banner278

YURTTAŞ, "MİLLİ EĞİTİME AKTARILAN BÜTÇEYİ 10 YILDA YÜZDE 500 ARTTIRDIK"

AK Parti olarak eğitime önem veren bir iktidar partisi olduklarını kaydeden Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş; "AK Parti iktidarları döneminde en çok bütçe eğitime aktarılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2012 yılında %424,9'luk artışla ¨39,1 milyar olmuş. 2013 yılında 47,5 milyar TL olarak öngörülmesiyle, artış oranı 2002 yılına göre %536,6 gerçekleşmiştir" dedi.

banner292
YURTTAŞ,


YURTTAŞ, “MİLLİ EĞİTİME AKTARILAN BÜTÇEYİ 10 YILDA YÜZDE 500 ARTTIRDIK”
 

AK Parti olarak eğitime önem veren bir iktidar partisi olduklarını kaydeden Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş; “AK Parti iktidarları döneminde en çok bütçe eğitime aktarılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2012 yılında %424,9’luk artışla ¨39,1 milyar olmuş. 2013 yılında 47,5 milyar TL olarak öngörülmesiyle, artış oranı 2002 yılına göre %536,6 gerçekleşmiştir” dedi.

12 YILLIK EĞİTİM SÜRECİ ÜÇ KADEMEYE AYRILDI
8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık sürenin üç kademeye ayrıldığını kaydeden Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2002 yılında Konsolide Bütçeden aldığı pay %7,60 iken 2012 yılı bütçesinde %11,16 olmuş; 2013 yılı için ise %11,76 olarak öngörülmüştür. Yine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dan 2002 yılında aldığı pay %2,13 iken 2012 yılında %2,73 olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılında ise %3,02 olarak tahmin edilmektedir. Daha sağlıklı ve daha donanımlı nesillerin yetişmesi yolunda Milli eğitimde köklü değişikliklere gidilerek İlkokula başlama yaşı 60 aya ve zorunlu olarak 66 aya indirilmiştir. İlköğretim 4 yıl ilkokul ve 4 yıl ortaokul ile imam-hatip ortaokul olarak düzenlenerek liseler zorunlu hale getirilmiştir. Öğrencilerin bizlerden en büyük taleplerinden biri olan üniversiteye girişteki okul katkı puanları kaldırılarak üniversiteye girişteki katsayı farklılıkları giderildi. Ortaokuldan başlamak üzere Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve çeşitli dersler seçmeli hale getirilmiştir. Özellikle öğrencilerimizin ve öğrenci velilerinin Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatı seçmeli derslerine olan ilgileri bir hayli yüksek olmuş ve bu ilgi her geçen gün daha çok artmaktadır. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturuldu” ifadesinde bulundu. 

“Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dan milli eğitimin 2002 yılında aldığı pay %2,13 iken 2012 yılında %2,73 olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılında ise %3,02 olarak tahmin edilmektedir” şeklinde açıklamalarına devam eden Yurttaş; “Yükseköğretim bütçesi 2002 yılında 2.495.967.700 TL iken, 2012 yılında 12.743.603.000 TL’ye yükseltilmiş ve 2002 yılına göre %410,57 artış sağlanmıştır. 2013 yılında 15.227.760.500 TL olarak gerçekleşmesiyle artış oranı 2002 yılına göre %510,09 olacaktır. Üniversitelere ayrılan bütçenin 2002 yılında konsolide bütçeden aldığı pay %2,54 iken 2012 yılı bütçesinde bu oran %3,63 olmuş, 2013 yılında ise %3,77 olarak öngörülmüştür. Üniversitelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’dan 2002 yılında aldığı pay %0,71 iken 2012 yılında %0,89 olarak gerçekleşmesi öngörülmüş ve 2013 yılında ise bu oranın %0,97 olacağı tahmin edilmektedir” dedi. 

