'BEYAZFİL YIKILMASIN' TOPLANTISI

Beyazfil Yıkılmasın Platformu, Manisalıları, Manisa'nın tarihi ve kültürel sembollerinden biri olan Beyazfil binasının yıkılmaması için bir toplantı düzenledi. Toplantıda hukukçu Ali Suat Ertosun “Halkımız isterse yüksek kurul kararına karşı dava açacağız” dedi.

'BEYAZFİL YIKILMASIN' TOPLANTISI

Neşe Gülersoy Konferans Salonu’nda yapılan ‘Beyazfil Yıkılmasın' konferansına  Manisa Akademik Odalar Birliği üyeleri ve vatandaşların yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP il başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre ilçe başkanı Serdar Bozyaka katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Akademik Odalar Birliği Genel Sekreteri Abidin Yatkın yaptı. Yatkın tüm belediye başkanlarını toplantıya davet ettiklerini söyledi.

BEYAZFİL YILILMAMALIDIR
Daha sonra kürsüye gelen Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Devrim Balı şu konuşmayı yaptı: 
1960’li yıllarda binanın bulunduğu yer, Manisa Belediyesi ve Meyve Hali olarak kullanılmaktaydı. Halin yeri değiştirilir, tiyatro, sinema kullanmak için Manisa Belediyesi buraya bir bina inşa eder. Ancak ortaya çıkan bina o yıllarda pek kullanışli bulunmadığı için 1 Mart 1965 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Bahtiyar Tosunbaş tarafindan SSK'ya, belediyenin kuruma olan borçları karşılığında devredilir 1992 yılında kentsel sit ilan edile eski çarşı (arasta) havuzlu çarşı, Manisa Belediye binas bulunduğu alan alçak (2 kat yapılardan oluşmaktadır. Bina, Cumhuriyet tarihi binalarindan olması 2012 tarihinde Izmir Il Numaralı Kültür Varlıklarinl Bölge kurulunun 29.03.2012tarih ve 684 sayl kararı ile 1. Grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş olup, 1. derece kentsel sit alanı içerisinde bulunmaktadır Manisa'da yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olarak kullanılan Beyaz Fil binası, kurumun başka bir yere taşinmasyla birlikte satildi. 2014 yılında gerçekleştirilmek istenen satrsa; sivil toplum örgütleri, akademik odalar birliği ve vatandaşlar, 8000'i aşan sayıda imza atarak ve insan zinciri oluşturarak tepkilerini koymuştur Bu tescilli yapryi 30 milyon 450 bin TL'ye satın alan TeksanBrode Aş. 05.05.2017 tarihinde tescilin kaldırılması için iz 2 numaralı koruma kuruluna müracaat etmiş ve Kurul 09.06.2017 tarih 8309 mir kararı ile taşınmaz kültür varliği niteliği taşıdığından tescilin kaldırlmasinin uygun olmadğına oy birliğiyle karar vermiştir. Kararda, "Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarinda gerek görülen taşınmazlardan olması ve başvuru ekinde iletilen akademisyen raporunda da belirtildiği üzere 20. yüzyıl dönem özelliklerini gösteren bir yapı olması, Manisa ilinin simge yapılarından olması ve dönemin ilk betonarme yapılarindan biri olması gibi özellikleri açısından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımakta olduğundan statik raporda yapının tehlike arz ettiği belirtilmiş olduğundan yapıda ilgililerince güvenlik önlemlerinin alınmasına, yapının restorasyonuna yönelik röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi ve eklerinin ivedilikle hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, yapının kaybedilmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağuna karar verildi" denilmiştir. Firma, izmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na başvurarak itiraz etmiş; Kültür Varlıkların Koruma Yüksek Kurulu da, i zmir 2 Numaralı Kültür Varliklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararının iptaline ve 1. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan BEYAZ FIL binasının tescilinin kaldırılmasına 15.11.2017 tarih ve 849 Numaralı kararı ile karar vermiştir. Taşınmaz 14.10.2011 tarih ve 139 sayılı karar ile izmir 2 nolu korum kurulunca onaylanan koruma amaçli imar planı sınırları içindedir. Bu sınırlar içerisindeki taşınmazlardan tescilli olmayan yapılar yeni yapılmak istendiğinde özel imara tabidirler. Tescilinin düşürülüp yıkılacağı planlanan yapı kentsel sınırlar içerisindedir, bu koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılması gerekirse şu koşullar geçerli Bina yüksekliği maksimum 6.80 m. yi geçemez. Kat âdeti 2 yi aşamaz, sma kat yapılamaz maddesiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca cephe çat saçak gibi mimari detaylarda yapılaşma koşullari belirtilmiştir. Beyaz filin yıkılmasıyla yerine koruma kurulunun yapılaşma şartlarını taşıyan 2 katli batar katsiz bina yapma zorunluluğu vardır. Şehrin merkezinde olan bu araziye rant amaçli imar planı değişikliği yapılmaz ise yeni yapılacak bina bu kurallara uymak zorundadır. 
Sonuç olarak tescili kaldırılmış bir yapı olan BAyazfil yıkılma tehlikesi ile karşı karşryadir. Beyazfil, Cumhuriyet dönemi yapılarındandır, yıkılmamalıdır. 
Beyazfil, şehrin birkaç simge yapısından biridir, yıkılmamalıdır. Beyazfil, dönemin ilk betonarme yapılarındandır, yıkılmamalıdır. Beyazfil, ihalesinde devlet zarara u için Yıkılmamalıdır. Beyazfil, Manisalılar için zamanında sinemasıyla, iç avlulu çarşısıyla, sosyal ve ticari ihtiyaçlarını karşılayan kentsel kimlik oluşturmuş anılarla dolu bir yapıdır, Yıkılmamalıdır. Tarih sadece insanlar, olaylar, savaşlardan ibaret değildir. Ayni zamanda tüm bunlara şahitlik eden şehirler ve yapılarla da ilgilidir. Tarihi yapıları korumak da bir insanlık borcudur. 50 küsur yıldır Manisa, tarihinde yeri olan Beyazfil Yıkılmamalıdır. Beyazfil binasının yıkılmaması için de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun tescili kaldıran kararının iptal edilmesi gerekmektedir. 

