Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi Kuruluyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ve projeyi geliştiren Yatırım Melekleri öncülüğünde kurulması planlanan Manisa Dış Ticaret Merkezi ile Manisa’da ihracat hamlesi başlayacak.

Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi Kuruluyor

Projenin hedefinde Manisa’da sanayileşme ile yakalanan kalkınma trendinin ihracatla desteklenerek daha ileriye taşınması yer alıyor.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ve projeyi geliştiren Yatırım Melekleri öncülüğünde kurulması planlanan Manisa Dış Ticaret Merkezi ile Manisa’da ihracat hamlesi başlayacak. Projenin hedefinde Manisa’da sanayileşme ile yakalanan kalkınma trendinin ihracatla desteklenerek daha ileriye taşınması yer alıyor.

Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat potansiyellerini kullanmalarının ve Manisa’nın ihracat kaynaklı kalkınmasına katkı sağlamalarının yolunun açılması bekleniyor. Bunun yanında Manisa’nın tarımsal üretiminin yurt dışı pazarlara sunulmasında ve Manisa’nın markalaşma düzeyinin artırılmasında Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

Projeyi geliştiren Yatırım Melekleri Danışmanlık Genel Müdürü Ömer Çayırlı, Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin çıkış noktasını anlatırken, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri dış ticaret dengesinin, özellikle büyümenin yüksek olduğu dönemlerde yüksek açıklar vererek, ekonomide risk unsuru olarak öne çıkması. Kronikleşen bu sorun nedeniyle başta Ekonomi Bakanlığı tarafından olmak üzere ihracata yönelik oldukça kapsamlı kamusal teşvik ve destekler uygulanıyor. Bu teşvik ve destekler büyük ölçekli işletmeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanım oranı oldukça düşük seviyede kalıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri ihracat altyapısının yetersizliği. Dış ticaret bilgisinin yetersizliği, dış ticarete yönelik personel istihdamının getirdiği ek maliyetler, kredi ve döviz riski yönetim sorunları, kurumsallaşma düzeyinin düşüklüğü ihracat altyapısına ilişkin öne çıkan yetersizlikler. Uygulanan teşvik ve desteklere ilişkin bilgi yetersizliği de bu kaynakların kullanım oranının düşük kalmasında başka bir etken. Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi bu yetersizliklerin giderilerek işletmelerimizin ihracata başlamaları ve ihracat potansiyellerini kullanmalarının önündeki engelleri kaldırma hedefiyle geliştirilen bu proje. Bu yapılırken mevcut kamusal teşvikler yoğun bir biçimde kullanılarak bir taraftan hedeflere ulaşmada maliyetler asgari düzeyde tutulurken ve diğer taraftan Manisa’ya önemli bir kaynak akışı sağlanacak.” dedi.

PROJE ORTAKLARI KİMLER OLACAK?

Projede Şehzadeler ve Yunusemre Belediyeleri, Sanayi ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Borsası ve Yatırım Melekleri’nin ana faaliyet ortakları olarak yer alması öngörülüyor. Bunun yanında ihracat yapan ve yapma potansiyeli olan işletmeler de faaliyet ortağı olarak yer alabilecek. Ana faaliyet ortakları, Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin kurucusu olmanın yanı sıra belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak yönetim kurulunda temsilcileri vasıtasıyla söz sahibi olacak.

BELEDİYELERİN BU PROJEYE İHTİYACI VAR!

Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin projede yer alması Büyükşehir Belediyesi’nin kurulması ile sosyal yönleri öne çıkan ilçe belediyelerine sosyo-ekonomik yapıyı geliştirme fırsatı verirken, Manisa’nın çehresini değiştirme potansiyeline sahip bu projenin yerel yönetimler düzeyinde sahiplenilmesinin başarı şansının artıracağı düşünülüyor.

Ticaret ve Sanayi Odası ise bu projenin gerçekleştirilmesinde ve başarıyla uygulanmasında en önemli kurumların başında geliyor. Projenin hedef kitlesini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olması ve odanın misyonu dikkate alındığında Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu projede aktif şekilde yer almasının önemi daha da artıyor.

Çayırlı, proje ortakları arasında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte iki merkez belediyesinin yer alması gerektiğini, böylelikle projenin daha fazla sahiplenileceğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Manisa Yatırım Rehberi ile ilgili organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ile bir araya gelen Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası heyeti, tanıtım eksikliği ve yurtdışı bağlantılarının zayıf olması sorunlarını hatırlatmıştı. İşte, Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’ tam da bu sorunun çözümü için geliştirilen bir proje.” diye konuştu.

OSB VİZYON ORTAĞI OLMALI

Organize Sanayi Bölgesi’nin üyeleri bu projede hedeflenmiyor olsa da bu proje ile dışa açılmaları sağlanması hedeflenen işletmelerin hepsi birer Organize Sanayi Bölgesi üye adayı. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesi’nin bu projede yer alarak hem bölgeye hem de Manisa’nın geleceğine katkı yapmış olacak.

Daha da önemlisi OSB’nin projeye sağlayacağı vizyon katkısı. Ayrıca, OSB’nin bu projede yer alması işbirliği mesajının daha güçlü verilmesini sağlayacağı değerlendiriliyor.

