MANİSA DEFTERDARLIĞINDAN 2-B ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Manisa Defterdarlığı, Orman Kanunun 2 inci maddesi gereğince, Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi amacıyla yürürlüğe giren kanun kapsamında Manisa sınırları için bir duyuru yaptı.

MANİSA DEFTERDARLIĞINDAN 2-B ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

MANİSA DEFTERDARLIĞINDAN 2-B ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 

Manisa Defterdarlığı, Orman Kanunun 2 inci maddesi gereğince, Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi amacıyla yürürlüğe giren kanun kapsamında Manisa sınırları için bir duyuru yaptı.

 Defterdarlığını duyurusu şöyle: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 2 inci maddesi gereğince, Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi, Yeni Orman Alanlarının Oluşturulması, Nakline Karar Verilen Devlet Ormanları İçinde veya Bitişiğinde Bulunun Köyler Halkının Yerleştirilmesi ve Orman Köylülerinin Kalkındırılmasının Desteklenmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin 6292 sayılı Kanun, 26.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden; 2/B alanları, bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının tasarrufunda olup, bu Kanuna göre hak sahibi sayılabilecek kimselerin talebi halinde doğrudan başvuru sahiplerine satışı yapılabilecektir. A-Bu kanun kapsamında: 1- 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde İdareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler, 2 – 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilecek kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler, hak sahibi sayılacaktır. Hak sahiplerinden, birinci madde kapsamında olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ikinci madde kapsamında olanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilir. Bu Kanun kapsamında İlimiz, Merkez İlçe ve köyleri itibariyle düzenlenecek hak sahibi listeleri Valiliğimiz, Defterdarlığımız, Merkez ve ilgili Belde Belediyeleri ilan panosu ile ilgili köy muhtarlıklarında asılmak suretiyle ve Bakanlığımızca internet sitesinde yayımlanmasının bildirilmesi halinde ayrıca (www.manisadefterdarlıgı.gov.tr) adresinden, halkımıza duyurulacaktır. Başvuruda istenilecek belgeler; a) Satın alımı talebini içeren matbu dilekçe, (Milli Emlak Müdürlüklerinden, Malmüdürlüklerinden ve www.milliemlak.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.) b) Nüfus cüzdanının fotokopisi, c) Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz (satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk lirası) d) Başvuru ve satış bedelleri; T,C. Ziraat Bankasının tüm şubelerine, satış bedellerinin ayrıca aynı bankanın internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına" yatırılacak olup, bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir. e) Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesinin onaylı örneği, f) Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen hak sahibinin veya mirasçılarının noter tasdikti yazılı muvafakatı, tüzel kişiler adına yapılan başvurularda gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi, g) Son beş yıl içerisinde ödenmiş bulunan ecrimisil bedelinin bulunması halinde buna ilişkin belgelerin bir örneğinin başvuru sırasında getirilmesi, gerekmektedir. -Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca taşınmazların özel kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı bildirilecektir. Bedel ve Ödeme Şartları; İdarece belirlenen bedele itiraz ve dava konusu etmemesi ile hukuki bir engelinin olmadığının belirlenmesi halinde hak sahibi olacak kullanıcılara, taşınmazların satış bedelleri, idarece belirlenmiş olan rayiç değerin % 70 'i üzerinden hesaplanarak belirlenecektir. Satış bedel; peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazlı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz. Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. -Hak sahiplerinden İdarenin teklifini kabul etmeyenler doğrudan satış hakkından yararlanamazlar, başkaca talepte bulunamazlar, hak ve tazminat talep edemezler ve dava açamazlar, -Doğrudan satın almaya ilişkin hak sahipliği kalmayan taşınmazların satışı genel hükümlere göre yapılacaktır. B - Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin İşlemler 1) Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/1212011 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılacaktır, 2) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar. Belediye ve mücavir olan sınırlan içinde bulunan yerler ile kanunda belirtilen diğer yerler satış kapsamı dışında bulunmaktadır, 3) Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişidir. Bu tarım arazilerinin satışında da, bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme şartları uygulanacaktır. 4) Hazineye ait tarım arazilerinden mülga 28/6/1966 tarihli ve 766 Sayılı Tapulama Kanununu 37 nci maddesi gereğince tapu kütüklerine şerh veya belirtme konulan ve 3402 'sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgililerince talep ve dava edilmemiş olanlar ile davaları devam edenlerden davasından vazgeçilenler, şerh veya belirtme lehtarları veya bunların kanuni mirasçılarından birinci maddede belirtilen süre içerisinde başvuranlara doğrudan satılabilir. Süresi içerisinde satın alınma talebinde bulunulmayan taşınmazların tapu kütüklerindeki şerhler ve belirtmeler, idarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilir ve bu araziler genel hükümlere göre değerlendirilir. 5) Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan taşınmazların (tescil harici alanlar) Hazine adına tesciline müteakip satışı yapılabilecektir, 6) Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alımı hakları düşer. “

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.