SOMA’DAKİ YOLSUZLUĞU O DA MECLİSE TAŞIDI 

Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü’nün lojman ihalesine yönelik yolsuzluk iddialarını TBMM’ye taşıdı.

SOMA’DAKİ YOLSUZLUĞU O DA MECLİSE TAŞIDI 

banner216
MHP’li Akçay Soma’da TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü tarafından 67 milyon 682 bin lira muhammen bedelle ihale edilen lojman ihalesine yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi verdi.
2016 yılında 40 milyon muhammen bedelle çıkılan ihale 2017 yılında neden 67 milyon 682 bin TL’ye yükselmiştir?
TKİ’nin Soma Lojman ihalesinin muhammen bedelinin son bir yıldaki artışına dikkat çeken Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü 9’ar kat 4’er daireli 11 blok ve çeşitli eklerden oluşan 396 lojmanın yapım işi 3 Haziran 2016 tarihinde 40.024.726 TL muhammen bedelle Arsa Karşılığı Anahtar Teslim İnşaat İhalesine çıkmıştır. İhaleyi alacak firmadan ihale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içinde muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere iş bitirme belgesi istenmiştir. 10 milyon liralık iş bitirme belgesi istenmesinden dolayı ihaleye başvuru yapılmamış ve ihale iptal edilmiştir. TKİ Ege Linyitleri İşlemesi Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2017 tarihinde aynı yer için tekrar   “ Arsa Karşılığı Anahtar Teslim İnşaat Yapımı” ihalesi yapmıştır. Bu ihale şartnamesine göre Manisa ili Soma İlçesinde Ege Linyitleri İşletmesine ait Kentsel Dönüşüm İzni alınmış 76.085 metre kare arsa karşılığı; 29.892 metre kare arsa üzerine 396 adet lojman ( 9 kat 4’er daireli 11 bloktan oluşmaktadır.)  idari bina, lokal, mono blok beton köşk, kazan dairesi, su deposu, güvenlik binaları, çevre peyzajı, açık ve kapalı menfez ile altyapı inşaatı Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 67. 682.267, 96 TL muhammen bedelle kapalı teklif usulü ihale edilmiştir. 3 Haziran 2016 tarihinde yapılan lojman ihalesinin bedeli 40.024.726 TL iken 31 Temmuz 2016 tarihinde yapılan aynı ihalenin bedeli 67.682.267 TL’dir.” dedi.
İş bitirme bedelinin yüzde 25’ten, yüzde 60’a çıkarılarak ihalenin adrese teslim yapıldığı iddia edilmektedir.
İhalelerdeki bazı iddiaları gündeme getiren MHP’li AKÇAY, “  3 Haziran 2016 tarihindeki ihalede muhammen bedelin  % 25’i oranında iş bitirme belgesi     ( 10.006.181,5 TL)  istenirken 31 Temmuz 2017 tarihindeki ihalede muhammen bedelin % 60’ı oranında iş bitirme belgesi ( 40.609.360 TL) istenmesi kafalarda soru işareti bıraktığı gibi sanki adrese teslim bir ihale izlenimi vermektedir. 31 Temmuz 2017 tarihli ihalede iş bitirme belgesine ilişkin olarak : “ İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde muhammen bedelin % 60’ ından az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az B grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait Resmi kurumlardan alınmış tek sözleşmeye ait benzer iş bitirme /iş denetleme belgesi ( 2886 sayılı Devlet İhale kanunu veya 4734 kamu ihale kanunu kapsamında alınmış veya istekli adına verilen benzer işe ait yapı kullanma izin belgesinin Belediyeden alınmış noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.” ibaresi yer almaktadır. 3 Haziran 2016 tarihindeki iş bitirme belgesi şartında yer almayan “ tek sözleşmeye ait ” ibaresinin 31 Temmuz 2017 tarihindeki ihale sözleşmesinde yer alması rekabet ortamını bozduğu gibi ihalenin adrese teslim yapıldığına yönelik kuşkuları artırmaktadır. Ayrıca ilanın yayınladığı https://www.ilan.gov.tr/detay-i%CC%87hale-duyuruları-yapımı%CC%87nesaat-arsa-karsılığı-inssat-yapım-ihalesi-323294.htlm adresinde yayınlanan ilan metninde iş bitirme belgesiyle ilgili olarak “ tek sözleşmeye ait”  diye bir ibare bulunmaması ihalenin adrese teslim yapıldığına yönelik iddiaları daha da artırmaktadır.” dedi.  
Müteahhite verilecek arsa bedeli düşük gösterilirken müteahhite verilecek daireler muhammen bedelden düşülmeyerek muhammen bedel yüksek gösterilerek kamu zarara uğratılacaktır.