TİCARET BORSASI TARIMSAL ÜRÜN İHRACATI İÇİN ÖNEMLİ

Ticaret Borsası da projede faaliyet ortağı olarak yer alması istenen ve öngörülen kuruluşlardan. Manisa’nın önemli bir tarımsal ürün ihracat potansiyeli var ve bu konuda proje geliştirmeyi ve markalaşmayı artırmayı hedefleyen bir oluşum olan Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nde Ticaret Borsası’nın önemli katkılar sağlama potansiyeli bulunuyor.

STRATEJİK ORTAKLARA DA İHTİYAÇ VAR

Potansiyel stratejik ortaklar ise Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversiteler, Ziraat Odaları ve Büyükşehir Belediyesi olarak öngörülüyor.

Yapılması planlanan ihracat hamlesinin Manisa’ya birçok açıdan fayda sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında öncelikle KOBİ’lere verilecek danışmanlık hizmeti ile altyapılarının güçlendirilerek ihracata hazırlanmaları planlanıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracata yönelik teşviklerden en çok faydayı sağlamaları da hedeflerden biri. Böylelikle Manisa’ya önemli bir kaynak akışı olması bekleniyor.

MADIGEM NASIL İŞLEYECEK?

Dış Ticaret Merkezi’nde açılacak eğitimler ve sağlanacak staj olanaklarıyla Manisa’nın dış ticaret alanındaki insan kaynakları havuzunun genişletilmesi ve niteliksel olarak geliştirilmesi de temel amaçlardan birisi olarak öne çıkıyor.

İhracatın artırılmasında diğer bir engel olan pazar geliştirme maliyetlerinin Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin kurulması ile düşeceğini söyleyen Çayırlı, “Tek merkezden yapılacak çalışmaların bu maliyetleri önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Yurtdışından adeta ihracat şenliğine dönüştürülecek ziyaretler için Manisa’ya gelen heyetler hem Manisa’nın tanıtımına hem de yerel ekonomiye katkıda bulunacak.” dedi.

İkinci aşamada açılacak yurt dışı ofisleri ile sadece Manisa’da üretilen ürünlerin yurt dışında tanıtılmasında önemli bir aşamaya geçileceğini aktaran Çayırlı, böylelikle aktif pazarlama çabaları yoğunlaştırılarak, işletme yöneticilerinin yurt dışı iş gezilerinde bu ofislerden doğrudan destek alarak daha etkin temaslar yapmalarının ve bu temasların fiili ihracata dönüşmesinin yolu açılacağını kaydetti.

Çayırlı, “Örneğin İtalya’ya iş ziyaretine giden bir işletme yetkilisi Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin İtalya ofisini üs olarak kullanabilmesi, toplantılarını Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi ofislerinde gerçekleştirebilmesi, potansiyel müşterilere ulaşmada ve iletişimde her türlü desteğin yerleşik personel tarafından verilmesi öngörülüyor. Böylelikle ihracat pazar geliştirme faaliyetlerinde işletmelerimizin önündeki önemli bariyerler kaldırılmış olacak. Sağlanan teknik ve lojistik destekler ile de ihracat potansiyelinin kullanılmasında önemli ilerlemeler sağlanması şaşırtıcı olmayacak.” diye konuştu.

MANİSA DIŞ TİCARET GELİŞTİRME MERKEZİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLACAK

“Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi sadece dış ticaretin geliştirmesine odaklanmayacak.” diyen Çayırlı, “Ekonomide giderek daha fazla öneme ve paya sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelere kurumsallaşma, standardizasyon, proje geliştirme ve uygulama, risk yönetimi gibi konularda da destek vererek sürdürülebilir ve yüksek etkinlikle çalışan işletmelere dönüşmelerinde çözüm ortağı olarak hizmet verecek. Planlanan yapısı ile Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi, Türkiye’de bir ilk olacak ve elde edeceği başarılar ile bir taraftan diğer illerimize örnek olurken diğer taraftan Manisa’nın marka kent olması yolundaki çabalara önemli katkılar sağlayacak.” dedi.

GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Proje geliştirilmesine aktif katkı sağlayan bir başka isim olan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Gökdede, Manisa Dış Ticaret Geliştirme Merkezi’nin çok önemli bir proje olduğunu ve Manisa’daki STK’lar ile yerel yönetimlerin bu projeye sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Proje sayesinde belki de en paha biçilmez kazanım, siyaseti ve şahsi ajandaları bir kenara koyup Manisa için bir araya gelinecek olmasıdır. Şüphesiz ki verilecek güçlü bir işbirliği mesajı, bu projenin başarısında önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Mutlaka tüm işletmelerin ihracat konusunda yaptıkları veya yapmayı planladıkları çalışmalar var. Manisa Dış Ticaret Merkezi ile sağlanacak işbirliği güçlü bir sinerji yaratarak, sonuca ulaşmada katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Proje ortakları olarak öngörülen kurumların dışında Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ın toparlayıcı ve yönlendirici olarak bu projeyi himayesi altına almasına ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Çayırlı, “Böyle bir işbirliğinin örneği yok. Bu nedenle yolumuza çıkan engelleri aşmada Sayın Valimizin desteği önemli olacak.” dedi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.