ARINÇ'IN ATATÜRK'Ü TARİFİ

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Atatürk'ü kendi çağdaşlarından ayırt eden yanı da değişime ve yeniliklere açık olmasıdır" dedi.

ARINÇ'IN ATATÜRK'Ü TARİFİ

ARINÇ'IN ATATÜRK'Ü TARİFİ

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Atatürk'ü kendi çağdaşlarından ayırt eden yanı da değişime ve yeniliklere açık olmasıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi İvanov'un himayelerinde Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi ve Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi işbirliğiyle düzenlenen “7. Uluslararası Atatürk Kongresi”ne katıldı.

Geçen yüzyıla damgasını vuran, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına böylesine önemli bir kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Arınç, bu kongreye davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir mesaj göndererek kongreye başarılar dilediğini ve Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi İvanov'un da bir mektupla selam ve iyi dileklerini iletiğini aktardı. Kongreye TBMM'yi temsilen Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Önder Matlı'nın da katıldığını belirten Arınç, Makedonya halkına TBMM adına da dostluk ve sevgilerini sunduklarını söyledi.

"Atatürk efsanevi bir komutan ve devrimci bir lider"

Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Atatürk gibi muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, modern bir cumhuriyet kurmayı başaran başarılı bir devrimci lidere, dünya siyasetinde kolayca rastlamak mümkün değildir. Zaten tarihçiler de ittifakla Atatürk'ü, geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran birkaç liderden birisi olarak kabul etmişlerdir.
Atatürk'ü kendi çağdaşlarından ayırt eden yanı da değişime ve yeniliklere açık olmasıdır. O düşünceyi ve eylemi kendi kişiliğinde birleştirmeyi başarmış, hem değişim ve dönüşümü öncelikle kendi düşüncelerinde yaşatmış hem de bunu toplumunda gerçekleştirebilmiştir.

Onun mücadeleci kişiliği aynı zamanda, işgal altında yok olmanın eşiğinde gelmiş bir imparatorluktan, sağlam temellere sahip, değişime açık, millet iradesine dayanan, tam bağımsız bir cumhuriyet vizyonuna da sahiptir. O hem geleceği gören, hem mücadeleci hem de devrimci özellikleri ile milleti ve devleti için tarihin akışını değiştirmiştir.”

“Bugün kurduğu cumhuriyet 88 yaşına gelmiş...”

Başbakan Yardımcısı Arınç, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 88 yaşına geldiğini, ölümünün üzerinden ise tam 73 yıl geçtiğini anımsattı. Arınç, “Ancak Atatürk, yalnızca Türkiye Türklerinin değil aynı zamanda barışa, bağımsızlığına düşkün halkların ve devletlerin de ilham kaynağı, umudu ve saygı duyduğu bir lideridir” diye konuştu.

Arınç, şunları kaydetti:
“İstiklal Savaşımız, uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen, kendine güvenen ve dünyaya efendilik taslayan ittifak halindeki birden çok devlete karşı verilmiş bir bağımsızlık mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşından alınan galibiyetin şımarıklığı ve sınır tanımazlığı ile hareket eden bu güçler, Osmanlı devletinden arta kalan bir avuç büyüklüğündeki Anadolu topraklarını da işgal etmek istemişler, tüm tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşamış bir milletin boynuna esaret zinciri takmaya kalkmışlardır.

İşte Atatürk, büyük bir millet için umudun bile tükendiği bir dönemde; 'İnsaf ve merhamet dilenerek bağımsızlık korunamaz' düşüncesiyle ortaya çıkmış, milletini örgütlemiş, büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Verdiğimiz Kurtuluş mücadelesi aynı zamanda antiemperyalist bir özelliğe de sahiptir.
Atatürk, Türk milletinin içerisindeki bağımsızlık ateşini yakmış, Çanakkale Savaşı'nın ardından tüm dünyaya bu milletin ayağına pranga, koluna kelepçe, boynuna zincir vurulamayacağını tüm dünyaya nihai olarak ilan etmiştir.”

"Atatürk yalnızca savaşçı bir lider değil"

Arınç, Atatürk'ün yalnızca savaşçı bir lider olmadığını kaydederek, “O büyük bir savaşın ardından, modern bir Cumhuriyet kurabilmiş reformcu liderlerden birisidir” dedi.

Milli Mücadele ve sonrası incelendiğinde bu özelliğinin rahatlıkla görülebileceğini anlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O bir taraftan yeni kurulan Cumhuriyet'in sosyal, kültürel, siyasi dönüşümünde tayin edici rol üstlenirken, diğer taraftan da bağımsızlık savaşlarının, milli devlet kurulmasının, bu milli devletin çağdaşlaşması ve her dönemde çağın değerlerini yakalayabilmesinin ilkelerini, uygulama esasları da belirtmiştir.

O çöken bir imparatorluğun ardından ulus bilincine sahip bağımsız bir devlet kurmuştu. İşgal devletlerine karşı amansız bir mücadele vermiş ve onları savaş meydanlarında yenilgiye uğratmıştı. Bu büyük zafere ve savaşçı ruha rağmen, hiçbir şekilde bu zaferlerin sarhoşluğuna kendisini kaptırmamış ve hayalperest bir lider olmamıştır.

