MANİSA'DA VALİ YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMI YENİDEN DÜZENLENDİ

banner297

Manisa'da vali yardımcılarının görev dağılımı yeniden düzenlendi.

Manisa 10.09.2021, 17:53
MANİSA'DA VALİ YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMI YENİDEN DÜZENLENDİ

Manisa Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre vali yardımcılarının yeni görev dağılımları şöyle:

H. Volkan KÖKSAL

        1. Kurum Görevleri:
        a) Dışişleri Bakanlığı
        b) İçişleri Bakanlığı
        - İl Jandarma Komutanlığı
        - İl Emniyet Müdürlüğü
        - İl Jandarma Disiplin Kurulu Başkanlığı
        - İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı 
        - İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığı
        - Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
        - İl Yazı İşleri Müdürlüğü
        c) Sağlık Bakanlığı
        - İl Sağlık Müdürlüğü
        d) Valinin Vereceği Diğer Görevler


        2. Proje Görevleri:
        - Trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktaların, günlerin ve saatlerin tespitinin yapılarak; uygulama projesi geliştirilmesi 
        - Trafik yoğunluğu yaşanan güzergahların, günlerin ve saatlerinin tespitinin yapılarak uygulama projesi geliştirilmesi
        - Covid-19 pandemi ile ilgili iş ve işlemlerin, alınacak önlemlerin ve bu maksatla yapılacak denetimlerin yürütülmesi
        - Bebek Ölüm Hızlarıyla ilgili inceleme yapılarak, oranın düşürülmesine yönelik proje geliştirilmesi
  


Mesut ESER

        1. Kurum Görevleri:
        a) Cumhurbaşkanlığı
        - Müftülük
        - Diyanet Eğitim Merkezi
        b) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
        - İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
        - Mikro Kredi Uygulamaları ile ilgili işler
        c) İçişleri Bakanlığı
        - İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
        d) Tarım ve Orman Bakanlığı
        - Meteoroloji Müdürlüğü
        e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
        - Bağlı Kuruluşlar (MAPEG, TEİAŞ, BOTAŞ, TKİ, TTK) 
        - İlgili Kuruluşlar (EPDK, GEDİZ EDAŞ)
        - Aydınlatma Komisyonu Başkanlığı
        - Enerji Verimliliği (ENVER) ile ilgili iş ve işlemler
        f) Kızılay Manisa Şubesi ile ilgili işlemler
        g) Valinin Vereceği Diğer Görevler
 
        2. Proje Görevleri: 
        - Sosyal nitelikte projeler geliştirmek ve uygulamak,
        - Tüm ilçelerde, Genel Sağlık Sigortasında G0 ve G1 kategorisinde olanların incelemeye alınarak güncelleme yapmak,
        - Tüm ilçelerde düzenli geliri olmayan ve çalışacak durumda bireyi bulunmayan aileleri tespit ederek merkez vakfından desteklenmelerini sağlamak. 
  
Hayri SANDIKCI
 
        1. Kurum Görevleri:
        a) Cumhurbaşkanlığı
        - PTT Başmüdürlüğü
        b) İçişleri Bakanlığı
        - İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
        - İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)
        - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)
        - Göç İdaresi İl Müdürlüğü
        - 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
        c) Kültür Ve Turizm Bakanlığı
        - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
        - Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
        - Vakıflar İrtibat Bürosu
        d) Milli Savunma Bakanlığı
        - Garnizon Komutanlığı ile ilgili işlemler
        - Askerlik Şubesi ile ilgili işlemler
        e) Valinin Vereceği Diğer Görevler
 
        2. Proje Görevleri:
        - Tüm kamu binalarının (Valilik ve camiler dahil) incelemesinin yaptırılarak engellilerin ulaşabilmelerine uygun duruma getirilmeleri
        - Kula Turizm Geliştirme Projesi 
        - Manisa Turizm Odakları Projesi
 
Nihat KAYNAR

        1. Kurum Görevleri:
        a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
        - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
        - Kadastro Müdürlüğü
        - TOKİ ile ilgili işlemler
        b) Gençlik ve Spor Bakanlığı
        - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
        c) İçişleri Bakanlığı
        - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ( YİKOB ) 
        - İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
        - İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
        d) Tarım ve Orman Bakanlığı
        - DSİ 22.Şube Müdürlüğü
        e) Valinin Vereceği Diğer Görevler
 
        2- Proje Görevleri:
        - Kamunun ihtiyacı olan yatırım ve onarım projeleri geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak
        - Metruk Binaların Yıkım Süreçlerinin Tamamlanması
        - YİKOB için Bina Yapım Projesi

Ahmet YILMAZ

        1. Kurum Görevleri:
        a) Cumhurbaşkanlığı
        - İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
        b) Adalet Bakanlığı
        - Adli ve İdari Yargı ile ilişkiler
        - Seçim ile ilgili işler
        c) İçişleri Bakanlığı
        - İdare ve Denetim Müdürlüğü
        - İl İdare Kurulu Müdürlüğü
        - İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
        - Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü
        - Sendikalarla ilgili işlemler
        - İl Güvenlik İşleri Bürosu
        - Açık Kapı Şube Müdürlüğü
        - Mevzuatla Hukuk İşleri Müdürüne Verilen Görevler
        - Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
        d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
        - Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Yatırım Destek Ofisi ile ilgili işlemler
        - KOSGEB ile ilgili işlemler
        - TSE İl Temsilciliği
        - TÜBİTAK ile ilgili işlemler
        e) Valinin Vereceği Diğer Görevler
 
        2. Proje Görevleri:
        - Mevzuatın takip edilerek, değişikliklerin uygulamaya konulması, önemli değişikliklerden makamın bilgilendirilmesi. 
 
