banner278

YURTTAŞ; 'GEDİZ OVASI BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDEDİR'

Temiz Bir Gediz Nehri'nin tüm Manisa'lıların ortak hedefi olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş bu konuda önerilerini sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, ziraat odalarına ve tarım müdürlükleri ile ilgili kuruluşlara bir mektupla ilettiğini bildirdi. Bu konuda her kesimin destek olmasını istedi.

banner292
YURTTAŞ; 'GEDİZ OVASI BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDEDİR'


YURTTAŞ; ‘GEDİZ OVASI BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDEDİR’

 

Temiz Bir Gediz Nehri’nin tüm Manisa’lıların ortak hedefi olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş bu konuda önerilerini sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, ziraat odalarına ve tarım müdürlükleri ile ilgili kuruluşlara bir mektupla ilettiğini bildirdi. Bu konuda her kesimin destek olmasını istedi.

 

Temiz bir Gediz’e kavuşulması için tüm kurumların, STK’ların ve Manisalıların ellerini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “Gediz Havzası’nın Batı Anadolu’nun önemli havzalarından biri olması nedeniyle havzanın korunmasında tüm kurum ve kuruluşların üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Yani herkesin elini taşın altına koyması ve aynı sorumluluk ile hareket etmesi gerekir. Herkes “bu benim işim” diye düşünmelidir. Gediz nehrinin temiz akmasının hepimizin sorumluluğundadır. En verimli topraklara sahip olan Gediz Ovası bizim için altın değerindedir ve bu ovayı gelecek nesillere en güzel ve verimli şekilde teslim etmek, geleceğe bırakabileceğimiz önemli bir miras olacaktır. Gediz Havzasında tespit edilen kirlilik kaynaklarının daha detaylı incelenmesi, özellikle mevcut durumda meydana gelen kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, kısa orta ve uzun vadede kirliliğin azaltılmasına yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla Gediz Havzası Koruma Eylem Planı geliştirilmiştir” dedi.

GEDİZ İZLEME KOMİTESİ KURULMALIDIR! 

 

Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş açıklamalarına şöyle devam etti; “Gediz Nehrinin temizlenmesi amacıyla resmi kurum ve belediyeler ile gönüllü dernek ve kişilerden oluşan bir “Gediz İzleme Komitesi” kurularak bağımsız olarak çalışması sağlanmalı ve düzenli olarak toplanan komitenin raporları ilgili kuruluşlara iletilmelidir.Havzada atık-su arıtma tesisi bulunmayan birçok belediye bulunmakta ve bu belediyelerin Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ na göre suç işlemektedirler. Belediyeler altyapı yatırımlarına yeterli ve gerekli önemi göstermeleri gerekir. Görevlerini yerine getirmeyen kurumlara, çevreyi ve nehri kirleten kuruluşlara gerekli uyarılara rağmen gereğini yerine getirmedikleri takdirde cezai işlemler yapılmalıdır. Tüm belediyeler katı atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisleri ve atık-su arıtma tesislerini en kısa sürede kurmalı, eski tesisler modernize edilmeli ve tesisler düzenli çalışmalıdır. Organize Sanayi Bölgeleri, bölgede çalışan tesislere gerekli filtre ve arıtma tesislerinin kurulması ve çalışmasının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmalıdır. OSB ler üyelerinin çevre kirliliği konusunda eğitimlerine katkıda bulunmalıdır.Atık-su arıtma tesisleri ile sanayi baca filtrelerinin çalışıp çalışmadığı, gece ve gündüz değişik saatlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmalıdır.” 

 

BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN ORTAK ÇALIŞMA ŞART

 

Belediyelerin kanalizasyon şebekelerini rehabilite ederek atık su ve yağmur suyunun ayrık şekilde şebekede toplaması gerektiğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş; “Köyler ve beldeler ortak atık-su arıtma tesislerini kurmadan kesinlikle kanalizasyon şebekesi kurmamalı ve kanalizasyonların dere ve nehirlere karışması engellenmelidir.Zirai ilaç ambalaj atıklarının yakılması veya gelişigüzel doğaya terk edilmesi önemli ölçüde toprak, su ve hava kirliliğine neden olmakta, beslenme zinciri yoluyla canlılarda toplu ölümlere yol açmakta, toplum sağlığını tehdit etmektedir. Ziraat Odaları, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, zirai mücadele ilaç satıcıları, çevreci dernekler, basın kuruluşları, Devlet Su İşleri yetkilileri, sulama birlikleri, Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, Tariş Üzüm Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri el birliği ile ziraai mücadele ilaç ambalajlarının toplanması, imhası ve geri dönüşümü hakkında üreticileri bilgilendirmeli ve ortak bir çalışma ile bu sorunu çözmelidirler. Odalar bu konuda projeler oluşturarak hayata geçirmelidir. Bu proje tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

ZEYTİN KARASUYU NEHİRLERE AKITILMAMALIDIR 

 

“Sulama göleti ve sulama barajı projeleri yeraltı sularını besleyip, erozyonu önlemeye katkıda bulunduğu için bu projeler bir an önce hayata geçirilmelidir” diyen Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “Yeraltı sularının israfı önlenmeli, vahşi sulama yerine damlama sulama yönteminin yaygınlaşması sağlanmalıdır.Dere ıslahı, nehir yatağının genişletilmesi, nehrin mekanik ve fiziki temizliğinin yapılması, nehir içinde oluşan adacıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Nehrin her iki yanına arazi yolları yapılarak her yıl düzenli olarak nehir yatağının temizlenmesi sağlanmalıdır.Zeytincilik tesislerinin bulunduğu bölgelerde ayrı bir arıtma yöntemi kullanılmalı ve asla karasu nehirlere akıtılmamalıdır. Karasuyun bertaraf edilmesi buharlaştırma ve benzeri yöntemlerle yapılmalıdır” ifadesinde bulundu.

