KARAÇAY VADİSİ

Karaçay Doğal Yaşam Spor ve Eğlence Vadisi

KARAÇAY VADİSİ

KARAÇAY VADİSİ

Karaçay Doğal Yaşam Spor ve Eğlence Vadisi

Kentlerin kimliğini farklılıkları oluşturur. Doğal güzelliklerindeki farklılık, insan yapısındaki farklılık, kentleşme ve yapılaşma biçimindeki farklılık kentin kimliğini çıkarır ortaya. Betonlaşma ile birlikte kentlerde kimliksizleşme ve sıradanlaşma da hızlanmıştır. Bir kişiyi gözlerini kapatarak bir kente götürün, kentin herhangi bir caddesinde gözlerini açın, yapılara bakıp kentin adını söyleyebiliyorsa o kentin kimliği vardır anlamına gelir. Sokaklar ve binalar hep birbirine benziyorsa, kentleri tanımanıza olanak yoktur. Birbirinin aynı olan beton binalar kentleri sıradanlaştırıyor.

Kentlerimize yeni ve farklı projelerle kimlik kazandırabiliriz. Manisa’ya kimlik kazandıracağını, Manisa adını olumlu biçimde öne çıkaracağını düşündüğüm bir proje önerisini paylaşmak istiyorum.

Manisa’nın batısında, yapımı süren Çevre Yolu ile Karaçay çevresinde halkın yararlanabileceği, spor, eğlence ve dinlence mekanları, kır lokantaları, çay bahçeleri, gezi ve oyun alanları yapılması sağlanarak Manisa’ya örnek, yeni bir yaşam alanı kazandırılabilir. Kısaca Karaçay Vadisi olarak isimlendirilebilecek, Karaçay Doğal Yaşam Spor ve Eğlence Vadisi Projesi Manisa Belediyesinin gerçekleştirmek için kaynak bulmada zorlanmayacağı, uygulanabilir bir proje olarak görülüyor.

Manisa gelişen sanayisi, iklim koşulları, verimli toprağı nedeniyle yoğun göç alırken, Ekonomik ve sosyal durumu iyi olanlar da kentimizin İzmir’e yakınlığını fırsat olarak değerlendirip, gündüz Manisalı gece İzmirli olmayı sürdürüyorlar.

Manisa doğudan ve kendi yakın çevresinden göç alırken,  İzmir’e de yoğun biçimde göç veriyor. Gelenlerin genellikle dar ve orta gelirli, eğitim düzeyi düşük gruplar olduğu, gidenlerin varlıklılar ve eğitim düzeyi yüksek olanlar olduğu bilinen bir gerçek. Üniversite öğrencisi de, eğitim görevlisi de, sanayicisi ve işadamı da İzmir’de oturmayı yeğliyor.

Hızlı göç kentimizi “kuşatılmış kent”  durumuna getirdi. Güneyindeki Sipil Dağının etekleri, kentin doğusu ve kuzeyi gecekondularla kuşatılmış durumda. Kentin tek sağlıklı gelişme yönü batı yönü. Kentin batısındaki Yeni Manisa kentin batıya açılan kapısı ve çağdaş yüzü olma özelliğini sürdürüyor.

İnsanlarda nehirler gibidir; Denize doğru akarlar. Kentimizdeki insanların yönü de batıya yönelik. Kent batıya doğru gelişmesini sürdürecek ve gelecekte biz istesek de istemesek de İzmir’e yakınlaşacak, İzmir’le bütünleşecektir. Elektrikli tren, İzmir Metro Bağlantısı ve İzmir Manisa yolundaki çalışmaların tamamlanması, Sabuncubeline bir tünel açılması İzmir Manisa bütünleşmesini hızlandıracaktır. Manisa olarak, Gediz’deki kirlilik ve benzer sorunlarımızı da ancak, İzmir’le birlikte çalışarak çözebiliriz. İzmir’le var gibi görülen çekişmeyi ve yarışmayı dayanışmaya dönüştürmeliyiz. İzmir Belediyesi ile Manisa Belediyesi, İzmir Valiliği ile Manisa Valiliği, belirli aralıklarla bir araya gelmeli, ortak projeler gerçekleştirmeli ve uygulamalıdır.  

Manisa İzmir’e İzmir’in kendi ilçelerinden, İzmir’de Manisa’ya Manisa’nın kendi ilçelerinden daha yakındır. Kendimizi İzmirli gibi görmeye ve İzmir’le bütünleşmeye hazırlıklı olmalıyız.

