banner278

HANGİ VALİ YARDIMCISI NE İŞ YAPIYOR?

Manisa'da Vali Yardımcıları arasındaki görev bölümü 02.01.2012 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

HANGİ VALİ YARDIMCISI NE İŞ YAPIYOR?

HANGİ VALİ YARDIMCISI NE İŞ YAPIYOR?

 Manisa’da Vali Yardımcıları arasındaki görev bölümü 02.01.2012 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Konuyla ilgili Manisa Valiliği’nden şu açıklama yapıldı:

A- Vali Yardımcısı Yüksel AYHAN (10899):

1-
Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
     Bina ve Daire Müdürlüğüne ait işlemler
3- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü
    b) Orman İşletme Müdürlüğü
4- Milli Savunma Bakanlığı
    Askerlik Şubesi Başkanlığı
5- Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
    b) Türkiye İş Kurumu
    c) İl İstihdam Kurulu Başkanlığı
7- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
8-Valinin vereceği diğer görevler
9- Akhisar, Kırkağaç ve Soma İlçeleri

 

B- Vali Yardımcısı Mesut ESER (13887):

1- Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Müftülüğü
    b) Manisa Diyanet Eğitim Merkezi
    c) Vakıflar İrtibat Bürosu
2- Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Defterdarlığı
    b) Vergi Dairesi Başkanlığı
    c) Kamu Bankaları
3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) Tapu Sicil Müdürlüğü
    b) Kadastro Müdürlüğü
4- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) TSE İl Temsilciliği
    b) Tüketici Sorunları
5- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
6-Valinin vereceği diğer görevler
7-
Kula ve Selendi İlçeleri 

 

C- Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP (14462) :
1-
İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
    b) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
    c) İl İdare Kurulu Müdürlüğü
    d) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
    e) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
    f) 4483 Sayılı Yasayla İlgili İşlemler
    g) 3091 Sayılı Yasayla İlgili İşlemler
    h) Valilik Seçim İş ve İşlemleri
    ı) Köylere Hizmet Götürme Birliği
    i) Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Yerel Gündem 21 ile ilgili işlemler
    j) Türk İdareciler Derneği / Vakıf İşlemleri
3- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    Gümrük Müdürlüğü
4- Bayramlar, Mahalli Kurtuluş Gün.ile Çeşitli Mah.Bayram ve Törenlere İlişkin Protokol Hizmetleri
5- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
6-Valinin vereceği diğer görevler
7- Ahmetli ve Turgutlu İlçesi

 

D- Vali Yardımcısı Osman EKŞİ (14362) :
1-
İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Jandarma Komutanlığı
    b) İl Emniyet Müdürlüğü
    c) Polis İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
    d) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
    e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
    f) Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü
    g) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
    h) Bimer ile ilgili iş ve işlemler
2- Dışişleri Bakanlığı
3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
    b) Organize Sanayi Bölgeleri İşlemleri
    c) Küçük Sanayi Siteleri İşlemleri
4- Avrupa Birliği Projeleri ile AB İş ve İşlemleri
5- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
6- Valinin vereceği diğer görevler
7- Köprübaşı ve Gölmarmara İlçeleri 

 

E- Vali Yardımcısı Mehmet YÜCE (16772):
1-
Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.Manisa Müessese Müd.lüğü
3- Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Meteoroloji Müdürlüğü
    b) DSİ 22 Şube Müdürlüğü
4- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
    b) TMO Ajans Müdürlüğü
    c) Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
    d) Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü
5- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
6- Valinin vereceği diğer görevler
7- Demirci ve Gördes İlçeleri 

 

F-Vali Yardımcısı Turgay ERGİN (16790):

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile ilgili işlemler
    b) Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü ile ilgili işlemler
    c) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler

    d) Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler
    e) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler

    f) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler
2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
    b) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı

3) Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğü
4- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
5- Valinin vereceği diğer görevler
6- Saruhanlı İlçesi  

 

G- Vali Yardımcısı Baha BAŞÇELİK (17904):

1- Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
    b) İl Afet Yönetim Merkezi
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
3- Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
    a) İl Sağlık Müdürlüğü
    b) İl Hıfzı Sıhha Kurulu Başkanlığı
4- Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
     a) TCDD Gar Müdürlüğü
     b) Türk Telekom İl Müdürlüğü
     c) PTT Başmüdürlüğü
     d) Karayolları 23 .Şube Şefliği
5- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;
     Salihli OSB ilgili iş ve işlemler
6- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak
7- Valinin vereceği diğer görevler
8- Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl İlçeleri

 

H- Hukuk İşleri Müdürü Sinan AKDOĞAN (12131):
1-Başbakanlık ve Devlet Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;

    İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı

2- İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan;

    a) İl Dernekler Müdürlüğü

    b) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

    c) Mevzuat takibi ve geliştirilmesi

    d) Adli ve İdari Yargı İş ve İşlemleri

    e) Apostil Şerhi verilen evrakların onaylanması

3- Yukarıdaki birimler ile İl Özel İdaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak

4- Valinin vereceği diğer görevler

 

1.Yazışmalar, Valiliğin 25.06.2008 gün ve Ya.İş.Md. 491.03.03-5727 sayılı İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre yapılacaktır.

2.Özel Kalem Müdürlüğüne ait görevlerle ilgili olarak Valinin uygun gördüğü iş ve işlemler, Vali Yardımcısı Necmettin YALINALP tarafından yürütülecektir.

3.Vali Yardımcılarının izinli, raporlu veya herhangi bir nedenle görevde bulunmamaları halinde, hizmetlerde kesintileri önlemek için aşağıda belirlendiği şekilde birbirlerinin görevlerini yürüteceklerdir.

4. Aşağıda görev eşleştirmesi yapılan Vali Yardımcılarının her ikisinin de olmaması durumunda bir sonra sıradaki Vali Yardımcıları vekalet edeceklerdir. 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.