Müteahhite verilecek arsa bedeli düşük gösterilirken muhammen bedelin yüksek gösterilerek kamunun zarara uğratıldığını söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ İhale sözleşmesine göre;  9’ar kat ve 4’er daireden 11 blok halindeki 396 dairenin 6 bloktan oluşan 216 dairesi işi yapan müteahhite verilecektir. Ayrıca 76.085 metrekare arsa da müteahhite verilecektir. Ayrıca 76.085 metrekarelik arsa emsal 2 üzerinden verilmektedir. Yani dolasıyla 152.170 metrekare inşaat izni verilmiştir. 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak ihalenin iptaline ilişkin olarak 28 Temmuz 2017 tarihinde TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü başvuru yapılması üzerine tek başına girip ihaleyi alan firmaya 6 blok yerine 4 blok verilmiştir. Arsa fiyat tespitlerinde, ihaleyi alacak olan firmaya devredilecek olan 76.085 metrekare arsanın değerleri 65 000.000 TL’dir. Arsa bedelinin 67.682.267,96 TL’lik muhammen bedelinin altında olduğu iddia edilmektedir.  Yapılan hesaplamalara göre 36 daireden oluşan bir bloğun maliyeti yaklaşık 4 milyon liradır. İhale şartnamesindeki 6 blok muhammen bedelden çıkarılarak ihale edildiğinde muhammen bedel 43.682.267,96 TL’ye düşmektedir. Arsa değeri olarak hesaplanan 65.000.000 TL’den gerçek muhammen bedel olan 43.682.267,96 TL’ye düşüldüğünde ihale şartnamesiyle kamu 21.317.732 TL zarara uğratılmıştır.  31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ihaleden önce 28 Temmuz 2017 tarihinde kamu zararı oluştuğu ve rekabet ortamının engellendiği gerekçesiyle ihalenin iptali için başvurulması üzerine müteahhite verilecek blok sayısı 6’dan 4’e düşürülmüştür. Netice itibariyle ihale sonucu yaklaşık 16 milyon lira kamu zararı oluşacaktır.” dedi.
MHP’li Akçay, Başbakan Binali Yıldırım’a Soma ELİ’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili şunları sordu:  
Soma’daki TKİ Ege Linyit İşletmelerinin Lojman İhalesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi veren Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ TKİ Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Arasa Karşılığı Anahtar Teslim İnşaat İhalesi için aynı şirket bünyesindeki 7 firmanın başvuruda bulunduğu ancak bu firmalardan sadece birinin ihale için teklif verdiği yönündeki iddialar doğru mudur? 3 Haziran 2017 tarihindeki aynı ihale için muhammen bedelin % 25’i oranında iş bitirme belgesi istenirken 31 Temmuz 2017 tarihindeki aynı ihale için neden iş bitirme belgesi neden muhammen bedelin % 60’ına çıkarılmıştır? İhalenin adrese teslim yapıldığı bu nedenle muhammen bedelin % 60’a çıkarıldığı yönündeki iddialar doğru mudur? 3 Haziran 2016 tarihindeki iş bitirme belgesi şartında yer almayan “ tek sözleşmeye ait ” ibaresinin 31 Temmuz 2017 tarihindeki ihale sözleşmesinde neden yer almıştır? 31 Temmuz 2017 tarihindeki ihalenin yayınladığı https://www.ilan.gov.tr/detay-i%CC%87hale-duyuruları-yapımı%CC%87nesaat-arsa-karsılığı-inssat-yapım-ihalesi-323294.htlm adresinde yayınlanan ilan metninde iş bitirme belgesiyle ilgili olarak “ tek sözleşmeye ait”  diye bir ibare bulunmazken ELİ tarafından ihaleye katılacak firmalara verilen ihale sözleşmesinde bu ibare neden yer almıştır? Tek sözleşmeye ait ibaresiyle ihalenin adrese teslim yapıldığı yönündeki iddia doğru mudur? 3 Haziran 2016 tarihindeki ihalenin muhammen 40.024.726 TL iken 31 Temmuz 2017 tarihindeki aynı ihalenin muhammen bedelinin 67. 682.267 TL’ye yükselmesinin gerekçesi nedir? 3 Haziran 2016 tarihindeki ihalenin muhammen bedelinin belirlenmesinde müteahhite verilecek konutlar düşülürken 31 Temmuz 2017 tarihindeki muhammen bedel bu konutlar düşülmeden mi belirlenmiştir? Eğer bu doğruysa 31 Temmuz 2017 ihalesinde muhammen bedel belirlenme yöntemiyle kamu zarara uğratılmış olmuyor mu? Müteahhite verilecek daireler düşülmeden muhammen bedel belirlenmesinin gerekçesi nedir? Bu şekilde ihaleyi alacak olan firmanın kârı düşük mü gösterilmek istenmektedir? İhale sözleşmesine göre müteahhite verilecek olan 6 bloktan oluşan 216 dairenin satış fiyatı belirlenmiş midir? Belirlendiyse kaç TL’dir? İhale sözleşmesine göre müteahhite verilecek olan 76.085 metrekare arsa’nın değerinin 65 milyon TL olduğu bilinmektedir. Bu arsanın sözleşmede yer alan emsal 2 üzerinden ticari veya konut imarlı değeri nedir? 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan ihale kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddialara katılıyor musunuz? İhale sözleşmesindeki muhammen bedelin yüksek tutulması ve ihale sözleşmesindeki “ tek sözleşmeye ait” ibaresiyle ihalenin rekabet ortamının engellendiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?  Eğer katılıyorsanız, Kamu zararı oluştuğu ve rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle bu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.  
 
 
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.