İnsanın mutluluğuna giden yol yaşadığı kenti sevmesinden geçer. Mutluluğa kapı aralamak istiyorsak, kentimizi sevmeli ve sevdiğimiz kentin gelişmesine katkı yapmalıyız

Manisa’da yapacağımız her yatırımda İzmir gerçeğini dikkate almalıyız. İnsanlarımız niye İzmir’e gidiyor diye yakınmak yerine, İzmirlileri Manisa’ya getirecek projeler ortaya koymalıyız. Bunun en güzel örneği, Manisa Organize Sanayi Bölgesidir. Birçok İzmir firması, Manisa Organize Sanayi Bölgesine taşınmıştır. Demek ki oluyor. Güzel bir çalışma yaptığınızda bırakın İzmir’i dünya oraya taşınıyor. Karaçay Vadisi Projesini de bu nedenle önemsiyorum. Gerçekleştirilebilirse, bırakın İzmir’i tüm bölgenin ilgisini çekecek bir proje olacaktır.

Karaçay, Manisa’nın batısında, Spil Dağından doğan ve Organize Sanayi Bölgesinden geçerek Gediz Nehrine ulaşan çaylarımızdan biridir. Karaçay’ın iki yanındaki alanlar planlanırken Karaçay kıyısında geniş rekreasyon alanları bırakılmıştır. Dere yatağında ve rekreasyon alanlarında yapılacak çalışmalarla Manisa’ya, Manisa’nın adını olumlu biçimde duyuracak ve gelişen Manisa’ya yakışacak bir proje kazandırılabilir.

Manisa’da halkın eşiyle ve çocuklarıyla gidebileceği, eğlence, dinlence ve oyun alanları yok denecek kadar azdır. Özellikle, Manisa’nın gelişme bölgesi olan batı bölümünde daha da azdır. Karaçay Çevresini düzenleyerek, yeni bir prestij bölgesi yaratmak, Süreyya Parkı’ndan başlayarak, Menemen yoluna kadar Karaçay kıyısında yapılacak düzenleme ile,  göletler, çağlayanlar ve doğal görünümlü parklar yapmak,  çay bahçesi, açık lokanta ve eğlence yerlerine olan talebin karşılanmasını kolaylaştıracaktır. Karaçay Düzenlemesi ile çevre yolu yapıldığında Manisa’dan geçenlerin akıllarında güzel,düzenli bir sanayi bölgesi ile hemen onun kıyısında korunabilmiş doğal güzellikleriyle Karaçay Vadisi kalacaktır. Bu proje ile iç turizmin gelişmesine de katkı sağlanmış olacaktır. Çevre Yolu ile Karaçay Vadisi Projesi eş zamanlı olarak planlanıp gerçekleştirilmelidir.

Karaçay Vadisi Projesine baktığımızda, Projenin Manisa Belediyesi tarafından gerçekleştirilebilecek bir proje olduğu görülüyor. Proje “kaynak tüketen” bir yatırım değil, kendi kaynağını yaratabilecek “kaynak yaratan” bir projedir. Önemli olan projeyi iyi tanımlayabilmek ve istemektir. Proje iyi anlatıldığında paydaş bulmanın hiçte zor olmadığı görülecektir.

Manisa Valiliği, Manisa İl Özel İdaresi, Meslek Odaları ve ilgili Sivil Toplum Örgütleri, Manisa Birlik ve Birlik ortağı kooperatifler, Özel Girişimciler. Çevre ve Orman Bakanlığı Fidanlığı Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Fabrikalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar projenin paydaşı olabilirler.

Projenin hemen aklımıza gelen yararları şöyle sıralanabilir.

1 - Manisa’ya yeni bir Rekreasyon alanı kazandırılmış olacaktır.

2 - Girişimcilerin ve Manisalıların talepleri karşılanacaktır.

3 - Yeni Projeler için kaynak yaratılmış olacaktır.

4 - Çevre yolu çevresi şimdiden düzenlenmiş olacaktır.

5 - Yeni su ilaveleriyle ve sağlanacak devridaimlerle oluşturulacak küçük göletler ve su akıntıları, anılan bölgenin iklimini değiştirecek, bitki çeşitliliği ve zenginliği çoğaltılmış olacaktır. Sanayi Bölgesi ile yerleşim alanları arasında yeşil bir kuşak yaratılmış olacaktır.

