banner278

SOMA MADEN KAZASINDA YARGILAMAYA BAŞLAMA SÜRECİNE GİRİLDİ

13 Mayıs 2014 günü Soma’da özel bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen kazanın ardından hayatını kaybeden 301 işçinin adli sürecinde, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirme sonunda 15 günlük süre içinde iddianamenin kabulü halinde, yargılama, kovuşturma aşamasının başlayacağı bildirildi.

banner292
 SOMA MADEN KAZASINDA YARGILAMAYA BAŞLAMA SÜRECİNE GİRİLDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner şunları kaydetti: “13/05/2014 tarihinde Manisa İli Soma İlçesi Eynez Karanlıkdere Mevkiinde bulunan özel bir kömür işletmesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma olayı ile ilgili olarak, adli soruşturma sürecinin sonuçlandığı, fezleke hazırlandığı, iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu bilgisinin bir kısım basın yayın organlarında yer alması nedeniyle adli soruşturma süreci hakkında kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.
Bu olay hakkında, daha önceki basın açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere "Olay yerinin Soma İlçesi olması nedeniyle soruşturma Soma İlçesinde görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmüştür.
Soruşturmanın süratli bir şekilde devam ettirilmesi, adil bir yargılamanın yapılabilmesi, lehe ve aleyhe olan tüm delillerin toplanıp usulüne uygun olarak değerlendirilmesi hususunda soruşturmayı yürüten Soma Cumhuriyet Savcıları tarafından gereken her türlü önlem alınmış, soruşturma safahati en hızlı biçimde tamamlanarak Soma Cumhuriyet Savcıları tarafından düzenlenen fezlekede lehe veya aleyhe olan deliller değerlendirilerek iddianame düzenlenebilmesi için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.
Soma İlçesi yargı teşkilatı bakımından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın Mülhakat Adliyesidir. Soma İlçesinde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmadığı için olayın Ağır Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında kalması nedeniyle iddianame düzenlenebilmesi amacıyla Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan fezleke 31/10/2014 tarihi itibariyle Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma defterine kaydedilerek incelemeye başlanılmıştır.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından fezleke ile ekindeki delillerin, klasör belgelerin incelenilmesi için bir Koordinatör Cumhuriyet Savcısı ile iki Cumhuriyet Savcımız olmak üzere toplam 3 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde görevli Cumhuriyet Savcılarımız tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fezleke ve ekindeki delillerde eksiklik bulunmadığı değerlendirilmiş, Ceza Muhakemesi Kanununa göre kamu davası açılabilmesi için Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenilmiştir.
İddianame ve içeriği Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından incelenmiş, uygun bulunarak UYAP üzerinden onaylanmış, 10/11/2014 tarihi itibariyle Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden iddianame değerlendirme numarası UYAP'tan alınmıştır.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcılarımız tarafından düzenlenen iddianamede,
161 mağdur müşteki bulunmaktadır. Mağdur müştekilerden kasıt olay kapsamında maden ocağında bulunan ve dumandan etkilenen işçilerdir.
İddianamede, 214 müştekiye yer verilmiştir. Müştekilerden kasıt, olayda hayatını kaybeden işçilerin 1. Derecede yakın akrabalarıdır.
Olayda vefat eden madenci sayısı daha önceki basın açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere 301 kişi olup, iddianamede "Maktuller" olarak ifade edilmiştir.
Tanık olarak ifadesine adli soruşturmada başvurulan 425 kişinin tanık listesi olarak isimlerine iddianamede yer verilmiştir.
İddianame 8 şüpheli tutuklu, 37 şüpheli tutuksuz olmak üzere 45 şüpheli hakkında düzenlenmiştir.
Yapılan adli soruşturma sonucunda, mağdur, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, şüpheli ifadeleri, 16/05/2014 tarihinde olayın meydana geldiği yer altı maden ocağına Cumhuriyet Savcıları ve bilirkişiler tarafından inilerek olayın meydana geldiği maden içinde yapılan olay yeri inceleme ve keşif işlemi, 23/06/2014 tarihinde olayın meydana geldiği maden ocağının tam üzerinde bulunan alan ve açık kömür işletmesinin bulunduğu alanda Cumhuriyet Savcıları ve bilirkişiler tarafından gerçekleştirilen olay yeri inceleme ve keşif işlemi, 16/07/2014 tarihinde olayın meydana geldiği maden ocağına inilerek gerçekleştirilen olay yeri inceleme ve keşif işlemi, 17/05/2014 tarihli bilirkişi ön inceleme raporu, 05/09/2014 tarihli bilirkişi asli raporu, olayda hayatını kaybeden işçilerin otopsi ve ölü muayenesi işlemi sonuçları, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu raporu, Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği raporu, Tübitak'tan alınan raporlar, seyyar gaz ölçüm cihazları ölçüm raporları, karbonmonoksit maskeleri inceleme raporları, adli emanete alınan Teknik Nezaret Defteri, İmalat Defteri, Vardiya Kül Defteri, Kül Rapor Defteri, Havalandırma Defteri, Patlatma Defteri, Adli Emanette bulunan İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Katılım evrakları vb. Defterler bu defter belgelerin incelenmesi sonucu olay bütün olarak değerlendirildiğinde;