Daha sonra Hukukçu Ali Suat Ertosun bir konuşma yaptı. 
Ertosun satış şartnamesine dikkat çekerek, “Öncesi hâl binası ola daha sonra Belediyesinin borçları ve üzerine yllarda bina yapilan Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) devredilen tasinmazin, alt katları dükkan, üst katlar ssK (SGK) Manisa Müdürlüğü olarak Manisa Sehzadeler ilçesinin merkezinde, çarşi içerisinde dört tarafi caddelerle üç yönünde tarihi eserler bulunan, 2.785.04 m2 yüzolçümündeki müstakil bir aday oluşturan ve kentsel SIT alanında kalan taşınmaz, sineması, kafeteryasl, kahvehanesi restoranı ve diğer dükkanlarıyla bir kültür sitesi niteliğindedir. çerisindeki avlu, havuz ve rafindaki arkadli (kemerli ülkeleri mimarisini yansitan bu binayı çok seven ve benimseyen Manisalılar, uzun sütunlar ve renginden dolayl 'Beyaz F smini vermişlerdir. Buradaki bir dükkanda da, uzun yıllar ayni adla üretilen bir kolonya satilmiştir. Beyaz Fil binas 1950 yillardan sonra Manisa'da yapılan ve ayakta kalan döneminin mimari özelliklerini yansitan tek binadir Mimar stanbul'daki Tarabya Otelini yapan, döneminin ünlü isimlerinden Kadri Eroğan dir. Bina herkesin bildiği, tariflerinde kullandığı, buluşma noktalarından biri Bu yapı, izmir 2 Numaralı Kültür Varliklarini Korumaktadır Kurulu tarafından 2004 yılında Kültür Varlığı' olarak belirlenmiş; 2007 yılında "Koruma Amaç imar Planı' uygun bulunmuş; 2012 yilinda "Koruma Amaçli Uygulama imar Planı Plan Tadilat' uygun görülerek, "Kentsel SiT Alanı içinde Kaldığından 1. (birinci) Grup Taşinmaz Kültür Varlığı olarak" tescillenmiştir. Yapılan işlemler ve tescil kararı, Manisa Belediye Başkanliği ve Tapu Müdürlüğüne bildirilerek gerekli şerhler konulmuştur Taşınmaz SGK'nın istemi üzerine 2014 yilinda, Emek inşaat ve işletme A.Ş tarafından ihale suretiyle satisa çıkarılmıştı Bu satışa Manisalilar imza toplayarak ve insan zinciri oluşturarak tepki gösterince 8.8.2014 tarihinde yapılacak. hale ancak 20.8.2014 ertelenmiş günü satış gerçekleştirilmiştir. şartnamesini iki kişi almış, taliplilerden biri, taşınmaz 1. (birinci) grup kültür Satış olduğundan, her türlü başvuru ve dava hakkini saklı tutmak suretiyle varliği olarak tesc teklif vermeyerek ihaleye girmediğini dilekçe e bildirmiş; satışa sadece Teksan Brode Tekstil San. ve Tic. A.Ş. katilmiş ve taşlnmazl 30.450.000.- TL bedelle satın almiştir. sözü geçen şirketi taşınmazı satin aldıktan sonra alt katlarda bulunan kiraclar mahkeme yoluyla çıkarmaya başlamış ve 50 civarındaki dükkanı tahliye ettirmiştir. Halen 7 kiracı kalmıştır. olduğunu bilerek satin alan şirket, tescilinin kaldırılmasi için Taşınmaz tesci 2017 da Izmir 2 Numaral Kültür Varliklarini Koruma Bölge Kuruluna başvurmuş, bu inceleyen Kurul, "Yapının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma başvuruyu Kanununun 