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ KUTULARI DOĞAYA ATILMAMALIDIR 

 

Akılcı tarım uygulamaları ile çiftçilerin eğitilmesi gerektiğini kaydeden Yurttaş; “Gübre kullanımı azaltılmalı ve organik gübrelerin teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Zirai ilaç bayileri, gübre ve ilaç verirken üreticileri bilgilendirmelidir. Ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli, erozyon ile mücadele her yönüyle bilimsel olarak yapılmalıdır. Bataklıklar kurutulmalıdır.Mevcut maden işletmeleri ile bundan sonra kurulacak maden işletme tesislerinin çevre duyarlılığı açısından değerlendirilmeli ve çevreye zararlı olduğu tespit edilen tesislerin çalışmaları sistem düzeltilene kadar durdurulmalıdır.Akarsular, göletler ve barajların kirlilik ölçümleri düzenli olarak yapılmalı ve eğer suda kirlenmede artış saptanırsa derhal neden araştırmasına gidilerek çözüm yolları uygulanmalıdır.Akarsu ve göletlerin yakınına kurulmuş işletme ve barınaklar yakından izlenmeli, kirletenler ortadan kaldırılmalı ve su kaynaklarına çok yakın bölgede yeni barınak ve işletmelere asla izin verilmemelidir” dedi.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE VE TOPLUM BİLİNCİ AŞILANMALIDIR

“Ölü hayvan, kan ve diğer canlı atıkları toprakta gömülerek yok edilmeli asla su kaynaklarına atılmamalıdır” diyen Milletvekili Muzaffer Yurttaş; “Sentetik deterjan kullanımının azaltılması, evsel atık yağların ayrı olarak toplanması, tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması ve bertaraf edilmesi gibi önlemler ayrıca alınmalıdır. Hastane sıvı atıkları ayrı olarak değerlendirilip gerekli tedbirler alınmalıdır.Tüm okullarda “Gediz Koruma Eylem Planı” ve bu konuda toplumsal bilincin oluşmasına yönelik ek dersler okutulmalı, seminer, panel ve çalıştaylar düzenlenerek halkın bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Basın aracılığı ile konu sık sık gündeme getirilmeli, televizyon ve radyolarda konu tartışılmalıdır. Bu konuda okullarda şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenmelidir. Ayrıca bu konuda yeni sivil toplum kuruluşları kurularak, ilgili dernekler zaman zaman bir araya gelerek konu tartışılmalı ve beyin fırtınası yöntemi ile öneriler alınmalıdır. Bilinçli su kullanımı ve su israfının önlenmesi konuları da okullarda öğrencilere öğretilmelidir” ifadesinde bulundu. 

 

BASIN OLMAZSA OLMAZIMIZ

Gediz Havza Planı Projesinin sağlıklı yürütülmesi ve başarılı sonuç elde edilmesi için sosyal medya ve basın-yayın organlarına da büyük işler düştüğünü kaydeden Yurttaş; “Temiz Gediz” konulu bir internet sitesi ve Sosyal Medyada sayfalar açılarak özellikle burada gençlerin önerilerine yer verilmelidir. Gediz Nehri’nde kirliliğe neden olan kurum ve kişileri önlemeye yönelik olarak bir telefon hattı ihdas edilerek halkın ihlalleri anında bildirimi ve önlem alınması sağlanmalıdır. Gediz Nehrinde kirliliğe neden olan eşya ve cisimler çıkartılarak sergilenmeli, “Temiz Gediz” konulu fotoğraf yarışmaları ve sergiler düzenlenmelidir” ifadesinde bulunarak açıklamalarına şöyle devam etti; Yurttaş ”Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde  "GEDİZ HAVZASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ENSTİTÜSÜ" kurulmalı ve TÜBİTAK ve üniversiteler Gediz Nehrinin temizlenmesi ve temizliğinin korunması konusunda bilimsel çalışmalar yapmalıdır.” dedi. 

 

GEDİZ NEHRİNDE BALIK TUTACAĞIZ

“Amacımız: Gediz Nehri’nin doğal temizliğine kavuşması, bu nehirde balık avlamak, sulamada güvenle yararlanmak, hatta su sporlarının yapılmasını sağlamaktır.Bu konuda gayret eden Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Prof. Veysel Eroğlu, bakanlık yetkilileri, diğer ilgili bakanlıklar, ilgili valilikler, belediye başkanlıkları, özel idareler, dernek ve sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları, sulama birlikleri, Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, ziraat odaları, il ve ilçe tarım müdürlükleri ve emeği geçen herkese ve duyarlı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı ve özellikle Manisa’lıhemşerilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve “bu benim işim” diye düşünmeye davet ediyorum.”


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.