Maden ocağında, U3 trafosu etrafında toplu olarak bırakılan kömürün, kontrolsüz bir şekilde, kendiliğinden yanması sonucu oluşan karbonmonoksit gazının temiz hava girişine ulaşması, temiz hava ile temas eden kendiliğinden yanan kömürün tam yanmaya dönüşmesi, bu yangının 4 numaralı kömür nakil bantının bulunduğu yola sirayet ederek bu bölümdeki ve 3 numaralı kömür nakil bandının bulunduğu yoldaki bant, ahşap tahkimat, PVC boruları, elektrik kablolarını tutuşturması , su ile soğutma çalışmaları sonucu açığa çıkan zehirleyici, boğucu gazlar, (Karbonmonoksit) olması ve bu gazlarında olay esnasında işçileri etkilemesi sonucu gerçekleştiği, işçilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri, yaralı kurtarılan işçilerinde karbonmonoksit zehirlenmesinden etkilendikleri anlaşılmıştır.
Adli soruşturma sırasında lehe veye aleyhe olabilecek deliller toplanılmış, muhafaza altına alınmış, bilimsel, teknik, hukuki veriler titizlik ile incelenerek mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporlarının dosyaya, olaya ve oluşa uygun olduğu kabul edilmiştir.
Yapılan hukuki değerlendirme sonucunda iddianamede, gerek lehe olan hususlar gerekse aleyhe olan hususlar değerlendirilmiştir. Şüphelilerin kusurlu olup olmadığı, kusurlu iseler kusurun derecesi, kasıt, taksir veya bilinçli taksir olup olmadığı iddianamede değerlendirilmiştir. Yargıtay içtihatleri doktrindeki hukuki görüşlerde incelenmiş, bunun sonucunda tutuklu olarak bulunan 8 şüpheli hakkında "Olası Kast" olarak eylem kabul edilmiş, 8 şüpheli hakkında 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi kapsamındaki eylemden Olası Kastla öldürme eyleminden maktül sayısınca 301 kez cezalandırılmaları talep edilmiş 161 kezde 5237 sayılı TCK'nın 86/1, 87/1 maddelerinden neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eyleminden cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edilmiştir.
8 şüpheli hakkında eylemlerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 85/2, 22/3. Maddesi kapsamında cezalandırılmaları talep edilmiştir.
İddianamede yer alan 29 şüphelinin ise, taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma eylemi nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nın 85/2, 22/2. Maddelerinden cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edilmiştir.
Bilinçli taksirle, taksirle birden fazla kimsenin ölümüne ve birden fazla kimsenin yaralanmasına neden olmak eylemlerinden, TCK'nın 61. Maddesi gereği meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı gözetilerek şüphelilere en üst hadden ceza verilmesi iddianamede talep edilmiştir.
Yapılan soruşturma sırasında bilirkişi raporlarında kendilerine kusur izafe edilen, haklarında suç duyurusu, ihbar, şikayet bulunan kamu görevlileri hakkında, görevleriyle ilgili kusurlu oldukları iddia edilmesi nedeniyle, 4483 sayılı yasa gereği izine bağlı olanlar hakkında, usulüne uygun olarak gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin istenilmiş, soruşturması izne bağlı olmayanlar hakkında da doğrudan Soma Cumhuriyet Başavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma halen Soma Cumhuriyet Başsavcılığında derdest olup, bu soruşturma işlemlerininde tamamlanması sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gereğinin takdir ve ifası sağlanacaktır.
İddianame düzenlenen bu soruşturma dosyasında soruşturmanın tutuklu olarak yürütülüyor olması, tutuklu iş ve işlemlerin diğer soruşturmalara önceliği olması sebebiyle soruşturma evrakı kamu görevlisi diğer şüpheliler bakımından ayrılarak Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu soruşturma dosyası fezlekeyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulmuştur.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından düzenlenen iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine verilmiş olup, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirme sonunda 15 günlük süre içinde iddianamenin kabulü halinde, yargılama, kovuşturma aşaması başlayacaktır. Delillerin takdiri ve değerlendirilmesi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. Duruşmalar Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Ek Duruşma Salonunda yapılacaktır”.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.