banner278

Fahiş Artış Araç Sahiplerini İsyan Ettirdi

Zorunlu trafik sigortası prim fiyatlarındaki artış esnafı zorlamaya başladı. TESK Başkanı Palandöken, devletin tavan ve taban primlerini belirlemesi gerektiğini söyledi.

Fahiş Artış Araç Sahiplerini İsyan Ettirdi

Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Ge­nel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, zo­run­lu tra­fik si­gor­ta­sı prim fi­yat­la­rı­nın dö­viz kur­la­rı ba­ha­ne edi­le­rek si­gor­ta şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ar­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

TAVAN FİYAT ÖNERİSİ

Pa­lan­dö­ken, si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin key­fi uy­gu­la­ma­sı­na dev­let ta­ra­fın­dan ta­van ve ta­ban prim­le­ri­nin be­lir­len­me­siy­le son ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

RİSKİ AZ OLSA DA FİYAT AYNI

Ser­best ta­ri­fe re­ji­mi uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­siy­le, prim­le­ri si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin be­lir­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Pa­lan­dö­ken,"Si­gor­ta şir­ket­le­ri­ne 1 Ocak 2014 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ta­ri­fe­yi ser­best ola­rak be­lir­le­me hak­kı ve­ri­lir­ken, prim­le­rin re­ka­bet­çi or­tam­da be­lir­le­ne­ce­ği söy­len­di. Ama es­na­fın prim­le­ri ta­van yap­tı­" de­di. Mi­ni­büs­le­re 8 ila14 bin li­ra, ti­ca­ri tak­si­ye 2 bin 650 ila 6 bin li­ra prim çı­ka­rıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Pa­lan­dö­ken, hat­ta bu fi­yat­la­rın İs­tan­bu­l'­da 9 ila 16 bin li­ra­ya ka­dar yük­sel­di­ği­ni kay­det­ti.

POLİÇE FİYATLARINDA İYİLEŞME YOK

Ba­zı si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin zo­run­lu tra­fik si­gor­ta­sı po­li­çe­si dü­zen­le­mek­ten ka­çın­dık­la­rı­nı ifa­de eden Pa­lan­dö­ken, 4,5 mil­yon aracın yüz­de 25'ini bu­lan ti­ca­ri araç­la­rın, zo­run­lu tra­fik si­gor­ta­sı­nın yak­la­şık ya­rı­sı­nı öde­di­ği­ni be­lirt­ti.

Pa­lan­dö­ken, yapılan düzenlemelere rağ­men es­na­fa ke­si­len po­li­çe fi­yat­la­rın­da iyi­leş­me gö­rül­me­di­ği­ni ifa­de et­ti.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.