Aydın MEMÜK

        1.   Kurum Görevleri:
        a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
        - Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
        b) Hazine ve Maliye Bakanlığı
        - TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü
        c) Milli Eğitim Bakanlığı
        - İl Milli Eğitim Müdürlüğü
        - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
        d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
        - Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
        - Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili işlemler 
        - Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili işlemler
        e) Celal Bayar Üniversitesi İle İlgili İşlemler
        f) Valinin Vereceği Diğer Görevler

        2- Proje Görevleri:
        - İstihdam açığı bulunan mesleklerin tespiti ile, bu mesleklere eleman yetiştirmeye yönelik projeler geliştirmek
        - İntihar ve İntihara Teşebbüs Vakalarının İncelenmesi ve Önlenmesi
        - Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu ile ilgili işler
        - Manisa’da Sanayi Kalıpçılığı Kümeleme ve Geliştirme Projesi

Mustafa ÖZKAYNAK

        1. Kurum Görevleri:
        a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
        - Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
        b) İçişleri Bakanlığı
        - İl  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
        - CİMER
        - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
        c) Tarım ve Orman Bakanlığı
        - Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
        - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü
        - Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
        - Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
        - TMO Ajans Müdürlüğü
        - Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğü
        - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
        - Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü
        - Orman İşletme Müdürlükleri
        - Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü
        d) Ticaret Bakanlığı
        - Gümrük Müdürlüğü
        - Ticaret İl Müdürlüğü
        - Dış Ticaret, Teşvik Uygulama ve Destek Programları ile ilgili işlemler
        e) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
        f) Bankalar 
        g) Valinin Vereceği Diğer Görevler
 
        2. Proje Görevleri:
        - İl Hayvan Haklarını Koruma Kuruluna Başkanlık etmek ve sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlara çözüm projeleri geliştirmek

Mevlüt ÖZMEN

        1. Kurum Görevleri:
        a) Cumhurbaşkanlığı
        - Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürlüğü
        - Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili işlemler
        b) İçişleri Bakanlığı
        - Protokol Şube Müdürlüğü
        c) Hazine ve Maliye Bakanlığı
        - Defterdarlık
        - Vergi Dairesi Başkanlığı
        d) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
        - Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile ilgili işlemler
        - Karayolları 23.Şube Şefliği
        - TCDD Gar Müdürlüğü
        - Türk Telekom İl Müdürlüğü 
        e) Valinin Vereceği Diğer Görevler

        2. Proje Görevleri:
        - Kodla Manisa Projesi
        - Tüm kurumların görev alanına giren tören, organizasyon ve protokol işlerinin yürütülmesi,
        - Mesir Şenliklerinin Düzenlenmesi,
        - Protokol Listesinin Güncel Tutulması,
        - Organizasyon ve törenler için yıllık çalışma takvimi hazırlanması,
        - Manisa Çalıştayları
 

        

1.  Vali Yardımcılarının vekalet durumu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 
        H.Volkan KÖKSAL                ==>      Ahmet YILMAZ
        Ahmet YILMAZ                      ==>      Nihat KAYNAR
        Nihat KAYNAR                      ==>      Mustafa ÖZKAYNAK
        Mustafa ÖZKAYNAK             ==>      Mevlüt ÖZMEN
        Mevlüt ÖZMEN                      ==>      Aydın MEMÜK
        Aydın MEMÜK                       ==>      Mesut ESER
        Mesut ESER                            ==>      Hayri SANDIKCI
        Hayri SANDIKCI                    ==>      H.Volkan KÖKSAL
 
        2. 13.08.2020 tarihli ve 14443 sayılı Vali Yardımcıları Görev Bölümü Talimatı ile ilgi (b,c,ç) yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.
 
        3. Bu Görev Bölümü’nün uygulamasına 13.09.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

        4. İlimiz Vali Yardımcılarının sorumlu oldukları ilçeler aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup, Vali Yardımcıları sorumlu oldukları ilçelerde pandemi ile ilgili denetim işlerini de yapacaklardır.

     Yunusemre, Saruhanlı         ==>         H.Volkan KÖKSAL 
     Şehzadeler, Ahmetli            ==>         Mesut ESER
     Turgutlu, Gölmarmara        ==>         Hayri SANDIKCI
     Akhisar, Kırkağaç               ==>         Nihat KAYNAR
     Salihli, Sarıgöl                    ==>         Ahmet YILMAZ
     Soma, Alaşehir                   ==>         Aydın MEMÜK
     Gördes, Köprübaşı              ==>         Mustafa ÖZKAYNAK
     Selendi, Kula, Demirci       ==>         Mevlüt ÖZMEN

Yorumlar (1)
Mehmet 1 ay önce
Bukadar vali yardımcısı asdegilmi
16
açık