REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI TARTIŞILIYOR

Manisa Belediyesi tarafından hazırlanan ve 1/5000'lik planları hazırlanan Revizyon ve İlave İmar Planı mesleki ve teknik odalar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. İki bölümde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil başkanlık ederken, Şehir Plancısı İsmail Ünal ve Ahmet Turgut, planın içeriği, çalışma kapsamı ve neler getirdiği yönünde bilgiler verdi. Açıklamaların sonunda soru ve cevaplarla plan masaya yatırılırken, katılımcılar planla ilgili görüşlerini de beyan etme fırsatı buldu.

REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI TARTIŞILIYOR

REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI TARTIŞILIYOR 
      
Manisa Belediyesi tarafından hazırlanan ve 1/5000’lik planları hazırlanan Revizyon ve İlave İmar Planı mesleki ve teknik odalar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. İki bölümde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil başkanlık ederken, Şehir Plancısı İsmail Ünal ve Ahmet Turgut, planın içeriği, çalışma kapsamı ve neler getirdiği yönünde bilgiler verdi. Açıklamaların sonunda soru ve cevaplarla plan masaya yatırılırken, katılımcılar planla ilgili görüşlerini de beyan etme fırsatı buldu.

Manisa’da en son 1989 yılında yapılmış olan ve gelinen noktada ihtiyaçlara cevap vermediği için Manisa Belediyesi tarafından yeniden yapılan Revizyon ve İlave İmar Planı, mesleki ve teknik odalar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine anlatıldı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde plan, meslek odaları temsilcilerine anlatıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil başkanlık ederken; Belediye Başkan Yardımcıları Nursel Ustamehmetoğlu, Hasan Eryılmaz, Tamer Çipiloğlu, MHP ve CHP Belediye Meclis üyeleri, Mimarlar Odası Başkanı Atilla Efendioğlu, Harita Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Sefa Önatlı, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları katıldı.
Hiçbir Belediye plana cesaret edemedi
Toplantının açış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil, imar planının Manisa için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bir mahalleye gitsek şöyle planlar yapacağız desek, ‘yap görelim’ derler. Biz de yaptık. Bu plan 1989 yılında o zamanki Belediye Başkanı Ertuğrul Dayıoğlu döneminde yapıldı. Sayın Zafer Ünal döneminde de bu plan uygulandı. 1989 yılında Manisa, 85-90 bin nüfusa sahipti. Bu plan o yıllarda yapıldığında kısa, dar bir çerçevede planlanmıştı. Daha sonra 90-95 yıllarında Sayın Adil Aygül zamanında nüfus artışı, göçler nedeniyle bu planda revizyonlar yapılmak zorunda kalındı. 1989 planı 2012’ye kadar değişime uğraya uğraya, zaman şartlarına göre revizyon planı yapıla yapıla bugünkü haline geldi. Bugünkü Manisa da, 85-90 bin nüfustan, 300-320 binlere ulaştı, hala Manisa’da bir plan yok. Yani buna hiçbir Belediye cesaret edemedi. Biz plana 2010 yılında çalışmaya başladık. 2011 yılının Nisan’ında da Meclis’e getirdik. Tabi bu plan 5 sene, 10 sene önce yapılsaydı, bu plan bu kadar ses getirmezdi” dedi.
Plan harita üzerinden anlatıldı
Konuşmanın ardından Şehir Plancısı İsmail Günal, katılımcılara 5000’lik plan haritası üzerinden Revizyon ve İlave İmar Planı hakkında bilgiler verdi. Günal, toplantıya katılanlara Manisa’nın jeolojik, sosyo-ekonomik yapısı, yol, trafik durumu hakkında bilgi verdi. Kent merkezinin fiziksel yapısı hakkında da bilgilendirmede bulunan Günal, 5000’lik planın neye göre yapıldığını, hangi kıstasların dikkate alındığı gibi birçok teknik detayı da katılımcılara aktardı. Toplantıya katılanlar, Belediye Başkan Yardımcısı Azmi Açıkdil ve Şehir Plancısı Günal’a sorular yönelterek, kafalarına takılanları aydınlığa kavuşturdular. Toplantının 13 Aralık Perşembe günü de mahalle temsilcilerine anlatılacağı belirtildi.
Katılımcıların plan ile ilgili görüşleri
Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda, toplantıya katılan teknik ve meslek odaları temsilcileri, Manisa Revizyon ve İlave İmar Planı ile ilgili görüşlerini belirttiler. Belediyemiz mikrofonlarına konuşan oda temsilcilerinin görüşleri şöyle…
Çocuklarıma planlı bir kent miras bırakmak isterim
M. Sefa Önatlı (Harita Mühendisleri Odası İl Temsilcisi) : Plan çalışmasının gerekli olduğunu toplantıda da belirttim. Ama planın etapları olarak işte planlı etaplarda ayrı bir çalışma, ıslah imar planı alanlarında farklı bir çalışma, gelişme alanlarında farklı bir çalışma olması gerektiğini de özellikle vurguladım. Islah imar planı bölgelerinde yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir bir plan yapılması gerekiyordu. Sadece ıslah imar planı olarak kalması, bizim daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelmemize sebep oldu. Bu yüzden ıslah imar planı bölgelerinde özellikle plan uygulanması, planın yenilenmesi, yeni bir plan yapılması hem kanuni bir zorunluluktur, hem de hayatın gerekliliğidir. Bu yüzden olumlu görüyorum. Ama tabi burada yapılacak değerlendirmeler, plan artıklarının sağlıklı olması son derece önemli. Orada yaşayan vatandaşlar elbette planla ilgili bir takım sıkıntıları olacağı şüphesiz ama ben kayba uğrayacaklarını düşünmüyorum. Eğer plan düzgün özellikle 1/1000’lik planlar altyapı olarak sağlam olursa, herhalde sorunları oradaki vatandaşlarımız da olumlu karşılar diye düşünüyorum. Planı yapmak gerçekten cesurane bir iştir. Yani her babayiğidin yapacağı iş değildir. Bizler teknik insanlar olarak, bilim insanları olarak rantı asla düşünmeyiz. Şehirlerin sağlıklı gelişmesi, düzgün gelişmesi bizim için önemli olandır. Manisa bizim kendi şehrimiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz, çocuklarımız burada yaşayacak. Ben çocuklarıma mutlaka planlı bir kent, düzgün bir kent miras bırakalım isterim.
Halim Sezici (Mimar): Manisa’ya yeni bir plan yapılmalıydı. Bunu tüm teknik bilgimle bugüne kadar bu planın gecikmiş bile olduğunu düşünüyorum. Bu imar planının yapılması sadece tek doğru. Ama yapılış şekli ve içindekilerin birçoğu yanlış çıktı. Bugünkü toplantıda bazı arkadaşlarımız da değindi, önemli konuları vardı Manisa’nın. Mesela otoparka ne çözüm getirmiş, ulaşıma ne çözüm getirmiş? Mevcut şehir plancısının anlatımından bunları anlamadım. Çünkü öyle bir farklılık göremedim. Yani ulaşım gibi önemli bir konuda mesela bir raylı sistemi düşünmemiş. Benzer konulara da hiç değinmedi. Orada bir eksik daha var, bu geçmiş dönemlere de mal ediliyor, aslında doğru bir yaklaşım; 89 öncesinde gecekondu önleme bölgelerinde ıslah imar planı uygulamaları yapılmıştı. Bu ıslah imar planlarının arkasından muhakkak revize imar planlarının yapılması gerekirdi. Onlar yapılmadı, bu büyük bir hataydı. Şimdi revize imar planları kesinlikle yapılması lazım.
Nazmi Şengül (İnşaat Mühendisi): Önemli olan bu kentte yaşayan vatandaşların itirazları. Dolayısıyla 10 bin 500 itiraz, yüksek bir rakam. Bu itirazların ciddi bir şekilde tasnif edilmesi gerekiyor. Benzer itirazlar da olabilir ama bu itirazların dikkate alınması gerekiyor. Çünkü vatandaşın memnun olmadığı bir imar planının uygulanma şansı yoktur. Buna dikkat etmek lazım. Ama prensip olarak da, Manisa kentinde bir imar planının yapılmamasını düşünmek de mümkün değil. Bu planın kesinlikle yapılması gerekiyor. Ancak uygulanabilir, vatandaşın konforunu sağlayacak, yaşamına etki edecek bir planın yapılması çok çok daha önem kazanıyor. Arkadaşlarımız bir çalışma yapmış fakat toplantıdaki konuşmalardan da şu anlaşılıyor, ciddi bir eksiklik var. Bunların gözden geçirilmesi gerekir. Buna da fırsat var, zaman var. Bugünlerde Manisa, gerçekten geleceği planlandığı için tarihi günlerinden birini yaşıyor, bunu kabul etmek lazım. O yüzden tekrar söylüyorum, itiraz edilen konular üzerinde ciddiyetle durmak lazım. Manisa gelişmeye açık bir kent. Manisa artık diğer kentler gibi, mevcut Organize Sanayi Bölgesi ile sanayileşmeye giden bir kenttir. Bunu dikkate almak lazım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bu, şuanda çok riskli bir plan, vatandaşa çok iyi anlatılması gereken bir plan, uygulaması kolay olmayan bir plan ve zamana yayılan bir plan. Hem bugünkü belediye için, hem bundan sonraki hizmet getirecek olan arkadaşlarımız için gerçekten bir anlamda tabiri caizse, bir bombadır. Ben yine de her şeye rağmen planın Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum.
