banner278

İŞTE MHP’NİN SEÇİM VAATLERİ

MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal partisinin seçim vaatlerini açıkladı. Akkal’a göre MHP iktidara gelirse yıllık 700 bin kişiye iş imkânı sağlanacak, kişi başına gelir 14 bin dolara çıkacak.

banner292
İŞTE MHP’NİN SEÇİM VAATLERİ

İŞTE MHP’NİN SEÇİM VAATLERİ  

MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal partisinin seçim vaatlerini açıkladı. Akkal’a göre MHP iktidara gelirse yıllık 700 bin kişiye iş imkânı sağlanacak, kişi başına gelir 14 bin dolara çıkacak. Seçim çalışmaları hız kazandı. MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal partisi tarafından hazırlanan seçim vaatlerini açıkladı. Akkal şunları söyledi: MHP’nin 12 Yıllık İktidar Hedefi İçin; 2011-2015 Yılları “ONARIM VE TOPARLANMA DÖNEMİ“ 2015-2019 Yılları “GELİŞME, BÜTÜNLEŞME VE ATILIM DÖNEMİ” 2019-2023 Yılları “BÖLGESİNDE VE KÜRESEL PLANDA GÜÇ MERKEZİ LİDER ÜLKE TÜRKİYE’YE ULAŞMA DÖNEMİ” Olacaktır. 2015 Yılı Sonunda; •          Yılda ortalama yüzde 7 ekonomik büyüme sağlayacağız, •          Milli gelirimizi 1,1 trilyon dolara yükselteceğiz, •          Yıllık 700 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız. •          Kişi başına gelirimizi 14 bin dolara, •          İhracatımızı 200 milyar dolara yükselteceğiz. •          Toplam istihdamı 25,5 milyon kişiye çıkaracağız. 2019 sonunda; •          Milli gelirimizi 1,5 trilyon dolara yükselteceğiz, •          Kişi başına gelirimizi 19 bin dolara, •          İhracatımızı 300 milyar dolara yükselteceğiz. •          Toplam çalışan sayısını 28,5 milyona ulaştıracağız. 2023 sonunda; •          Yıllık ortalama yüzde 7 büyümeyi gerçekleştireceğiz. •          Milli gelirimizi 2,1 trilyon dolara yükselteceğiz. •          Kişi başına gelirimizi 25 bin dolara çıkaracağız. •          İhracatımızı 400 milyar dolara yükselteceğiz. •          31 milyon vatandaşımızın çalışmasını sağlayacağız. •          Her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır. •          Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacaktır. •          İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 412,5 TL) “Aile Sigortası Yardımı” ödeme programı başlatılarak ailelere sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. •          Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olacaktır. •          Türkçe’nin dışında başka bir ana dilde eğitim yapılmayacaktır. •          Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamak için ana sınıfı ve ilköğretim kademesinde Türkçe’nin iyi öğretilmesine önem verilecektir. •          Orta öğretim program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, çağdaş rehberlik ve yönlendirme hizmetiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya kavuşturulacaktır. •          Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK; düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir hale dönüştürülerek yeniden yapılandırılacaktır. •          Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır. •          İlköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavını”esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır. •              Muhtaç durumdaki ailelere, aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri HİLALKART ismiyle harcama kartları verilecektir.   Asgari ücret düzenli olarak yükseltilecek, 2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacaktır. Asgari ücretliden vergi alınmayacaktır. Asgari ücret, çalışanın hayatını idame ettirecek seviyeye yükseltilecek ve çalışanlar ezdirilmeyecektir. •          65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen 65 yaş aylığı 105 liradan    250 TL’ye yükseltilecektir. •          Yaşlılıkta yaşam kalitesini düşüren hastalık ve bakıma muhtaçlık problemlerine yönelik çözümler getirilecektir. •          Yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacaktır. •          Yaşlı sağlık hizmetleri standardı yükseltilerek bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmaları temin edilecektir. •          Yaşlılara, günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş standartlarda bakım ve yardım hizmetleri sunulacaktır. •          Belli nüfusun üzerindeki yerleşim birimlerinde “Yaşlı Bakım Evleri” yapılması sağlanacaktır. •          Yalnız yaşayan yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak destek hizmetleri geliştirilecektir. •          Muhtaç durumdaki yaşlılara evlerinde temizlik, günlük bakım, alışveriş gibi konularda destek hizmeti verilecek, bakıcı/refakatçi sistemi geliştirilecektir. •          Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması ve onun her türlü fiziki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için “Sosyal Bakım Yardımı” ödemesi yapılacaktır. •          Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere 5000 göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira “Araştırma - Geliştirme Tazminatı” verilecektir. •          Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici statüde çalışan öğretmenler daimi kadrolara