6 - Manisa bu yeni örnek projesiyle de olumlu biçimde anılacaktır.

Bir daha yinelemekte yarar var: Karaçay Vadisi Projesi yapılabilir ve sürdürülebilir bir projedir. Bu proje için kaynak bulmak zor olmayacaktır. Karaçay’da, su akıntısının çoğaltılması, aynı suyun devridaimi ile olabileceği gibi, çevresinde açılacak yeni kuyularla da sağlanabilir. İhtiyaç içme suyu olmadığından çözüm bulmak zor olmayacaktır. Arıtma tesisinin atık suyunun değerlendirilebilecek durumda olduğu sergilenerek, arıtma tesislerine karşı güvensizlik giderilebilir. Çere yolu yapıldığında, bu yoldan geçenlerin aklında, Manisa için olumlu izlenimler kalacaktır. Projenin hedefi iyi saptandığında uygulaması iyi yapıldığında ve sürdürülebilirliği sağlandığında,  diğer iller içinde örnek gösterilen bir proje olacaktır.

Elbet ki, her projede olduğu gibi, bu proje için de “olmaz, gerçekleşmez,  gerekli değil” gibi görüşler öne sürülecek, olmaması için gerekçeler üretilecektir. Ancak bu proje gerçekleştiğinde, olumsuz görüş öne sürenlerin bile söyleyebileceği bir şeyin kalmayacağı açık biçimde görülecektir. Önemli olan, projenin ve uygulamanın iyi yapılmasıdır. İyi proje ortak aklı yansıtan projedir. Gerekli desteği bulan iyi proje, geniş katılımla hazırlanan projedir. Özellikle belediye projeleri geniş katılıma açık olmalıdır. Bu projenin başarılmasında Yenihan Restorasyonu, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu ve Kuvvayı Milliye Anıtı’ndan cesaret ve ilham almalıyız. Onlar için de başlangıçta ne mazeretler üretilmiş ne kuvvetli karşı duruşlar sergilenmişti. Ama başarıldı. Karaçay Vadisi Projesi Manisa’ya yakışır, Manisa buna layıktır. Marka Kent Manisa’nın prestijini artırır, üretimdeki iddiamızı daha iyi bir kent ve mutlu yaşam boyutlarında da yükseltir.

Karaçay Vadisi Projesi Süreyya Parkta başlayıp, Menemen Yolunda bitiyor. Projenin bitiş noktasında, Karaçay’ın Menemen Yolu ile Kesiştiği Çevre Yolu köprü ve kavşak çalışmalarının devam ettiği alana bitişik olarak yaklaşık 60.000 Metrekare büyüklüğünde bir RESMİ KURUM ALANI bulunmaktadır. Bu alan, yeri, konumu ve büyüklüğü itibari ili kamu yararına büyük projelerin gerçekleştirilebileceği,  Karaçay Vadisi Projesi ile birlikte düşünülmelidir. Projeyi bir kolye gibi düşünürsek, Karaçay Kolyenin zinciri 60.000 metrekarelik alanda yapılacak 20.000 metrekarelik gölet de, kolyenin kendisi olacaktır. Yapılacak yapay gölette su kayağı yapılabilecek düzeneklerin kurulması hiçte zor olmayacaktır. Avrupa ülkelerinde yapay göletlerde su kayağı yapılan yüzlerce tesis mevcuttur. Eskişehir ve Bursa Orhangazi’de bulunan örnekleri görülebilir.

Bir kez daha özetlersek, Karaçay Doğal Yaşam Spor ve Eğlence Vadisi, Niobe, Kibele ve Hafsa Sultan gibi güzel kadınların adlarıyla anılan güzel kentimizin batıya doğru uzanan güzel boynuna takılan zümrüt bir kolye olacaktır.

Mustafa Pala


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ozdemir - 10 ay önce
Merhaba,
Bu proje ne zaman hayata geçirilecek? Hergün iş makinaları söz konusu alana hafriyat döküp kaldırıyor ancak hiç bir gelişme yok. Sizin bu konuda malumatınız var mıdır?
Avatar
nursel - 10 ay önce
Kesinlikle çok çok güzel bir proje Manisa'mızın böyle bir proje ihtiyacı var. Bu proje hayata geçilirse Manisa'ya taze kan geleceğini düşünüyorum.. Umarım yetkilerimizde böyle düşünür ve dikkate alır destek verir..