  Ancak tüm bunlara rağmen aradan geçen süre içerisinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması için TBMM’de somut bir girişim söz konusu olmamıştır.  Türk Eğitim Sen olarak hem 657 Sayılı DMK’dan hem de 1739 Sayılı METK’dan kaynaklanan hak ve kazanımlarımız saklı kalmak şartıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını arttıracak, öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve geleceğini sağlam ve yasal zemine kavuşturacak bir meslek kanununu çıkarılmasını öteden beri savunmaktayız” dedi. 
Atalay, “Öğretmenlerin yetiştirilmeleri, mesleğe seçilme ve atanma kriterleri, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi, meslek etiği, görev, yetki ve sorumlulukları, ekonomik ve özlük hakları, ek gösterge, çalışma koşulları, kariyer basamakları, görevde yükselmeleri, zorunlu hizmet görevleri ve teşvik ödenekleri, atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişimleri, okulların yönetim ve denetimi, mesleki özerklik ve iş güvencesi gibi öğretmenlerimizin beklenti ve taleplerinin karşılandığı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi artık kaçınılmazdır.  Ayrıca öğretmenlere yönelik şiddet ve taciz olaylarının neredeyse sıradan adli vakalar haline geldiği günümüzde, eğitim çalışanlarına karşı şiddeti önleyecek düzenlemeler de çıkarılacak yasal düzenleme kapsamında yerini bulmalıdır.  Bu doğrultuda öğretmenlere yüklenen görevler ve sorumluluklar ile öğretmenlerin hakları arasında hassas bir denge kuran Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek yasalaştırılmasını istiyoruz. Bu amaçla 26 Kasım 2020 Perşembe günü eş zamanlı olarak tüm Türkiye’de “Öğretmenlik Meslek Kanununun Çıkarılması” için imza kampanyası düzenleyeceğiz.   Beklentimiz, yukarıda sözü edilen gerekçeler doğrultusunda tüm öğretmenlerimizin ekonomik, özlük ve sosyal statülerinde önemli ve yukarıya dönük kazanımlar elde edecek şekilde bir “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılmasıdır.  Umudumuz ve beklentimiz bu yöndedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
7
açık