banner278

Rektör Pakdemirli'den önemli açıklama

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, son aylarda yaşanan öğrenci olayları ve üniversitede öğrencilere yönelik yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili açıklamalar yaptı.

banner292
Rektör Pakdemirli'den önemli açıklama

Rektör Pakdemirli’den önemli açıklama  

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, son aylarda yaşanan öğrenci olayları ve üniversitede öğrencilere yönelik yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili açıklamalar yaptı. CBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’nin açıklaması şöyle:   “Bazı basın kuruluşlarında 1 ay uzaklaştırma cezası alan üniversitemiz öğrencisi Erdem Özdemir ile ilgili haberler yer almıştır. Haberler tamamen öğrencinin beyanları esas alınarak hazırlanmış, gereken sağlıklı inceleme yapılmadan servis edilmiştir.  1)      Öğrencimiz geçen sene meydana gelen ve Başbakan yardımcımız Sn. Bülent Arınç’ın protesto edildiği gün meydana gelen olaydan dolayı herhangi bir ceza almamıştır. Bu konuda bazı ulusal basında çıkan haberler asılsızdır ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Cezayı, takip eden günlerde yaptığı eylemlerinden dolayı almıştır. Bu eylemler üniversite idaresine açıkça tehdit, üniversite yöneticilerine hakaret, izinsiz gösteri yapmak, üniversite güvenlik görevlilerine mukavemet, üniversite öğrencilerini asılsız bilgilerle yönetim aleyhine kışkırtmak, kışkırtıcı ve agresif tavırlarda bulunmaktan ibarettir. 2)      Soruşturmacı, öğrencinin bu eylemlerinin disiplin ceza yönetmeliğinin 9-a, 9-b ve 9-j maddelerine uyduğunu tespit etmiş, 2 dönem okuldan uzaklaştırma cezası önermiştir. 3)      Öneri Rektörün özellikle katılmadığı disiplin kurulunda ele alınmış, 1 yıl uzaklaştırma cezası iyi niyetle 1 ay uzaklaştırma cezasına dönüştürülmüş, ceza ilgiliye 15.9.2011 tarihinde 29.9.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ edilmiştir. 4)      Öğrencinin müracaatı üzerine Manisa idare mahkemesi üniversitenin savunmasını almadan 27.9.2011 tarihinde hemen geçici yürütmeyi durdurma kararı almış, idareye karar 6.10.2011 tarihinde iletilmiştir. Öğrenci böylece derslere devam etme imkanına kavuşmuştur. Mahkeme üniversitenin savunmasını aldıktan ve delilleri gördükten sonra ise bu kararından vazgeçmiş, 11.11.2011 tarihinde oybirliği ile davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiş, 22.11.2011 tarihinde üniversitemize karar tebliğ edilmiştir. Rektörlük 25.11.2011 tarihinde Fen Edebiyat fakültesine kararı iletmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı kararı yasal süresi içerisinde 29.11.2011 tarihinde kişiye tebliğ etmiştir.  5)      Bu kararın uygulanmasında rektörün öğrenciye kin güttüğü, özellikle vize zamanına bu kararı denk getirerek öğrencinin mağduriyetine sebep olduğu haberleri tamamen asılsızdır. Kararın zamanlaması Manisa İdare Mahkemesine aittir ve dekanlık, kararı tebliğ ederken rektörlükle zamanlama konusunda haberleşmemiştir.  6)      Öğrenci hala kamuoyuna yanıltıcı ve üniversite rektörünü hedef gösterici beyanlarda bulunmakta, sınırlı bazı basın kuruluşları ise bu haberleri sağlıklı bir araştırma yapmadan doğruymuş gibi hemen servis etmektedir. Bu komik beyanlardan birisi “Atatürk’ü savunan gençlerin üniversiteden uzaklaştırıldığı” iddiasıdır. Üniversitemizde 33 000 öğrenci vardır ve üniversite idaremiz öğrencilerimize ayrım yapmadan en iyi hizmeti sunmak üzere gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Okuldan Atatürk’ü savunan gençler değil, yukarıda bahsedilen suçları işleyen bir öğrencimiz 1 ay süre ile uzaklaştırılmıştır.  Önceden ve yakın zamanda yapılan 1 yıl süre ile uzaklaştırılma iddiaları asılsızdır. Üniversitemizin yanlış tanıtılması için sürekli gayret gösteren bazı basın kuruluşlarının aksine, üniversitemiz yönetimi bir bütün olarak öğrencilerine saygılı, onların fikirlerine değer veren, onların sorunlarına ciddiyet ve hassasiyetle eğilen bir yönetim anlayışına sahiptir. Olumsuz haberleri yapan bir iki basın muhabiri de sık sık yapılan bilgilendirme toplantıları ile bu durumu gayet iyi bilmektedirler. Bu konuda Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’nin 1 yıl önce rektör olmasından sonra yapılan bazı iyileştirmeler şöyledir: 1)      Öğrenci ders değerlendirme anketleri ilk defa geçtiğimiz Haziran ayında bütün üniversite öğrencileri için yapılmış, web üzerinden 220 000 anket formu doldurulmuş ve eğitimde gereken iyileştirmelerin bu formlara dayanılarak yapılmasına başlanmıştır. Bazı dersleri veren öğretim üye/görevlileri değiştirilmiş, bazı öğretim üye/görevlileri hakkında ise öğrenci şikayetleri üzerine disiplin cezası uygulanmıştır. Özetle 33 000 öğrencimizin hepsinin görüşü alınmıştır ve alınmaya devam edecektir. 