O 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözü ile milletler arasında savaşa değil, barışa işaret etmiştir. Atatürk'e göre milletler arasında düşmanlıklara değil, akrabalık, dostluk bilincine vurgu yapılmalıdır. Irkçı ve şoven yaklaşımların yerine bütün insanlığın paylaştığı bazı ortak değerlerin harekete geçirilmesi ve bu değerlerinin mücadelesinin verilmesi fikrine sahipti.”

“Genç cumhuriyetin istikametine yön verdi”

O'nun bu bakış acısının genç cumhuriyetin istikametine de yön verdiğini belirten Arınç, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren bölgesinde savaşın değil, barışın ve istikrarın mücadelesini vermiştir. Bu bağlamda Türkiye barış için her türlü girişimde öncü rol almıştır. Bugün bile Kore'de, Kıbrıs'ta, Somali'de, Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'da dünya barışı adına uluslararası toplumun içinde yerini almış, bir dünya devleti olmanın gereklerini yerine getirmiştir” vurgusunu yaptı.

Bugün de Türkiye'nin aynı düşünce ile hareket ettiğini ifade eden Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın krizler ile sarsıldığı bu dönemde, sağlam ekonomik yapısı ile güvenli bir liman olan Türkiye, aktif dış politikası ile de insanlığın ihtiyaç duyduğu barış ve huzura hizmet etmektedir.

Kafkaslar'da, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Afganistan'da yaşanan bütün sorunların barış içinde sona erdirilmesi konusunda büyük çabalar harcıyoruz.

Bizler de Atatürk'ün belirlediği yönde, dünyamızın ve insanlığın, savaşarak değil, konuşarak, ticaret yaparak, karşılıklı iyi ilişkiler geliştirerek mutlu olacağına inanıyoruz.

“Makedonya halkı bizim dostumuz ve kardeşimizdir”

Arınç, Türkiye'nin Makedonya ile ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, “Bugün bağımsızlığın 20. yılını kutlayan Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden biriyiz. Makedonya'yı da her alanda kararlı bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Makedonya halkı bütün etnik çeşitliği ile bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ülkemde yaşanan 75 milyon insanın gözünde ve gönlünde Makedonya'nın ayrı bir yeri vardır” diye konuştu.

Bugün adına kongre düzenlenen Mustafa Kemal'in liderlik mayasının bu topraklarda verildiğini belirten Arınç, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin evinin hala Kocacık'ta olduğunu hatırlattı.

Arınç, şöyle konuştu:

“İstiklal Şairimiz Mehmet Akif bu toprakların çocuğudur. Ömrü boyunca bu milletin birliği, beraberliği ve bekası için çalışmış, büyük eserler vermiştir.

Yahya Kemal hem Üsküp'ün hem de İstanbul'un şairidir. O muazzam şiirlerindeki mana ve ahenk, kah Balkan topraklarında rüzgarlara karışıp giden bir akıncının nal seslerinden devşirilmiş, kah Üsküp'teki düşünce ikliminden ilhan almış ve sonunda İstanbul'da hoş bir seda oluvermiştir.

Bu tarihi bağlar, tarihi sorumlukları da beraberinde getiriyor. Bunun farkındayız. Bu bilinçle, Makedonya'da Osmanlı döneminden kalan kültür varlığının onarım ve restorasyonuna ve özgünlüğüne uygun olarak yapılması ve mevcut yapıların korunmasına önem veriyoruz.

Sultan II. Murat Camii ve yanındaki saat kulesi, İshak Bey Camii, Köse Kadı Camii, Yahya Paşa Camii, Kurşunlu Han, Tekye Camii, Bektaşi Tekkesi hala varlığını koruyan Makedonya'ya miras kalan Türk eserleridir.

Son yıllarda hızla artan bir ticaretimiz var. Daha 15 gün önce Sayın Başbakanımız buradaydı. İki ülke liderleri arasında sıkı ve güvene dayanan bir ilişkimiz mevcut. Bağımsızlığının 20. yılının kutlandığı bu dönemde sayın Başbakanımızın yaptığı ziyaret çok anlamlı olmuştur.

Biz en üst düzeyde, her platformda Makedonya'ya desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Makedonya'nın NATO'ya girmesi konusundaki çabalarımız devam etmektedir.”

Arınç, bugün Türkiye'nin yürüttüğü uluslararası siyasi ve diplomatik mücadelenin dünya barışı ve adaleti için olduğunu belirterek, “Türkiye kendisi ve komşuları için ortak bir gelecek dizayn ederken uluslararası adaleti ve hakkaniyeti göz ardı etmeden üzerine düşeni yerine getirecektir” dedi.

“Bugün kongre düzenleyerek, adını andığımız ve fikirlerini, eserlerini derinlemesine inceleme fırsatı bulacağımız Büyük Atatürk bu coğrafyada doğmuştur. Ancak Anadolu'da bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerini atmıştır” diyen Arınç, Atatürk'ün hem Makedonya hem de Türkiye için ortak bir değer olduğuna vurgu yaptı.

Arınç, “Böylesine büyük bir değere kadir şinaslık göstererek adına kongre düzenlediğiniz için ve buna ev sahipliği yaptığınız için ülkem adına sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, ayrıca kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere de Türk halkı ve devleti adına teşekkür etti.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.