6/b maddesindeki korunmasında gerek görülen taşınmazlardan olmas başvuru ekinde iletilen akademisyen da belirtildiği üzere 20. yüzy dönem özelliklerini gösteren bir olması, Manisa ilinin simge yapılarından olmas dönemin ilk betonarme yapilarindan biri olması gibi özellikleri açısından korunması gerekli kültür varliği niteliği taşımakta olduğundan" talebi uygun "Statik raporda yapının tehli arz ettiği belirtildiğinden, gililerince güvenlik önlemlerinin ve eklerinin yönelik rölöve orasyonuna restitüsyon Ve restorasyon projes ivedilikle hazırlanarak apının kaybedilmesi durumunda ilgililer hakkında yasa şlem başlatılacağına" karar vermiştir. 
Bu karara itiraz eden Teksan Brode Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin başvurusunu, Kültür ve Turizm Bakanliği Kültür Varliklarini Koruma Yüksek Kurulu kabul ederek taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesindeki koşulları taşımamas nedeniyle Izmir 2 Numaralı Kültür Varliklarini Koruma Kurulunun kararını iptal etmiş ve taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına" karar vermiştir. Manisa'nın ortasında ve en mevki yerinde bulunan bina yıkılacak olursa, arsas kupon nitelikte olduğundan değeri paha biçilemeyecek meblağlara ulaşacaktır. Taşinmazl satın alanların buraya Alışveriş merkezi (AVM) ve otel yapmay planladiklari konuşulmaktadir Beyaz Fil binası ihaleye çıkartilirken, binanin tescilli olduğu, şartnamenin ati yaptığı belgelerde belirtilmiştir. Binanın kültür varlığı olarak tescil kaydinin kaldırılmasi satın alanlara haksız kazanç sağlamisti Bir an için binanın tescili gerekmeyen binalardan olduğunu varsayalim. O zaman da satılmadan önce SGK tarafından tescili kaldırılmış ve daha sonra satılmış olsaydı, çok daha yüksek bir fiyata satilmasi mümkündü. Bu durumda taşınmaz, tescilinin daha sonra kaldırılması nedeniyle peşkeş çekilmiş olmaktadır Beyafil Binasında, mimarların 'ünik' dedikleri, tek, eşi olmayan ve dönemin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Yapi, sanat tarihi ve mimarlik yönünden önemlidir Tarih, sadece insanlar, savaşlar ve olaylardan ibaret değildir. Bunlara tanıklik eden yapılarla da ilgilidir. Bina; hatira izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik ve homojenlik özelliklerini taşımaktadır. Manisa'nın simge yapılarından olan Beyaz Fil binasının korunması, geçmişe saygının bir geregidir ve bu yapılar korumak da insanlik borcudur Kültür ve Turizm Bakanliği Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Beyazfil binasının tescilini kaldıran kararı Manisa'da tepki ile karşılanmiştir "Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu' olarak, halkımız isterse Yüksek Kurul kararına karşı dava açacağız. Bu konudaki görüş ve kararlarınızı bekliyoruz.”

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.