Atilla Efendioğlu (Mimarlar Odası Başkanı): Yaklaşık 3,5 saatlik bir toplantıda biz de planla ilgili çekincelerimizi ilettik. Evet, bu gerçekten söylendiği gibi, yaklaşık 30 senedir şehrimizde yapılmayan ve Manisa’nın mutlak ihtiyacı olan bir çalışma. Bu konuda da yola çıkıldı. Tabi bir kerede en doğruyu bulmak özlemimiz ama bir takım eksikliklerle, aksaklıklarla bu işi inşallah çözeriz. Biz TÜRMOB odaları olarak ortak bir beyanatımızı bildirdik. Buradaki çekinceli olduğumuz noktaları, planın itiraz süreleri içinde Belediye’ye de vermiştik. Burada da direkt planın uygulayıcısı şehir plancılarıyla yüz yüze onlara da çekincelerimizi söyledik. Tüm kamuoyundan gelecek dataları inşallah bundan sonraki süreçte, 1/1000’likler hazırlanırken tekrar böyle ortak platformlarda değerlendirirsek, bir takım ara formüllere ihtiyacımız var, bu ara formülleri de üretirsek, Manisa için faydalı çalışmaların çıkabileceğini düşünüyoruz. İnşallah Belediye yönetimimiz tekrar bu toplantılarda ortak aklı oluşturma noktasında bu çalışmaların içine girerler. Biz de 1/1000’lik planlarda, çözüm noktasında katkı koyarız diye düşünüyorum.
Bahattin Akyüz (Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı): Biz bu imar planının her zaman yanındayız ve gönülden destekliyoruz. Çünkü meslek erbabı olarak, her taraftan sıkışmış bölge olan Manisa’nın rahatlaması konusunda yeni bir imar çalışması yapılması gereken yerler olduğunu düşünüyorduk. Şuanda Manisa’nın ufkunu açacak imar planlarının söz konusu olması sevindirici bir gelişme oldu. Bilindiği üzere kentimizde arsa sıkışıklığından dolayı evlerin, dairelerin ve kiraları çok yüksek. Fakat bu plandan sonra gerek satışların, gerekse ev kiralarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Planda ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Ama bunların düzeleceğine de inanıyoruz. Sadece imar sorununun çözülmesinden yanayız. Ayrıca bu planına itiraz eden 10 binden fazla kişinin dörtte üçünün kulaktan dolma bilgilerle, hazır matbu dilekçeleri imzaladığını düşünüyorum. Fakat biz meslek olarak yap-sat ve aracılık hizmetleri konusunda yıllardır mağduruz. Planla beraber inşaat sektörü de canlanacak. Bu da tüm şehrin vizyonunun değişmesi demektir. Şehrin güzelliği ve görüntüsü açısından bu planın olması gerekiyor. Bu anlamdaki kararlılığından dolayı Manisa Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Seçimlere yaklaşık 1,5 yıl varken Sayın Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ve meclis üyelerinin bu kararlılığı göstermesi gerçekten cesur bir adımdır. Bu planla beraber kente çok güzel şeyler kazandırılacağına inanıyorum.
Adnan Kaçire (Manisa Ziraat Odası Meclis Başkanı): İmar planı Manisa için önemli bir konudur. Önemli olmasına rağmen yıllardır üzerine gidilmemiştir. Şehrimize baktığımızda batı tarafı Organize Sanayi Bölgesi alanı, güneyi Spil Dağı’yla kapanmış, kuzeyi tamamen tarım arazisidir. Bu şartlar altında da doğuya gitme olasılığı yok. Bu anlamda yeni imar planının yapılmasına çok mutlu olduk. Elbette planla beraber mağduriyetler söz konusu olacaktır. Olmamasına da imkan yok. Bazı mahallelerde plana itirazlar gelmiş. Bunlar doğaldır. Toplantılarda bu konular üzerine aydınlatıldık. Genel anlamda Manisa için önemli olan bu imar planından gayet memnunuz.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.