TOPLAM AR-GE ÖDENEĞİNİ 2,8 MİLYARA ÇIKARACAĞIZ
Türkiye’nin AR-GE bütçesinin, 2002 yılında 57 milyon 670 bin TL iken 2012 yılında 2 milyar 800 milyon TL’ye yükseltildiğini belirten Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş; “Artış oranı %4.502’dir. 2013 yılı Türkiye’nin toplam AR-GE ödeneğinin 2,8 milyar TL’ye çıkarılması öngörülmüştür. 2002 yılına göre artış oranı %4.755’e ulaşmış olacaktır. 2013 yılında İlköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için 275 milyon TL, taşımalı ilköğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 260 milyon TL olmak üzere 535 milyon TL ödenek Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklarından karşılanması öngörülmüştür. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı; 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik ortaöğretimde 15’dir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilkokulda 20, ortaokulda 19, ortaöğretimde 16, genel ortaöğretimde 16,  mesleki ve teknik ortaöğretimde 15’tir. Kız çocuk brüt okullaşma oranının erkek çocuk brüt okullaşma oranına olan göreceli büyüklüğünü gösteren cinsiyet oranları; İlköğretimde 1997-98 öğretim yılında %85,63 iken 2002-2003 eğitim-öğretim yılında %91,10’a çıkmış olup 2012-2013 eğitim-öğretim yılında %101,76’ya ulaşmıştır. Ortaöğretimde 1997-98 öğretim yılında %74,70 iken 2002-2003 eğitim-öğretim yılında %72,32’ye düşmüş olup 2012-2013 eğitim-öğretim yılında %94,15’e ulaşmıştır. Yeni kayıt İlköğretimden Ortaöğretime geçiş oranı % 88,14’tür. Yükseköğretimde 1997-98 eğitim-öğretim yılında %69,58 iken 2002-2003 eğitim-öğretim yılında %74,33’e çıkmış olup 2011-2012 eğitim-öğretim yılında %87,38’e ulaşmıştır. Derslik başına düşen öğrenci sayılarında,  9.Kalkınma Planında 2012-2013 eğitim öğretim yılında genel ortaöğretimde 30 öğrenci olan hedefe, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 31’dir. İlköğretimde ise; 2002-2003 eğitim-öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 30 olarak gerçekleşmiş,  9. Kalkınma Planındaki 30 hedefine ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 4 ve 5 yaş grubu   %44,04 olan net okullaşma oranını 9.Kalkınma Planında(2012-2013) hedeflenen brüt %50’ye çıkarmak için 2009-2010 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüksek olan 32 ilde pilot uygulama başlatılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulama yapılan il sayısı 81 olmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki teknik ortaöğretimin orta öğretim içerisindeki payı açık öğretim öğrencileri hariç %35,8 iken ve dahil %32,6 iken 2012-2013 eğitim öğretim yılında açık öğretim hariç %51’e, açık öğretim dahil %45,4’e çıkarılmıştır. MEB Stratejik Planı (2010-2014) doğrultusunda mesleki teknik ortaöğretimin orta öğretim içerisindeki payı %50 olarak hedeflenmiştir. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim kurumlarında 34.524 resmi kurumların 8.526’ sı ikili eğitim yapmakta olup toplam içindeki oranı %24,7 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 46.155 resmi ilköğretim kurumunun (29.169 ilkokul, 16.986 ortaokul) 12.675’i (7.317 ilkokul, 5.358 ortaokul) ikili eğitim yapmaktadır ve oransal olarak %27,46’dır. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında 5.863 resmi kurumların 459’u ikili eğitim yapmakta olup, toplam içindeki oranı %7,83 iken, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 10.417 resmi ortaöğretim kurumunun 1.537’si ikili eğitim yapmaktadır ve oransal olarak %14,7’dir. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 40.387 resmi kurumun 8.985’inde ikili eğitim yapılmaktadır oransal olarak da %22,25 iken, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında toplamda 56.572 resmi kurumun 14.212’sinde ikili eğitim ve öğretim yapılmaktadır. İkili eğitim yapan resmi kurumların tüm resmi kurumlar içindeki payı %25,1’dir” dedi. 

HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ
23 Ocak 2013 tarihi itibari ile derslik sayısının resmi kurumlarda örgün eğitimde 493.289, yaygın eğitimde 6.576 olmak üzere toplam 499.865 olduğunu belirten Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “Özel öğretim kurumlarında örgün eğitimde 45.153, yaygın eğitimde 78.964 olmak üzere toplam 124.117’tir. Örgün ve yaygın eğitimin tamamında resmi ve özel öğretim kurumlarının toplam derslik sayısı ise 623.982’dur. 2003 yılından Ocak 2013 tarihine kadar 36.109’u hayırsever vatandaşlarımız tarafından olmak üzere 188.459 dersliğin yapımı tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur” dedi.

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZIDIR
2003 yılında 128 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi sayısının 90 adet ilave ile 218’e çıkartıldığını belirten Yurttaş; “2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi sayısı 9 iken Ocak 2013 tarihi itibariyle 60 ilde 66’ya, öğrenci sayısı ise 11.268’e ulaşmıştır. 2003-2013 yılları arasında 1.058 adet spor salonu yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Öğretmen evleri özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmıştır. Halen Türkiye genelinde toplam 495 Akşam Sanat Okulu, 70 öğretmen evi olmak üzere toplam 565 öğretmen evi ve akşam sanat okulu bulunmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretimde biyoloji, fen bilgisi, fizik, kimya, mesleki uygulama, ortak kullanılan laboratuar ve yabancı dil laboratuar sayısı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 18.853 iken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 34.723’e ulaşmıştır.  İlköğretim ve ortaöğretimde kütüphane sayısı (sınıf kitaplıkları hariç) 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 11.945 iken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 21.318’e ulaşmıştır” şeklinde konuştu. 

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için gezici sınıfların (mobil okullar) hizmete sunulduğunu kaydeden Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “2009 yılından 29.11.2011 tarihine kadar 11 ilde 17 gezici sınıf ile 2.037 çocuğa eğitim verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında başlatılan çalışma ile cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş grubundaki çocuklarına MEB’e bağlı anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz eğitim verilmektedir. Çeşitli sebeplerle okula zamanında kayıt olamamış ve yaşıtlarından en az üç yıl geride öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerini zamanında tamamlamaları amacıyla Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) hayata geçirilmiştir. Haziran 2012 tarihi itibarıyla 28.000 öğrencinin akranlarıyla beraber aynı sınıfta eğitimlerine devam etmesi sağlanmıştır. İlköğretime kayıtsız ve kayıtlı olduğu halde devamsız öğrencilerin izleme çalışmaları sonucu Aralık 2008 tarihinde ilköğretim sistemi dışındaki çocuk sayısı 326 bin iken, bu sayı Eylül 2009 tarihinde 152 bin,  Eylül 2011 tarihi itibari ile ise 52.838’e düşürülmüştür. Haziran 2012 tarihi itibariyle 28 bin öğrenci yetiştirici sınıflar öğretim programı kapsamında eğitim sistemine kazandırılmıştır. 2002-2003 yılından 2012 yılına kadar 880 adet ilköğretim ve ortaöğretim pansiyon binası açılmış 110.162 yeni yatak kapasitesi sağlanmıştır. (Yatak kapasitelerindeki düşüş koğuş sisteminden oda sistemine geçilmesinden dolayıdır.) 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 1.450 pansiyonda 348.311 öğrenci barınmakta iken 2012 yılında 2.350 pansiyonda 441.169 yatak kapasitesinde 339.994 öğrenci barınmıştır” dedi. 