geçirilecektir. •          Öğretmenler arasında yapılan kademelendirme nedeniyle oluşan ücret farklılaşmasından yararlanamayan emekli öğretmenlerin de bu düzenlemeden yararlanmaları için intibakları yapılacaktır. Eğitime hazırlık ödeneği eğitim kurumlarında çalışan tüm personele ödenecektir •          Tarımsal destekler kademeli olarak gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,5’u düzeyine çıkartılacaktır. •          Halen yüzde 0.5 olan toplam destek miktarı ilk etapta iki kat arttırılarak yüzde 1’eçıkarılacak ve yaklaşık 12,5 milyar lira tarımsal destek yapılacaktır. •          Besi hayvancılığının desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 oranında arttırılacaktır. •          Hayvancılık desteği, bugünkü 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar lira’ya yükseltilecektir. •          Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. •          Şoför esnafı kullandığı ticari aracını yenilemek istediğinde, KDV ve ÖTV alınmayacaktır. •          Büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları için asgari iş yeri büyüklüğü standardı getirilecektir. •              Bu standarda uymayan mevcut şubelerin de bir program dâhilinde yerleşim yeri dışına taşınması sağlanacak ve küçük esnaf aleyhine gelişen haksız rekabetin önüne geçilecektir. •          Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecektir. •          Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve kredi imkânları geliştirilecektir. •          Öğrencilere yurt ve barınma kredisi verilecektir. •          Çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir öğrenci açıkta bırakılmayacaktır. •          Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları temin edilecektir. •          Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira “Barınma Kredisi” verilecektir. •          Sosyal dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesine ilişkin tedbirlerin yanı sıra, terör olaylarından zarar görmüş vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’ndan yardım yapılacaktır. •          Terörle mücadelede şehit veya gazi olmuş kamu görevlileri ve köy korucuları ile güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların sakat kalmaları ya da hayatını kaybetmeleri halinde hesaplanan aylıklarının, en az brüt asgari ücret kadar artırılarak bağlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır. •          İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları brüt asgari ücret tutarına yükseltilecektir. •          Yolsuzluklarla amansız bir şekilde mücadele edilecektir. •          Ahlaki kirlilik ve yolsuzluklar önlenerek “Temiz Siyaset-Temiz Yönetim” süratle tesis edilecektir. •          Makam ve mevkii ne olursa olsun yolsuzluk yapanlardan yargı önünde sonuna kadar hesap sorulacaktır. •          Yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetlerinin nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun, zaman aşımı gözetilmeksizin el konulmasına imkân sağlayacak hukuki düzenlemeler yapılacaktır. •          Yolsuzlukları önlemek ve koordinasyon amacıyla özerk bir “Yolsuzlukla Mücadele Kurulu” oluşturulacaktır. •          Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasî partilerin merkez yönetimlerinde, il ve ilçe teşkilâtında görevli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması sağlanacaktır. •          Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılacaktır. •          Yüce Divan yetkisi ve görevi, yargılanmanın adil, bağımsız ve ihtisas sahibi mahkeme tarafından yapılması anlayışıyla yeni baştan yapılandırılacaktır. •          Yüce Divan görevinin Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşacak bir kurul tarafından yerine getirilmesi sağlanacaktır. •          Siyasi partiler ve seçim kanunları gözden geçirilerek siyasette demokratik ilke ve standartların hâkim olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. •          Vergisini zamanında düzenli ödeyen vatandaşlarımıza vergi indirimi sağlanacaktır. •          Özel İletişim Vergisi ile mobil hizmetlerde abonelerden alınan kullanım ücreti ve ruhsat ücreti kademeli olarak kaldırılacaktır. •          Enflasyon kalıcı bir şekilde düşürülecek ve dört yıllık bir dönem sonunda yüzde beşin altına çekilecektir. •          Kurların piyasa şartlarına göre belirlendiği serbest döviz kuru politikası benimsenecektir. •          Piyasaların derin olmaması dikkate alınarak, kısa dönemde kurlarda aşırı dalgalanmalara ve spekülatif hareketlere müdahale edilecektir. •          Bugün aziz milletimizin değerlendirmesine sunduğumuz Seçim Beyannamemizde yer alan Milli Üreten Ekonomi Programı’nın hedeflerinin, ekonomik ve sosyal politika, yardım ve desteklerin mali kaynakları her yönüyle hesaplanmış ve karşılığı belirlenmiştir. •          Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat ve referans, şahıslarımız olmadığı gibi, kaynaklarımız da hayali ve afaki değildir. •          Sözümüz Milliyetçi Hareket sözüdür, programlarımızın kaynağı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.