İZMİR TİCARET ODASI FİRMALARI BÖYLE DESTEKLİYOR  

banner297

İzmir Ticaret Odası tarafından 2023 Yılında Destek Kapsamına Alınan Fuar ve Destek Mevzuatı hakkında açıklama yapıldı. Verilen destekler, fuara katılan firmaların gücüne güç katıyor.  

Genel 07.01.2023, 23:05
İZMİR TİCARET ODASI FİRMALARI BÖYLE DESTEKLİYOR  

Fuarlar, firmaların ürünlerini sergilemeleri ve yeni pazarlar bulmaları açısından büyük fırsatlar sunuyor. Ticaret ve Sanayi Odaları, bu noktada büyük rol oynuyor. İzmir Ticaret Odası, verdiği desteklerle üyelerinin memnun ediyor, onların yanında yer alıyor.    
Bu yıl fuarlara katılan firmalara destek oranlarını açıklayan İzmir Ticaret Odası, önemli bir kaynağı üyelerinin kullanımına sundu. 
Yapılan açıklama şöyle: 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Odamız, 2023 yılında da Yönetim Kurulumuzca belirlenmiş olan fuarlara teşvik vermeye devam etmektedir.
Fiziksel fuarlara yönelik teşvikin kapsamını şöyle belirledik. 
Sadece zemin veya paket stant olarak, sektör ayrımı olmaksızın uluslararası unvana sahip olmayan ihtisas nitelikli İzmir fuarlarında; 1-3 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda firma başına 50 metrekareye kadar zemin veya standart stant alanının %80’i, 4 kez ve üzeri düzenlenen fuarlarda aynı metrajın %70’i, ‘’uluslararası’’ nitelikli İzmir fuarlarında firma başına 80 metrekareye kadar %50’si desteklenmektedir.
İzmir dışı fuarlarda değişen oranlı tarife değil standart olarak 40 metrekareye kadar katılım bedelinin %50’si destek kapsamındadır.
Teşvik tutarı hesaplanırken aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınır.
Ödenecek m2 birim fiyatı 600 TL’yi geçemez.
Teşvik tutarı hesaplanırken KDV destek kapsamı dışında tutulur.
Standında ithal ürün veya hizmet sergileyen firmalar teşvikten yararlanamaz.
Standında sıcak satış yapan firmalar teşvikten yararlanamaz.
Çıplak alan veya paket stand bedeli, yukarıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanarak başvuru Yönetim Kurulumuzca onaylandığı takdirde başvuru sahibi firmaya ödenmektedir.
HANGİ FİRMALAR YARARLANACAK? 
Yapılan duyuruda, teşviklerden faydalanacak firmalarda aranacak şartlarla ilgili şu bilgiler verildi:   
Söz konusu teşviklere ilişkin usul ve esaslarımız gereği üyelerimizin teşviklerimizden faydalanabilmesi için hali hazırda;
Başvuru sahibi firmanın İzmir Ticaret Odası’na üye olması, faal durumda olması,
İzmir Ticaret Odası’na aidat borcu bulunmaması,
Yönetim Kurulumuzun, firmanın Odamız Fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin karar gerekmektedir.

Bu prosedürlerimiz ile birlikte; 
Aynı firma bir yıl içinde toplamda iki fuar için teşvikten yararlanabilir. (Odamıza merkez veya şubeleri üzerinden birden fazla kaydı bulunan şirketler, merkez veya şubeleri toplamında bir yıl içerisinde en fazla iki kez fuar teşvikinden yararlanabilirler. Başka bir ifadeyle, bir şirket grubunun tüzel kişiliği için tanınan fuar teşvik hakkı toplamı yılda ikidir. Şirket, bu hakkını merkez veya dilediği şube üzerinden kullanabilir. Aynı şirket grubuna bağlı birden fazla şube veya merkezle beraber başka bir şube, aynı fuar için teşvik başvurusu yapamaz. Bir fuar katılımı için şirketin sadece merkezi veya bir şubesi üzerinden teşvik başvurusu yapılabilir.), 
Fuarlara katılan üyelerimizin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuar öncesi, fuar süresi boyunca veya en geç fuar bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Odamız Web Portalı aracılığı ile Online Başvuru yapmış olmaları ve fuar bitiminden itibaren bir ay içerisinde Odamız Yurtiçi Fuar Teşvikleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgeleri Odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.


 
 

Yorumlar (1)
manisalı 1 ay önce
darısı manisaya