“8 yıllık ilköğretimden herkesin eşit şekilde yararlanması amacıyla 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 80 il, 891 ilçede 46.029 okulsuz yerleşim birimi ve okuldan 810.531 öğrenci merkez okul seçilen 7.035 okula taşınmaktadır” şeklinde açıklamalarına devam eden Yurttaş; “Ayrıca bu öğrencilerin öğle yemeği Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik fonundan karşılanmaktadır. Taşımalı eğitim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla 2011-2012 yılında taşıma gideri için 601.752.351,30 TL ödenek kullanılmış olup, 2013 yılı bütçemizde 600.000.000,00 TL öngörülmüştür. Bu kapsamdaki öğrencilere öğle yemeği verilmekte olup, giderleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonundan karşılanmaktadır. Bu amaçla 2012 yılı bütçesinde 235.000.000,00 TL kaynak tahsisi yapılmıştır. Taşımalı ilköğretim kapsamındaki bir öğrencinin günlük taşıma maliyeti 5,75 TL, öğretim yılı maliyeti ise 1.011,05 TL, öğle yemeğinin günlük maliyeti 2,34 TL, öğretim yılı maliyeti ise 367,58 TL olmak üzere bir öğrencinin öğretim yılı taşıma ve yemek maliyeti 1.378,63 TL’dir. Üç yıllık genel, mesleki ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresi 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren 9.sınıftan başlamak üzere kademeli olarak dört yıla çıkarılmıştır” ifadesinde bulundu. 

YURTTAŞ; “OKULLARIMIZI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİYLE DONATIYORUZ”
Günün şartlarına göre bilgisayar ve teknolojiye önemin arttığını ve hükümetleri döneminde bilgisayar teknolojileri araç, gereç ve okul alım ve yatırımlarının hız kazandığını belirten Yurttaş; “8 derslik ve üzeri tüm okullarımıza 16 Şubat 2012 tarihi itibarıyla 29.812 “Bilişim Teknolojisi Sınıfı” kurulmuştur. Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyasında MEB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Bilgisayar Teknolojileri sınıfı kurulamayan 17.261 ilköğretim okuluna her 15 öğrenciye bir adet bilgisayar, masa ve koltukları, projeksiyon cihazı ve yazıcı sağlanmıştır. 52.960 adet yazarlık yazılımı programı satın alınmış ve okullara gönderilmiştir. 8 derslikten fazla dersliği bulunan 620 ilköğretim okuluna 15+1 Bilgisayar Teknolojileri sınıfı kurulmuştur. 600 adet orta öğretim okuluna 20+1 BT sınıfı kurulmuştur. Bu çerçevede illerimize 2002-2003 eğitim-öğretim dönemi ile 14.03.2013 tarihine kadar 920.154’ü okullarımızda olmak üzere 994.778 bilgisayar gönderilmiştir. Aynı tarih itibarıyla 47.600 okul web adresi (www.meb.k12.tr) almıştır. 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında 63 öğrenciye 1 bilgisayar düşerken, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 17 öğrenciye 1 bilgisayar düşmektedir. 6 Şubat 2012 tarihinde dağıtımına başlanan FATİH projesiyle de 4 yıl içinde her öğrenciye 1 tablet bilgisayar verilecektir. 14.03.2013 tarihi itibari ile Bakanlığımıza bağlı personele 15.666 adet @meb.gov.tr, 45.416 adet okul/kuruma 56.400 adet @meb.k12.tr uzantılı, 14.605 özel öğretim okul/kuruma 15.140 adet @meb.k12.tr uzantılı ücretsiz e-posta adresi verilmiştir. 16.02.2012 tarihi itibarıyla okullarımızda projeksiyon sayısı 158.294 adettir. Eylül 2013 tarihi itibarıyla akıllı tahta sayısı 84.921 adettir. “MEB İnternete Erişim Projesi”  kapsamında, 14.03.2013 tarihi itibari ile alt yapısı müsait olan 37.439 eğitim kurumuna geniş bant ADSL bağlantısı ve 3.551 okul ve kuruma uydu İnternet erişimi sağlanarak 42.000 okul İnternet erişimine kavuşturulmuştur. ADSL İnternet erişimi olan kurumlarımızın ortaöğretimde oranı %100, ilköğretimde ise %98’tir” bilgisini verdi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.