MANİSA VALİLİĞİ’NDEN DÜZENSİZ GÖÇLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER  

banner297

Manisa Valisi Yaşar Kardeniz imzasıyla gönderilen yazıda, Manisa’da düzensiz göçle etkin ve sürekli mücadele etmek amacıyla yeni tedbirler açıklandı. 

Genel 13.06.2022, 14:20 13.06.2022, 16:26
MANİSA VALİLİĞİ’NDEN DÜZENSİZ GÖÇLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER  

Valilikten yapılan açıklama şöyle: 
Türkiye hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır. Ülkemiz Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında hedef ülke konumuna gelmiştir.
Söz konusu düzensiz göç akınları karşısında, düzensiz göçle mücadele alanında kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle ülke içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması temel hedeflerimizdir. Alınan tüm tedbirler karşısında, özellikle göçmen kaçakçılarının yeni yöntemler kullandığı, düzensiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda düzensiz göçle etkin ve sürekli mücadele etmek amacıyla;
1.İlimiz genelinde ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde ekte yer alan ve yabancıların iller arası seyahatlerine imkân tanıyan belgelerin taksiciler tarafından kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.
2.Söz konusu belge kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacaktır.
3.Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sistemi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Kamera sistemi bulunmayan tır parklarında Genel Emrin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamera sistemi kurulumu yapılacaktır. Söz konusu emre aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. 
4.Tır parklarında fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirler ilgili kurumlarca ivedilikle alınacak, kolluk birimlerimizce tır parklarında denetimler arttırılacaktır.
Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler uygulanacaktır.”
 

Yorumlar (1)
Tam Manisali 8 ay önce
yaw he he