banner298

SPİLAŞ AŞ’DEN AÇIKLAMA  

banner297

Spilaş A.Ş. adına açıklama yapan Av. Işıl PALABIYIK, CHP’nin iddialarının gerçek dışı olduğunu ifsde etti. 

Genel 08.09.2022, 16:10
SPİLAŞ AŞ’DEN AÇIKLAMA  

Cumhuriyet Halk Partisinde yapılan basın açıklamasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spilaş AŞ’de bazı usulsüzlükler olduğu öne sürülmüştü.       
Spilaş A.Ş. adına açıklama yapan Av. Işıl PALABIYIK, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan kamu idaresi olan SPİLAŞ A.Ş’nin kişiselleştirilerek kamuoyunu aldatmaya yönelik yürütülen karalama kampanyasına ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. 
CHP İL BAŞKANLIĞI tarafından 06.09.2022 tarihinde düzenlenen basın toplantısında; “SPİLAŞ A.Ş’nin işlemlerinin hukuka ve usule uygun olmadığı, Sayıştay’ın bunları raporuna yazdığı, reklam panolarının ihalesiz peşkeş çekildiği vb.” gibi gerçekleri yansıtmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve siyasi rant uğruna kamu idaresini kamuoyu gözünde küçük düşürmeye çalışan iddialarda bulunulmuştur.
Bilindiği üzere SPİLAŞ YAPI ÇEVRE PLANLAMA PROJE ENERJİ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK BASIN YAYIN İTHALAT İHRACAAT SAN. VE TİC. A.Ş   reklam ve hafriyat işlerinin yürütülmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe ile alınan bağımsız bütçeli, özel hukuk tüzel kişisi olup, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal olarak kar güden bir anonim şirkettir. Aynı zamanda kamu hizmeti görevini üstlenmesi nedeni ile de yasal olarak kamu idaresi sayılmaktadır. Sayıştay, tüm Belediye Şirketlerine yalnızca uygunluk denetimi yapabilmekte olup, nihai denetim raporunu da internet sitesinde herkese açık bir şekilde yayınlamaktadır.
SAYIŞTAY tarafından SPİLAŞ A.Ş hakkında yapılan uygunluk denetimine ait 2021 yılı nihai raporu henüz yazılmamış ve yayınlanmamış olup, yazılmamış ve yayınlanmayan rapor hakkında  “SPİLAŞ A.Ş. de yapılan hukuka ve usule aykırı işlemlerin Sayıştay tarafından raporda yazıldığının…” iddia edilmesi, bu kişilerin kamuoyunda yer almak için doğru yanlış ayırt etmeden ve araştırma yapmadan algı yaratmak için açıklama yaptıklarının bir göstergesidir.
Şu ana kadar Şirketimiz SPİLAŞ A.Ş’nin adının geçtiği Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan 2020 yılı denetimine ilişkin rapor bulunmakta olup, anılı raporda da SAYIŞTAY tarafından MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne ait ve Belediyenin iştiraki olan SPİLAŞ A.Ş. tarafından üçüncü şahıslara kiralanan reklam panoları eleştirilmektedir. Şöyle ki,
“Sayıştay’ın 2020 Manisa Büyükşehir Belediyesi raporunda; “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde; belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulacağı hüküm altına alınmıştır. Reklam panolarının ihale edilmeksizin belediye meclisi tarafından belirlenen tarife üzerinden kullanım hakkının verilmesi yöntemi, bu reklam panolarını kullanacak kişileri reklamcılık hizmeti veren şirketlere mecbur bırakmaktadır. (…) A.Ş’nin esas sözleşmesinin amaç ve konu kısmında reklamcılık faaliyetlerine yer verilmiş, internet sitesinde de şirket hakkındaki bilgiler arasında reklam panolarının kiralanması ve reklamcılık hizmetleri faaliyetleri yer almaktadır. Şirket bu doğrultuda belediyenin tüm ilçeleri ve merkezinde bulunan her türlü açık hava reklam mobilyalarını kiralama ve reklamcılık hizmetleri verme faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere Belediye, reklam panoları kullanım izin belgesi ücretlerinden elde ettiği gelirin büyük bir kısmını bahsi geçen şirketten elde etmektedir. Elde edilen gelirin büyük kısmının tek bir şirketten olması, reklam panolarının bahsi geçen şirkete ihalesiz olarak kullandırılması gibi fiili bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Reklam panolarının Belediye tarafından doğrudan bu hizmetten faydalanacak kişilere kullandırılmasının fiiliyatta çok mümkün olmadığı, dolayısıyla 2886 sayılı Kanun kapsamında bir bütün olarak işletme hakkının kiralanması şeklinde ihale edilerek kullandırılmasının, fiili bir durum olarak ortaya çıkan reklam panolarının bir şirkete ihalesiz olarak kullandırılması durumunu ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.”  denmiştir.
Sayıştay Raporu okunduğunda açıkça görülecektir ki; Sayıştay, 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan hükümleri eleştirmekte, reklam panolarının Belediye tarafından doğrudan bu hizmetten faydalanacak kişilere kullandırılmasının fiiliyatta mümkün olmadığının altını çizmektedir. Ne söz konusu raporun içeriğinden ne de gerçekte Müvekkil Engin Anlı’nın Genel Müdürü olduğu SPİLAŞ A.Ş. ne de SPİLAŞ A.Ş’nin hissedarı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında usulsüz ve hukuka aykırı bir işlemin yapıldığına dair bir tespit bulunmamaktadır.” 
 

Yorumlar (0)
31
açık