2)      Öğrencilerimize Avrupa Birliği üniversiteleri standartlarında bir eğitim verebilmek için eğitimde Bologna kriterlerine uyum süreci başlatılmış ve çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. 3)      Öğrencilerimizden daha önceki yönetimler döneminde alınan kayıt harcı, belge ücreti, diploma parası gibi ek ücretlerin alınması tamamen kaldırılmıştır. 4)      Öğrenci temsilcileri ile her seviyede (Bölüm, Dekanlık, Enstitü,  Yüksekokul, Rektörlük) periyodik toplantıların yapılması sağlanmış, öğrencilerimizin talepleri alınarak hassasiyetle yerine getirilmeye çalışılmıştır. 5)      Geçen 1 sene zarfında öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için 297 akademik kadro ataması yapılmıştır. 6)      Teknoloji Fakültesi kurulması çalışmaları tamamlanmış, YÖK’ten onay alınmıştır. 7)      Öğrencilerimizin daha iyi bir dil eğitimi alabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.  8)      Yeni birçok bölümün/programın kuruluş işlemleri tamamlanmış, bazı yeni bölümler /programlar eğitime başlarken bir kısmı da 2012 yılında başlayacak şekilde hazır hale getirilmiştir. Örneğin Malzeme Mühendisliği ve Kamu Yönetimi bölümlerine 2011 yılında öğrenci alınmış, 2012 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği, Sanat tarihi bölümlerinin açılabilmesi için gerekli öğretim üye atamaları yapılmıştır. Meslek yüksekokullarında birçok yeni programa öğrenci alınmıştır.  İşletme fakültesinin kuruluş kararı senatoda alınmış, sanat, tasarım ve mimarlık fakültesinin kuruluş dosyası hazırlanmıştır. 9)      Muradiye Kampüsünde kapalı spor salonu,  amfi ve derslikler binası, kantin ve kafeterya binası yapımı son aşamaya gelmiş, kampus altyapı çalışmaları hızlandırılmıştır.  Uncubozköy kampüsünde öğrenciler için yeni bir kantin, restoran ve okuma salonu açılmıştır. Merkez kampüste ise öğrencilerimizin de kullanabileceği yaşam boyu sağlık merkezi açılmıştır. 10)   ABD ve Avrupadan çok sayıda üniversite ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmış, Erasmus değişim programlarından ayrılan fon önceki yılın 2.5 katına çıkmıştır. Gıda ve Makine Mühendisliği öğrencilerimizden bir grup öğrenci Tennessee Technology Üniversitesinden öğrenciler ile ortak proje çalışması başlatmışlardır. Öğrencilerimizin yurtdışı seyahat masrafları rektörlükçe karşılanacaktır.  11)   Öğrencilerimiz ana web sayfasındaki “Rektöre Mesaj” butonundan rektöre ulaşabilmekte, sorun, görüş ve önerilerini aktarabilmektedir. 12)   Randevu isteyen öğrenci temsilcileri, öğrenci klup temsilcileri ve öğrencilerimiz yoğun programına rağmen rektörle görüşebilmekte, en kısa sürede kendilerine randevu için geri dönülmektedir.  13)   Bütün öğrenci kulüplerine yer tahsisi yapılmakta ve ödenekleri arttırılmaktadır. 14)   550 öğrencimize üniversitemizde kısmi zamanlı iş imkanı verilmiştir. Kısmi zamanlı iş için öğrenci seçimleri yeni çıkarılan bir yönetmelikle daha adil ve objektif bir şekilde yapılmaktadır.  15)   Kantin ve Kafeteryalarda fiyat indirimi, ürün çeşitliliği, kaliteli hizmet sağlanmaktadır. 16)   Bütün birimlerde önceki yılın dörtte biri fiyatla öğrencilerimize ucuz fotokopi imkanı sağlanmıştır. 17)   Öğrenci Harçlarında hükümetin tayin ettiği alt limitler kullanılmıştır. 18)   Öğrencilerimizin 100’lük not sistemi ile diğer üniversite öğrencilerine göre ortalama gerektiren bütün başvurularda dezavantajlı olması göz önüne alınarak harf ve bağıl not sisteminin uygulandığı yeni lisans öğrenci yönetmeliği çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştur. 19)   Mezunlarımızdan web üzerinden geri bildirim alma ve eğitim kalitesini arttırmak üzere sistem geliştirilmiştir.  20)   547 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı sağlanmıştır. 21)   Kampüslerarası ulaşımı kolaylaştırmak üzere bir öğrenci ring seferi çok yakında başlatılacaktır. 22)   Eğitimde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin MÜDEK akreditasyonu uzatılmış, Tıp Fakültesi ise akreditasyon için müracaat etmiştir. 23)   Lisansüstü öğrenciler için günün şartlarına uygun yeni bir yönetmelik yapılmıştır. 24)   Kılık ve kıyafetinden dolayı hiçbir öğrencimiz mağdur edilmemekte, eğitim hakkına mani olunmamaktadır. Bütün bu iyileştirmeler 1 sene zarfında yapılmışken, bunları ön plana almayıp bir iki öğrenci olayının büyük bir abartı ile aktarılması esef vericidir. Gerçeklerden haberdar olabilirse kamu vicdanının en doğru kararı vereceğine inancım tamdır. Bazı medya organlarında ısrarla şahsımı hedef alan, yanıltıcı beyanlar ve tanıtımlar olsa olsa benim hizmet motivasyonumu ve çalışma şevkimi arttırır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”      

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.